Słowianie - tajemniczy lud.

Skąd się wzięli Słowianie w Europie, w tak wielkiej ilości?

 

266px-eugeneferdinandvictordelacroixattilafragment200.jpgDo tej pory nikt jeszcze nie wyjaśnił pochodzenia Słowian i nie określił ich pierwotnych siedzib. Można zapytać, skąd się wzięli Amerykanie i skąd przybyli?. Na to pytanie każdy udzieli wyczerpującej odpowiedzi, przybyli z Europy i założyli kolonie a później podbijali kolejne ziemie i sprowadzali kolejnych osiedleńców. Podobnie było ze Słowianami. Po przybyciu Hunów w IV wieku na tereny wschodniej Europy, zaczęli oni podbijać poszczególne ludy, narzucając im swoją mowę i kulturę. Kim byli Hunowie?. Był to lud koczowniczy, zamieszkujący Syberię, na północ od Chin, zwanym przez tych ostatnich Xiongnu.Tak mówi nauka, a co mówią fakty? Po ostatnich odkryciach genetyków, można ich uważać za szczep Ariów, który nie poszedł z pozostałymi do Indii i Persji a udał się na wschód i próbował podbijać Chiny. Różnie im to wychodziło z tym podbojem, faktem jest, że jedna część z nich udała się na początku naszej ery na Zachód i w tym marszu zgarniali wszystko co napotkali na swej drodze do nowych siedzib. Armia Hunów powiększała się o podbite ludy i ich wojowników. Gdy pojawili się w Europie władali już potężnym Imperium, od Tybetu po Morze Czarne.

355d20015b03e7a5f30e660cf7765707.jpg    Wtedy stanęły na przeciwko siebie dwa Imperia, Rzym i Hunowie, cywilizacja Zachodu i Wschodu. Te dwie armie oddzielała od siebie grupa barbarzyńców celtyckich, germańskich, wandalskich, sarmackich i fińskich. Po uformowaniu się sprzymierzeńców obu stron, nastąpiło starcie dwóch Gigantów. Hunowie dotarli do Renu, Alp i Bosforu. Za względny spokój Bizancjum płaciło Hunom trybut i czekali na najgorsze. Po przegranej Attyli na Polach Katalaunijskich w 451 roku załamała się potęga Hunów i marzenia o zdobyciu Rzymu i Imperium Euro-Azjatyckim. Armia huńska rozpierzchła się po Imperium Romanum i Europie. Nastąpiła wędrówka nie ludów a wojowników i tworzenie się nowych państw i królestw.

1b1615887a8a9de2db7eb36fd1943bfc.jpg   Zdobycze Hunów z czasem zamieniły sie w Słowiańszczyznę, z jednym językiem, religią i kulturą. Europa podzieliła się na dwie części i do tej pory ten podział zachował się z małymi zmianami na zachodzie i południu. Tak więc Słowianie, to nic innego jak ludy podbite przez Hunów, o ich kulturze i obyczajach, wymieszanymi z lokalnymi tradycjami i częściowo językiem. Z różnych powodów te fakty nie są rozpowszechniane szerokiemu odbiorcy. Zaburzyłoby to znaną historię prawie całej Europy i wszystkie stereotypy myślowe. Wikingowie staliby się potomkami huńskich wojowników, prawie wszystkie elity Europy podobnie. Jest to do udowodnienia poprzez badania haplogrupy Y DNA u możnych tego świata. Haplogrupy Hunów, to głównie R1a1a, Q, N, G. Również grupa krwi B do Europy przybyła za ich przyczyną, jak wiadomo pochodzi ona z terenów Tybetu, od tamtejszych ludów wędrownych, w Europie posiada ją od kilku do kilkunastu procent populacji.

3dfcaf0df259b0fac36901f1cb4d9a3f.jpg   Słowianie po lewej stronie Odry, oprócz Serbołużyczan, to zeslowianizowani Celto- Germanie ( haplo. R1b, R1a1a, I1a i I2b ). Dlatego tak łatwo ulegli stopniowej germanizacji, słowiańskość była tam silna tylko u wyższych warstw, wojów i możnych. Na terenach od Łużyc po stepy czarnomorskie, zamieszkiwali pierwotnie potomkowie Ariów, Wandalowie - Lugiowie ( haplogrupa R1a1a7, aktual. R1a1a1g) i Sarmaci (głównie R1a1a oraz bliskowschodnie G,J E), ich potomkowie. Za czasów I Rzeczpospolitej, na te tereny sprowadzono Tatarów i ludy bałkańskie ( haplog. R1b, E1b, J i I2a, która stanowi większość przybyszów). Dość osobliwym przykładem na narzucenie języka i kultury są Węgry i Turcja. Ugrofińskie i tureckie haplogtupy (N1c) występują w tych narodach w śladowych ilościach. Pierwotnie słowiańska Panonia jest dzisiaj ugrofińską enklawą w środku Europy. Została jednak nazwa, Hungaria, po poprzednich zdobywcach. Tak to już bywa, że zmieniają się nazwy krain, ich panowie i władcy, a lud prosty jest zawsze taki sam. Słowianie znikąd nie przybyli, są tu od wieków, zmieniano im tylko nazwy z Wandali na Polaków, Czechów, Węgrów, Rusinów, z Traków na Bułgarów, a z  Wenedów na Słowińców, Chorwatów, Serbów i Rumunów. Prawda ta, kiedyś wymazana z historii przez kronikarzy chrześcijańskich, powraca dzisiaj przez badania genetyczne i zapomnianą tradycję, dawną religię i obyczaje. Nie mamy się czego wstydzić, że jesteśmy Polakami, nasi przodkowie podbijali kiedyś Indie i Chiny a ich potomkowie, wracając do starych siedzib przodków, stali się pogromcami Europy.  Po dziś dzień mówią swoim językiem, który pokrywa się w 100% z sanskrytem, mową Ariów.          

girl-from-kalash-pakistan-with-facial-tattoos2.jpg

 

 

   Poniższe i powyższe zdjęcia przedstawiają ludzi z terenów, z których przybyli Hunowie i ich sprzymierzeńcy. http://pastmist.wordpress.com 

 

 

 7204627afc39809a606660a3682cd084.jpg

6af8271ec26ed0840ee2d7e135c0f648.jpg01e1939fb7981bbe8fb477987a000490.jpghttp://pastmist.wordpress.com/ 

http://www.armieswiata.com/ahunow1.html 

http://histmag.org/forum/index.php/topic,10317.0.html

http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

 

http://www.eupedia.com/europe/maps_of_europe.shtml#languages

 663b0bd748109dd7deca14da7cf247b5.png

 Na mapkach kolor ciepły oznacza, że jest ok 60%, a zimny od 0-5%. Można powiększyć.

http://eurogenes.blogspot.com/2011/05/caucasus-bereft-of-r1a1a-m198.html

 d3ac89d88a4140efe9a3908b52c68935.png Czerwonym kolorem (SB) oznaczono Serbołużyczan ze wschodnich Niemiec. To potwierdza, że obok nich (SB), Rosjanie to nasi najbliżsi krewni. Prawdą jest więc, że Rus nie był bratem a wnukiem Lecha.

http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2011/05/caucasus/

 

http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=fr&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fpastmist.wordpress.com%2F

 

http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml