Skup odszkodowań z oc sprawcy

Z drugiej strony wie, że potraktowano go nieuczciwie i nie chce się pogodzić z zaistniałą sytuacją. Dla takich osób powstał skup odszkodowań. Prowadzą go kancelarie odszkodowawcze

 

Klienci towarzystw ubezpieczeniowych narzekają na zaniżone odszkodowania.

Skup odszkodowań z oc sprawcy

Najczęściej przyjmują zaproponowane odszkodowanie i deklarują, że nie będą więcej korzystać z usług danego ubezpieczyciela i rozpowiedzą swoim znajomym o nieuczciwych praktykach ubezpieczyciela. Ich postawa nie wpływa na poprawę jakości usług firm ubezpieczeniowych. Pomimo coraz gorszej opinii o ich działaniach nie zaprzestają nieuczciwych praktyk, bowiem zaniżanie odszkodowań zapewnia im zysk.

Uczciwość, spełnienie oczekiwań klient, czy dobre imię nie są cenionymi wartościami. W wielu  sytuacjach klient wykorzysta już wszystkie drogi odwoławcze i nadal nie uzyskał wyższego odszkodowania. Na proces sądowy go nie stać, albo nie ma na niego siły psychicznej.

Z drugiej strony wie, że potraktowano go nieuczciwie i nie chce się pogodzić z zaistniałą sytuacją.

Dla takich osób powstał skup odszkodowań. 

Prowadzą go kancelarie odszkodowawcze. W imieniu swoich klientów – osób poszkodowanych w wypadkach lub ich rodzin negocjują wypłatę z ubezpieczalniami wypłatę wyższych odszkodowań. Są bardzo skuteczne. Pracują w nich prawnicy, rzeczoznawcy, negocjatorzy. Swój sukces zawdzięczają faktowi, że zaniżanie odszkodowań jest nie tylko nieuczciwe, ale również niezgodne z prawem. 

Oferują skup odszkodowań na podstawie umowy cesji.

Poszkodowana osoba wysyła kosztorys otrzymany w towarzystwie ubezpieczeniowym i wszystkie potrzebne informacje: swoje dane osobowe i numer polisy sprawcy. Firma odszkodowawcza analizuje przesłany kosztorys, ustala o ile odszkodowanie było zaniżone, wysyła klientowi swoją propozycję odszkodowania. Jeżeli poszkodowany zgodzi się na zaproponowaną kwotę to zostaje podpisana umowa cesji i pokrzywdzony otrzymuje pieniądze.

System jest prosty, korzystny dla klienta.

Pozwala szybko otrzymać należną dopłatę do odszkodowania i przeznaczyć ją na cele związane z naprawą uszkodzonej rzeczy. Brakujący kosztorys ubezpieczyciel musi dostarczyć pokrzywdzonemu w ciągu dwóch dni. Wystarczy zadzwonić na infolinię ubezpieczyciela podać numer PESEL i adres zamieszkania. Udostępnienie dokumentów z likwidacji szkody na życzenie klienta to obowiązek ubezpieczyciela. Nie może odmówić wykonania tej prośby.

Wiele osób obawia się, że skorzystanie z usług skup odszkodowań pozbawi ich zniżek na własnej polisie OC. Obawy te są bezpodstawne. Skorzystanie z dopłaty do odszkodowania nie ma żadnego wypływu na kolejne umowy OC zawierane z towarzystwem ubezpieczeniowym, nie wpływa na wysokość zniżek, ani na wypłacone odszkodowanie. Dopłata do odszkodowania nie ma również żadnego wypływu na sytuację sprawcy u jego ubezpieczyciela.

Aby móc skorzystać z usługi skup odszkodowań trzeba spełnić jeden warunek – uszkodzony samochód nie może mieć więcej niż 10 lat.Wyjątkiem są samochody ciężarowe, autobusy, pojazdy specjalistyczne oraz samochody luksusowe o dużej wartości. Nie można sprzedać wierzytelności, na którą została zawarta ugoda z ubezpieczycielem. Ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym definitywnie kończy sprawę odszkodowania.  Odszkodowania można sprzedać przez 3 lata od daty powstania szkody, później ulegają przedawnieniu.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo drogowe, którego skutkiem był wypadek.

Wtedy okres przedawnienia wynosi 20 lat. Warto wiedzieć, że dopłata do odszkodowania to należne poszkodowanemu pieniądze, których samodzielnie nie potrafił wyegzekwować. Zwrot kwoty dla klienta oraz honorarium dla kancelarii są egzekwowane od ubezpieczyciela, najczęściej na drodze sądowej. Ilość sprzedawanych odszkodowań rośnie w ciągu ostatnich lat. Jest to wyraz wzrastającej świadomości klientów o swoich prawach.

Skup odszkodowań to dla wielu poszkodowanych ostatnia szansa na zdobycie odszkodowania w właściwej kwocie, która rekompensuje straty spowodowane szkodą. Odkup szkody gwarantuje gotówkę z góry, bez czekania na sądowe rozstrzygnięcie sprawy. Uzyskane w ten sposób pieniądze są własnością klienta bez względu na wynik rozprawy sądowej między kancelarią  a ubezpieczycielem.

 

Źródło: http://z-ocsprawcy.pl