Schemat Murów Getta. - Powstanie pierwszej komórki

Schemat powstwania getta doskonale pasuje do procesu powstawania pierwszej żywej komórki.

Schemat powstwania getta doskonale pasuje do procesu powstawania pierwszej żywej komórki.

 

 

Schemat Murów Getta.

.

Ludzie chcą być bezpieczni. Chcą mieszkać za murem. Chcą mieszkać w getcie. Chcą mieszkać wśród takich samych jak oni. Budują mury odgradzające ich od uchodźców i innych migrantów.. Chcą granic i uzbrojonych strażników, którzy nie dopuszczą, żeby obcy rasowo zamieszkali wśród nich. Szydłem wyabordują każdy obcy element.

Teoria Gier bada uniwersalne schematy pod względem matematycznym.

Zauważcie, że schemat powstawania getta doskonale pasuje do procesu powstawania pierwszej żywej komórki.

Pierwsze komórki to skutek procesów polegających na kopiowaniu białek i tworzeniu błony komórkowej.

Zaczęło się miliardy lat temu,

1) Najpierw powstały pierwsze struktury posiadające umiejętność autokatalizy (samokopiowania).  - Te struktury to były białka.

2) Białka zaczęły różnicować się.

3) Białka o zbliżonej budowie pozamykały się w bąblach (koloniach, proto-komórkach)

4) Białka o zbliżonej budowie odgrodziły się w okopach poszczególnych kolonii.

5) Kolonie białek ujednoliciły się wewnątrz bąbla (proto-komórki).

6)  Kolonie odgrodziły się błoną komórkową od otoczenia.

7) Proto-komórki zaczęły konkurować. - Walczyć o materiały do swojej budowy.

8) Komórki podzieliły się na pobierające materiał do swojej budowy z nieżywego otoczenia i "zjadające" inne kolonie. - Podzieliły się na "rośliny" i "zwierzęta".

Pierwsze komórki to skutek procesów polegających na tworzeniu błony komórkowej i kopiowaniu białek.

Przeczytaj : >>> Naturalny Początek Ewolucji Żywych Organizmów.

Adam Jezierski