Scharakteryzuj rodzaje badań warunkujących działanie przedsiębiorstwa

Glównie badania musza opierac sie na zródlach danych: pierwotnych i wtórnych.
Zródla wtórne sa dostepne bez koniecznosci prowadzenia badan, gdyz sa to z reguly dane przetworzone i gotowe, znajdujace sie w przedsiebiorstwie, dostosowane i opracowane dla potrzeb rynkowych. Oprócz danych znajdujacych sie w przedsiebiorstwie mozna wykorzystac bazy danych sieci komputerowych oraz z poczty elektronicznej. Zródla pierwotne to: eksperyment, obserwacje i wywiad. Przykladem eksperymentu jest test marketingowy np. sprzedajemy produkt w wybranym sklepie lub regionie i otrzymujemy zachowanie konsumentów, stosujemy go równiez przed masowym wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Obserwacja: polega sledzeniu zachowan ludzkich, moze byc bierna lub czynna. Wywiad: mozna realizowac osobiscie - bezposrednio, telefonicznie lub droga pocztowa.
Wywiad bezposredni - osobisty, moze byc indywidualny lub grupowy i polega na przeprowadzaniu na podstawie ankiety rozmowy w domu, na ulicy lub w sklepie z wybrana osoba. Wada sa wysokie koszty zatrudnienia ankieterów, przeszkolenia ich, czasochlonnosc oraz mozliwosc wplywu ankietera na wyniki wywiadu. Zalety to: otwartosc, elastycznosc oraz mozliwosc fizycznej prezentacji produktu, reklamy oraz sposobu uzytkowania. Do wywiadu bezposredniego zaliczamy równiez wywiad glebinowy, polegajacy na badaniu ok. 30 - 60 respondentów celowo dobranych i pytaniu ich bardzo szczególowo o przedmiot badania. Wywiadem bezposrednim jest równiez wywiad zogniskowany i polega na dyskusji prowadzonej przez moderatora. Dyskusja ma charakter spontaniczny, ale ukierunkowany zgodnie z celem mediatora. Wielkosc grupy: 6 - 12 osób, czas trwania: 90 - 120 minut. Wywiad ten odpowiada na pytania: dlaczego i powinien byc przeprowadzany w kilku grupach. Grupa powinna skladac sie z osób o pozadanych cechach demograficzno - spolecznych i wzorcach konsumpcji. Wywiad ten z jednej strony daje jednoznaczna ocene przeprowadzonego wywiadu, a z drugiej strony nie mozna formulowac uogólnien na cala zbiorowosc. Nalezy stosowac go w badaniach rozpoznawanych do wyjasnien w dalszych badaniach.
Wywiad telefoniczny - jest to szybki, prosty i ekonomiczny sposób zbierania danych. Powinien byc przeprowadzany przez kilkanascie osób jednoczesnie, aby w krótkim czasie zebrac dane. Przydatny jest do zadan polegajacych na: analizie problemów w krótkich sondazach, w mierzeniu skutecznosci reklamy, itp. Wady: ograniczony czas wywiadu, brak dostepu do osób biznesu, niechec do udzielania odpowiedzi dla sektora finansowego.
Wywiad pocztowy - polega na przesylaniu ankiety do gospodarstw domowych lub firm wybranych z bazy danych. Populacja bioraca udzial w tym badaniu jest liczna, jednak nalezy sie liczyc, z tym, ze duza ilosc respondentów moze nie odeslac ankiety. Anonimowosc zas powoduje, ze wypowiedzi sa dosc obiektywne. Wady: ograniczona liczba pytan, brak mozliwosci testowania oraz dlugi okres realizacji badan. Do popularnych wywiadów pocztowych nalezy panel tzn. badanie przeprowadzane, co pewien czas na tej samej grupie osób. Wyróznia sie panel standardowy ( klasyczny) - polega na ankietowaniu za pomoca tego samego zestawu pytan, co pewien okres oraz panel omnibus - polega na pytaniu o rózne zagadnienia.

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych