Rozwój gospodarki

Wielu "ekonomistów" mówi, że niska stabilna inflacja jest potrzebna w celu napędzania popytu. Dlatego bank centralny ma utrzymywać inflację na niskim poziomie. Ma osiągać tzw. cele inflacyjne, poprzez regulację stóp procentowych. W praktyce rzadko udaje się utrzymać inflację na założonym poziomie, co jest spowodowane pokusą zaniżania stóp procentowych.

Ale czy inflacja jest w ogóle potrzebna?

Większość ekonomistów uważa, że do rozwoju gospodarki inflacja jest niezbędna. Tym samym utożsamiają oni rozwój gospodarczy ze wzrostem PKB. PKB, tak naprawdę jest nic niemówiącym wskaźnikiem. PKB zwiększa się np. gdy państwo buduje autostradę, za pieniądze z kredytów. Taka inwestycja jest tak naprawdę zadłużaniem obywateli, co powinno być raczej odliczone od produktu niż do niego doliczone.

Co zatem jest prawdziwym rozwojem gospodarczym? Prawdziwy rozwój gospodarczy, to taka sytuacja, w której coraz więcej ludzi ma coraz lepiej zaspokojone swoje potrzeby. I do tego nie jest potrzebna inflacja.

 

Trzeba sobie zadać pytanie, co jest przyczyną inflacji. Przyczyną inflacji jest zwiększenie podaży pieniądza. Następuje to przez udzielanie kredytów w bankach, działających na zasadach rezerwy cząstkowej. Najważniejszą grupą, która ma korzyść z inflacji są bankierzy. Drugą grupą są politycy, którzy dzięki uchwalaniu odpowiednich przepisów, zyskują poparcie bankierów.

Fetysz wzrostu gospodarczego

Ważną rolę odgrywają w tym mainstreamowe media. Nicniewiedzący redaktorzy, którzy boją się myśleć, za główny cel postawili sobie zdobycie jak największej widowni. Nie jest dla nich ważne, czy mówią prawdę, czy to, co próbują przekazać ma jakikolwiek sens. Posługują się za to chwytliwymi hasłami. Jednym z takich haseł jest wzrost gospodarczy. W mainstreamowych mediach najczęściej można usłyszeć "ekonomistów" mówiących, że inflacja jest niezbędna, aby mógł zaistnieć wzrost gospodarczy. Mają oni rację tylko w krótkim okresie. W długim okresie, taka polityka monetarna przynosi negatywne skutki. Najgorszym skutkiem polityki inflacyjnej są cykle koniunkturalne.

 

Źródło: http://bloglukaszgorka.blogspot.com/2013/05/rozwoj-gospodarki.html

Licencja: Creative Commons