Schemat Kat - Ofiara i droga wyjścia poza krąg przemocy.

Czarne Owce i Brzydkie Kaczątka - rozwinięcie tematu , być może z nieco innej perspektywy.

 

"Schemat Czarnej Owcy (Schemat wykluczenia) Jest to jeden z ważnych schematów Teorii Gier. Powód wykluczenia może być bardzo różny. Wystarczy, że jednostka jest inna i nie pasuje do otoczenia. Jest czarną wśród białych. Rudą. Łysą. Biedniejszą. Wierzącą. Niewierzącą. Uchodźcą. Ale również np. zdolniejszą, ładniejszą. Schemat Czarnej Owcy ma kilka rozwiązań. Niektóre z nich są korzystne społecznie. Czasem obowiązuje zasada: Co go nie zabije, to go wzmocni. Ofiara staje się silnym człowiekiem, który może dokonać wielkich rzeczy..."
Cytat pochodzi z artykułu : http://www.eioba.pl/a/5ola/czarne-owce-i-brzydkie-kaczatka


Czarna Owca, na etapie bycia ofiarą jest pełna gniewu. Wykluczenie jest krzywdą a instynktowną reakcją na krzywdę jest gniew. Gniew bywa świadomy, bywa też wypierany. Niezależnie od tego czy jest uświadomiony, czy zepchnięty do podświadomości stanowi rodzaj energii mentalnej, energii napędzającej nasze działania. Dopóki energia gniewu nie zostanie uświadomiona, uwolniona od intencji rewanżu rozumianego jako krzywda drugiej osoby i skierowana w rzeczywiście konstruktywnym kierunku, dopóty trwają działania z poziomu świadomości ofiary.


Takie działania mogą być autodestrukcyjne lub wymierzone w inne osoby, spektakularnie skuteczne lub nieskuteczne - ich kierunek i efekty nie mają jednak istotnego znaczenia dla osoby, działającej z poziomu świadomości ofiary, ponieważ nie umożliwiają zmiany statusu ofiary, wyzwolenia z kręgu przemocy.


Działania destrukcyjne wymierzone w inne osoby dają iluzję zmiany statusu. Powodowana świadomym lub nieświadomym gniewem ofiara , stając się sprawcą przemocy zyskuje poczucie siły, ma przekonanie lub odczucie, że wchodząc w rolę krzywdziciela przestaje być ofiarą. " Kiedyś bałem się innych , teraz inni się mnie boją ". Jednak rola kata jest tylko jednym z wariantów roli ofiary. Krzywdzący pozostaje ofiarą tych, którzy go skrzywdzili dopóki nie wykroczy poza wdrukowany przez nich program, poza Schemat Kat - Ofiara.  Jeżeli tego nie zrobi zazwyczaj staje się  "pożytecznym idiotą" - działającym na korzyść krzywdzicieli nieco większego formatu. Dodatkową ceną trwania w takim złudzeniu zmiany statusu bywa paranoja a nawet mania prześladowcza - częsta dolegliwość osób stosujących przemoc, wynik świadomego lub wypartego  lęku i poczucia winy.


Warunkiem koniecznym rzeczywistego wyjścia z roli ofiary, jest podjęcie  działania wymierzonego w Schemat Kata i Ofiary. Wymaga to dostrzeżenia tego schematu i uświadomienia sobie, że przekazywany z pokolenia na pokolenie nakręca spiralę przemocy, ciągle rekrutując pełne gniewu ofiary, świadomie lub nieświadomie poszukujące ulgi w krzywdzeniu innych.

Możemy wyjść z roli ofiary realizując decyzję o rezygnacji z wchodzenia w rolę kata. Dzięki temu mamy szansę dezaktywacji Schematu Kata i Ofiary co najmniej  we własnym życiu. Można tego dokonać  jedynie rezygnując z powielania go w naszych działaniach. Niezbędne jest dostrzeżenie, że takie  powielanie ma miejsce zawsze gdy stosujemy jakąś formę przemocy. Także wtedy gdy obojętnie  akceptujemy stosowanie przemocy.

To zadanie na całe życie. Zadanie niełatwe, ponieważ wymaga determinacji, czujności , otwartości umysłu, umiejętności samodzielnego myślenia i uczciwości. Przede wszystkim  wymaga odwagi do wyjścia poza strefę komfortu, koniecznego do obiektywnej oceny pełnych skutków własnych a także cudzych działań i zaniechań.

Warto jednak  podjąć ten wysiłek, ponieważ dzięki niemu możemy odzyskać odebrane przez przemoc poczucie własnej godności. Przekraczając Schemat Kata i Ofiary wkraczamy na drogę Wojownika.