Społeczna autodestrukcja

Coraz częściej portale randkowe i społecznościowe przypominają okna wystawowe tanich domów publicznych. Uzewnętrznianie ciała, kreacja jednolitych, prostych i amoralnych myśli...

Coraz częściej portale randkowe i społecznościowe przypominają okna wystawowe tanich domów publicznych. Uzewnętrznianie ciała, kreacja jednolitych, prostych i amoralnych myśli...

 

 

… A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.  A na jej czole wypisane imię – tajemnica: “Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”. 


Coraz częściej portale randkowe i społecznościowe przypominają okna wystawowe tanich domów publicznych.

Uzewnętrznianie ciała, kreacja jednolitych, prostych i amoralnych myśli i zwierzęcych postaw ... To negatywny standard, który poprzez nakaz autorytatywny jest akceptowalny społecznie i powielany przez kolejne bierne pokolenia przy aplauzie uwstecznionego i upośledzionego moralnie i intelektualnie społeczeństwa ...

Hedonizm, nałóg i popęd to główny powód upadku moralnego i kulturowego starożytnych oraz antycznych kultur i potęg filozoficznych. Słowo, logika, wierność, moralność i prawa myśl umarły w plątaninie nagich ciał i składanej bożkom krwi …

Złoto, ciało i krew - oto trójca upadku i przyczyna zagubienia i samodestrukcji większości jednostek będących elementem statystyki samonapędzającego się upadku moralno – etycznego.

Rozprężenie norm moralno - etycznych poprzez nakaz autorytatywny i przykaz społeczny to najstarszy projekt psychologiczny oparty na okultyzmie, który zakamuflowany pod płaszczykiem nowych religii i tolerancji wpełza w świadomość społeczną za pomocą znanych społecznie symboli, słów i gestów … zmieniając tylko ich znaczenie i przeznaczenie na powtórnie "właściwe" ich celom ...

( Czy wszyscy jesteśmy wyznawcami okultyzmu ?

http://www.eioba.pl/a/46yo/czy-wszyscy-jestesmy-wyznawcami-okultyzmu ,

http://www.eioba.pl/a/46qe/numerologia-okultystyczna-illuminati )

Zagubienie, pragnienie samodestrukcji i samozniszczenia to medyczny (szczepienia, wirusy wektorowe, farmaceutyki, alkohol, narkotyki, woda i jedzenie) i psychologiczny (wyparcie, nakaz autorytatywny, strach) sekret ukierunkowywania społeczeństw w kierunku mega rojów sterowanych pierwotnymi odruchami stadnymi wplecionymi w kod dna człowieka jako hybrydy genetycznej  ...

( "Mega Rój" proces przekształcania ludzkości

http://www.eioba.pl/a/3bda/mega-roj-proces-przeksztalcania-ludzkosci )

Nowe społeczeństwo kastowe oparte na niewolnictwie, prostytucji społecznej i rytualnej, eutanazji rytualnej, pedofilii, sodomii … to początek państwa globalnego i okultystycznej religii totalitarnej, w której człowiek jest tylko statystycznym elementem stosów ofiarnych ...

Oto nowy Babilon, nowy Syjon ... Inferno stworzone rękoma ludzi poprzez tolerancję zła, wyparcie, obojętność, obawy i strach ... Zwierzęta wracają do roli niewolniczych mega rojów gdzie garstka dzierży genotyp reszty społeczeństwa ...

Transhumanizm  (H+), Eugenika, Genetyka … To proces powstania nowej definicji człowieka, który uzasadni podział kastowy, prawo do życia oraz władzy czy legalizacji kanibalizmu gatunkowego i pod gatunkowego … To, co dziś jest śmieszne (poprzez medialne oswojenie) tak jak kiedyś homoseksualizm czy techno kontrola … jutro zostanie bezwarunkowo zaakceptowane przez wytworzone potrzeby społeczne, nakaz i strach … Oto wasza stworzona rękoma psychologii tolerancja …

( Psychologia Tłumu : Mentalne Zombie :

http://ligaswiata.hvs.pl/psychologia-tlumu-mentalne-zombie/ )

 

( Wojna z Ludzkością :

http://replikatv.hvs.pl/nasa-kilka-kwestii/ )Gnijąca moralność, brak norm i zasad, prostota intelektualna, kult ciała i społeczne przyzwolenie na tolerancję wobec zła oraz kontrolowany wybór władz ...  

To początek końca hybrydy genetycznej zwanej człowiekiem ...

Porażka Boga, porażka człowieka, stłumiony bunt prawdy i triumf kłamstwa...

Holokaust duchowy, apokalipsa moralna, armagedon intelektualny...

Jednakże każdy koniec jest początkiem czegoś nowego, a bunt zarezerwowany jest dla sprawiedliwych moralnie jednostek, które poprzez wyparcie tolerancji, popędu i nałogu wymogą poprzez siłę i podstęp : Ortodoksyjny Porządek Świata ...

Bogate w myśli prawdy rodzą się bezwiednie w ciszy wolnej od kłamstwa, zdrady i ciała …

Jeśli jakikolwiek sztuczny czynnik wywołuje niesprawiedliwość społeczna, podział, różnice społeczne, fizyczne, rasowe, biedę, chorobę czy głód... Zlikwiduje go i zakop jego definicje, ponieważ tylko wtedy określisz poziom swej prawości, wartości i moralności względem siebie i innych ...

Ta prosta definicja określa negatywną i zbędną w procesie duchowej ewolucji człowieka role pieniądza, farmacji, spekulacji, genetyki, chciwości, religii i nakazu autorytatywnego stworzonego w obrębie pojęcia polityki, mediów, zawodów oraz procesu tytularnego i kastowego ...

Odrzuć to, co już wiesz, bowiem iluzja rzeczywistości jest tylko snem, o którym tak naprawdę nic nie wiesz i nigdy wiedział nie będziesz - jeśli nadal poprzez wyparcie będziesz uciekał przed samym sobą w poprawność i uległość społeczną, finansową i zawodową …

( Czy Naprawdę myślisz ?

http://replikatv.hvs.pl/czy-naprawde-myslisz/ )

(NWO

http://replikatv.hvs.pl/nowy-porzadek-swiata/ )

( Powstrzymać NWO

http://replikatv.hvs.pl/powstrzymac-new-world-order/ )

 

Wojciech dydymus Dydymski

Liga Świata

( http://ligaswiata.hvs.pl

Fema-Coffins.jpg

 

Źródło: http://worldinfoport.hvs.pl