Rozpoczyna się sprawdzanie działania projektu badawczego INDECT

INDECT – czyli Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim.

 

NDECT jest jednym z największych programów obserwacyjnych, które mają być zrealizowane. Oprócz kontroli Internetu INDECT stale będzie pilnował także ludzi w "realu". Projekt ruszył 1 stycznia 2009 i potrwa to 31 grudnia 2013 roku. Partnerem projektu jest Komenda Główna Policji w Irlandii. Propozycja projektu została zgłoszona przez grupę 17 europejskich partnerów pod przewodnictwem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Funkcjonowanie systemu będzie się opierać o sztuczną inteligencje i liczne cyfrowe przetwarzanie sygnałów z otoczenia za pomocą MUOS czyli Mobile User Objective System, która pozwala na geosynchronizację za pomocą satelity opracowanej przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych za pomocą SATCOM. Dzięki temu będą skutecznie śledzić i identyfikować osoby poruszające się po mieście i potem katalogować to za pomocą bazy danych. Na koniec za pomocą wcześniej "wyuczonych" zachowań program będzie wykrywał bezpośrednie zagrożenia i przestępstwa.

Pogłoski o testowaniu INDECT podczas finałów Mistrzostwa Europy EURO 2012 okazały się fałszywe ("There are no plans for European Football Championship in Ukraine and Poland"). i są obecnie teorią spiskową

"INDECT będzie współpracował z ECHELONem, który posiada w całym świecie urządzenia techniczne do przechwytywania wiadomości w kanałach telekomunikacji, założony przez AUSCANNZUKUS" - informacja ta nie znajduje jednak potwierdzenia w dokumentacji wyników projektu INDECT - a ta jest jawna.

Kwestie etyczne

Cała działalność w ramach INDECT ma na celu zapewnienie równowagi pomiędzy ochroną praw jednostki a ochroną bezpieczeństwa społeczeństwa jako całości.

INDECT posiada Radę Etyki, która dba o to, aby projekt realizowany był zgodnie z zasadami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Udział w projekcie jest zawsze dobrowolny, a zgoda uczestników potwierdzona jest pisemnie. Rada Etyki jest również odpowiedzialna za analizę aspektów etycznych projektu. Aspekty te obejmują również promowanie równości płci.

Należy podkreślić, że projekt INDECT jest projektem badawczym, umożliwiając zaangażowane europejskim naukowcom opracować nowe, zaawansowane i innowacyjne algorytmy i metody mające na celu zwalczanie terroryzmu i innych działaniach przestępczych, takich jak handel ludźmi i przestępczość zorganizowana, które mają wpływ na bezpieczeństwo obywateli.

Podsumowując – bezpieczeństwo obywateli, jak deklarują, jest jednym z najważniejszych priorytetów dla UE. Fakt ten został podkreślony w czwartej Europejskiej Konferencji Badań nad Bezpieczeństwem w Sztokholmie, 29-30 września 2009 roku. Dla UE 7PR programu badawczego, połączenie bezpieczeństwa zostało ogłoszone w 2007 roku.

Przeciwnicy rozwiązania mówią o skrajnej Inżynierii społecznej mającej na celu projekt budowy "orwellowskiego" systemu stałej inwigilacji wszystkich obywateli. Jednym z takich protestów jest strona http://www.stopp-indect.info/

 

Źródło: http://pl.wikinews.org/wiki/Rozpoczyna_si%C4%99_sprawdzanie_dzia%C5%82ania_projektu_badawczego_INDECT

Licencja: Creative Commons - na tych samych warunkach