Spacer po Wieluniu

Wieluń jest małym uroczym miastem o długiej historii. Kto ma blisko powinien zaplanować jednodniową wycieczkę do niego.

 

Wieluń liczy sobie prawie 800 lat istnienia. Prawa miejskie otrzymał w 1283 r. Niegdyś jako osada leząca na ważnym szlaku z północny na południe Europy, był głównym grodem dzisiejszej ziemi łódzkiej. W XIV w. Kazimierz Wielki wybudował tutaj zamek. Dziś na jego fundamentach stoi klasycystyczny pałacyk.

Zwiedzanie polecam zacząć jednak od Bramy Krakowskiej i pozostałości murów miejskich. W 1843 r. dobudowano do iej budynek, w którym dziś mieści się siedziba władz miasta. Mijając Bramę Krakowską po lewej stronie widzimy wspomniany już klasycystyczny pałacyk, zaś na wprost wyłaniają się nam relikty najstarszego kościoła wieluńskiego p.w. Św. Michała Archanioła (dawna kolegiata wieluńska). Sterczące z ziemi fundamenty i wielki krzyż to pozostałości najnowszej, tragicznej historii miasta. Dnia 1 września już o 4:40 rano Wieluń został zbombardowany przez hitlerowskiej Sztukasy. Niektórzy uznają, że to właśnie tutaj, a nie na Westerplatte rozpoczęła się II Wojna Światowa. Kolegiata w czasach średniowiecza była bogato wyposażona w działa sztuki złotniczej, obrazy oraz marmurowe epitafia najznakomitszych przedstawicieli władz ziemi wieluńskiej.

Tuż obok Kolegiaty roztacza się Rynek – Plac Legionów. Z niego skręcamy w prawo w ulicę Barycz. Mijając barokowy Kościół Św. Józefa, dochodzimy z powrotem do Bramy Krakowskiej.

Będąc już w Wieluniu i mając jeszcze siły i trochę czasu warto wybrać się (ok. 10 km w jedną stronę) do Bolesławca, gdzie wznoszą się pozostałości zamku kazimierzowskiego. Z Wielunia należy wyjechać ulicą Wojska Polskiego na Parcice. 

Artykuł pochodzi z serwisu podróżniczego www.tamizpowrotem.com 

zobacz zdjęcia