JustPaste.it

Sjeaira

Materia Przyczynowa - "przesiąknięta" doświadczeniem i przynosząca pożytek wszystkiemu i wszystkim.

Materia Przyczynowa - "przesiąknięta" doświadczeniem i przynosząca pożytek wszystkiemu i wszystkim.

 

  

Mspacer.gif    Aspacer.gif    Tspacer.gif    Espacer.gif    Rspacer.gif    I   spacer.gif A

 

   Pspacer.gif    Rspacer.gif    Zspacer.gif    Yspacer.gif    Cspacer.gif    Zspacer.gif    Yspacer.gif    Nspacer.gif    Ospacer.gif    Wspacer.gif    A        -      Karob  i  S   j   e   a   i   r   a

 

      

 

- Co to takiego jest Przyczynowa Materia?

- Wedy mówią, że kiedy tworzy się ten materialny świat - nowy wszechświat, tworzą się nowe realności.

- W których to główne żywatmy tworzą metagalaktyki, galaktyki, tworząoneczne systemy, tworzą planety, organizują życie.

- Aby się tym wszystkim posługiwać, trzeba posiadać jakieś doświadczenie.

- I włnie to doświadczenie zbierają żywatmy.

- Kiedy pojawi się wszechświat, to żywatmy - indywidualne samo promieniujące cząsteczki pierwotnego światła, one jakby formują ten świat i gromadzą indywidualne doświadczenie.

- I kiedy zaczyna się kurczenie tego wszechświata, tj. unicestwienie, one całe to doświadczenie składają w jeden kocioł, bagaż.

- W Wedach porównuje się żywatmy do pszczół, które to lecą na łą, zbierają nektar i potem składają to do jednego kotła, tak tworzą miód.

- Ten miód, nektar bą doświadczenie tych żywatm nazywa się "przyczynową materią".

- To jest doświadczenie wszystkich przejawów i skurczenia się wszechświatów.

- Inaczej się to nazywa Inglia - przyczynowa materia.

- In - to pojęcie gliny, lub prochu, to z czego składa się Pierwotny Świat.

- Kiedy zaczyna tworzyć się Nowy Wszechświat, każda żywatma przenikając do tego świata, tak jakby przyobleka się w obłoczek przyczynowej materii, w którym zawiera się całe doświadczenie, które znajduje się w tym przyczynowym oceanie lub przyczynowej materii, ponieważ kropelkę można porównać pod względem jej jakości i składowi(np. chemicznemu) z całym oceanem.

- Każda żywatma posiada swoją "kroplę" i ta kropelka daje możliwość posługiwania się doświadczeniem wszystkich żywatm.

- Wykorzystując to doświadczenie, tworzy się nowy materialny świat.

- Ta przyczynowa materia "niesie" w sobie także doświadczenie zniszczenia, dlatego niektórzy mistycy nazywają to „jajo-or, lub nasieniem diabła, które jest w każdej istocie.

- Ona daje jeszcze możliwość dowiedzenia się, czym jest tak negatywne, jak i pozytywne doświadczenie.

- To negatywne doświadczenie zaczyna się pojawiać, kiedy żywatma zaczyna się doskonalić - żywatma nie dostaje większego doświadczenia, niż jest w stanie wytrzymać.

- Dlatego na określonym poziomie ewolucji, to "jajo-or" coraz bardziej zaczyna wpływać na świadomość żywatmy.

- Jest takie przysłowie: "Droga doskonałci, to droga walki poety i kata w swoim wnętrzu".

- W każdym z nas, prędzej czy później, pojawia się energia zniszczenia, ponieważ zniszczyć można tylko to, co istnieje w tym świecie.

- Jeśli popatrzeć z punktu widzenia morale, to jest bardzo źle, od słowa mor - śmierć, ludziom stojącym na tym poziomie ewolucyjnego rozwoju jeszcze nie jest dane tego zrozumieć.

- Kiedy żywatma coraz bardziej się rozwija, człowiek wchodzi na dużo wyższe poziomy poznania, to on zaczyna ż według praw Światłych - od słowa Ra - Światło, wtedy on zyskuje większe możliwości do walki z tymi przejawami samodestrukcji.

- W rezultacie tej walki, wytwarza się kolejne doświadczenie, jeszcze bogatsze niż żywatma otrzymała do czasu, zanim tu przyszła.

- Jajo-Or zawiera w sobie całe doświadczenie, wszystkich wcieleń - wszystkich żywatm i żeby opanować to doświadczenie trzeba przejść określone drogi, wyzwania.

- Jeśli żywatma zdecyduje się iść drogą negatywną, wychodzi naprzeciw tym emanacjom, to wtedy ta materialna przyczyna nazywa się "Karob" (ona się zagęszcza, kondensuje) - to demoniczna droga ewolucji.

- W czym tkwi różnica między jasnymi a ciemnymi drogami?

- Jeśli żywatma podąża drogą "ciemnych" - to ona myśli takim sposobem:

- "Jest Ja i jest Nie Ja, wszystko czym nie jestem, stanie się mną" - takim sposobem ona podąża drogą pochłonięcia wszystkiego w siebie.

- Takim sposobem materialność się zagęszcza.

- W materialnym świecie można porównać to do czarnej dziury, która wszystko w siebie pochłania, tj. materialność się zagęszcza - jest to demoniczna droga ewolucji.

- U jasnych jest na odwrót.

- Żywatma mówi: - "Jest Ja i jest Nie Ja, wszystko co nie jest mną, Ja się tym stanę" - ona stawia na ekspansję, ona obejmuje sobą wszystko co istnieje wokół niej, łączy się z tym, wtedy poszerzenie jeszcze bardziej się wzmaga - to droga jasnych sił.

- Ten kto podąża drogą - przyjmijmy lewej, on materialność zagęszcza, ten kto stoi na drodze jasnej, ten tą materialność wykorzystuje, tzn. on bierze tę przyczynową materię i uduchowia ją.

- Jeśli ta zebrana materia nazywa się "Karob" - od słowa kondensacja, to materia już przetworzona, przesiąknięta tym doświadczeniem i przynosząca pożytek wszystkiemu i wszystkim, tj. powodująca poszerzenie nazywa się "S j e a i r a" - jasna materia, takim sposobem tworzą się świetlane ciała.

- więc dwie drogi do wyboru - na lewo i na prawo.

- Takim sposobem żywatma zbiera tak i negatywne, jak i pozytywne doświadczenie.

- Przyświeca temu taki cel - jak piszą Wedy, że Wszechmogący w ten sposób się doskonali.

- Tzn. kiedy On się "rozszerza" - żywatmy to swego rodzaju jego palce, ręce z pomocą których On poznaje Samego Siebie, tak jakby "bada" Samego Siebie.

- To nazywa się pojawieniem nowego Wszechświata, czy też nowej Rzeczywistości.

- Żywatmy zbierają doświadczenie w tym materialnym świecie, a kiedy zaczyna się jego kurczenie, wszystko to składają do jednego kotła.

- Przyświeca temu taki cel - dzięki temu Wszechmogący dużo głębiej poznaje Sam Siebie i dzięki temu, może rozszerzyć się jeszcze bardziej, jeszcze mocniej.

- Może stworzyć kolejne, jeszcze większe, bardziej perfekcyjne rzeczywistości.

- Takim sposobem opisana jest ewolucja Wszechmogącego, lub inaczej Pierwotnego Światła - RA.

- Nasi Przodkowie, którzy tworzą RASĘ wybrali początkowo drogę prawej ręki, tzn. jasną drogę, drogę ekspansji - przetwarzanie tej pierwotnej materii w - "S j e a i r ę".

- My Jesteśmy w Swej Naturze - Bogami, a nie Demonami.

- Demony wybierają drogę lewej ręki, oni mają swoją ewolucję, są zupełnie innymi istotami, po prostu mają inną drogę, absolutnie nam obcą.

- My, jako biali ludzie stoimy na jasnej drodze, drodze ekspansji(rozszerzania) - przynoszenia innym dobra.

- My odróżniamy się od innych narodów odpowiedzialnością - to włnie my jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie inne narody, dlatego, że nasi przodkowie stali się Wielkimi Bogami, oni dają wszystko: stworzenie tego materialnego świata, dają nam powietrze, wodę, grawitację - podtrzymują świat - on jest utrzymywany przez naszych przodków.

- I nasza droga, to droga uporządkowywania przestrzeni wokół siebie i danie możliwości wszystkim innym żywatmom, tj. wszystkim innym narodom możliwości porządkowania przestrzeni wokół siebie.

- To nasza Natura, to nasz Rod i Cały Ród, tj. RASY - białych ludzi stoi na takiej pozycji.

 

 

z-mego-wonnego-kwiatu-pracowite-pszczoly-biora-miod-ktory-potym-szlachci-panskie-stoly.jpg

®