Różnorodność w miejscu pracy kluczem do rozwoju firmy

Różnorodność w miejscu pracy kluczem do rozwoju firmy

Wszystkie aspekty, którymi ludzie się różnią i aspekty, w których są do siebie podobni, zarówno te widoczne gołym okiem,  jak płeć, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, ale też umiejętności,  jak i te głębiej ukryte: orientacja psychoseksualna, wykształcenie,  postawy życiowe, styl życia itd. są tak naprawdę ogromnym potencjałem.  I nie mogą stanowić pola do wartościowania człowieka.

Zarządzanie różnorodnością                                                                  

Susan Whiting, wiceprezes  globalnej firmy Nielsen,  odpowiedzialna m.in. za relacje z kluczowym klientem, komunikację, marketing i public relations od wielu lat propaguje idee Karty Różnorodności , którą firmy podpisują dobrowolnie i wdrażają ją zgodnie z zasadą odpowiedzialnego biznesu. W swoich wykładach dowodzi też,  dlaczego różnorodność w miejscu pracy jest ważna dla przyszłości danej firmy i jej lepszego rozwoju.

Podkreśla, że kluczowe jest zaangażowanie osób zarządzających firmami w promocję różnorodności w miejscu pracy i wdrażanie programów, które będą wspierać taką politykę. Promowanie różnorodności w firmach prywatnych i organizacjach jest istotne nie tylko ze względów moralnych, ale realnie może poprawić także zyski firmy oraz pomóc w przygotowaniu odpowiednich usług dla klientów.  Zwiększa to konkurencyjność na rynku i przyciąga wybitne talenty. Firmy powinny odzwierciedlać różnorodność, jaką charakteryzuje się społeczeństwo, gdzie działają, biorąc pod uwagę wszelkie  aspekty związane z „innością” , rozpatrywaną jako różnorodność.  Podobnie jak twarze ludzi różnią się między sobą, tak samo różne są ich myśli i poglądy

W przeciwnym razie nie będą w stanie odpowiadać na potrzeby społeczeństwa, a w związku z tym ich klientów, a  ich kondycja finansowa się pogorszy. Inteligentny pracodawca to taki, który potrafi zarządzać różnorodnością i ma nowoczesne podejście do właściwego  wykorzystania potencjału pracowników, oparte na dostrzeganiu i docenianiu różnorodnych doświadczeń, wiedzy, umiejętności predyspozycji czy stylów pracy.

Connecting people

Zasady stanowiące podstawy Karty Różnorodności powinny być wdrażane w różnych sferach działania w Polsce, nie tylko w biznesie. Jak widać, we współczesnym świecie pokonaliśmy bariery architektoniczne ale innego rodzaju bariery ciągle stają nam na drodze.

Jak stwierdził Laurent Zylberberg, Przewodniczący ETNO EHS WG (European Telecoms Network Operators):

Różnorodność to nie tylko obowiązek moralny, ale także kluczowy  czynnik napędzający działanie firmy. Przemysł telekomunikacyjny ma za cel łączenie ludzi i poszanowanie ich różnorodności.

Wiele europejskich firm telekomunikacyjnych doskonale rozumie,  jakie możliwości dla firmy wynikają z kampanii marketingowych stworzonych po to, aby promować produkty przedsiębiorstwa i usługi oferowane wszystkim klientom. Przyjrzyjmy się przykładom dobrych praktyk. Deutsche Telecom ceni swoich klientów reprezentujących mniejszości etniczne.  Wprowadził  dla swoich sprzedawców przewodnik zawierający informacje o sposobach zachowania z szacunkiem, typowych dla różnych kultur. Przewodnik ten zawiera  praktyczne wskazówki dotyczące właściwego zachowania w kontaktach z przedstawicielami mniejszości etnicznych tak, aby zagwarantować zadowolenie klienta. W prostej linii pozwala to de facto zwiększyć sprzedaż.

Coraz częściej firmy wdrażają i nadzorują realizację okresowych, z reguły rocznych planów działań w zakresie różnorodności z dokładnie określonymi i wymiernymi celami. Takie przemyślane strategie działania wprowadzane są głównie po to, aby wprowadzić faktyczne zmiany w organizacji.

Różnorodność w miejscu pracy może zachęcić większą ilość różnorodnych klientów do korzystania z naszych usług lub produktów, co pozytywnie wpłynie na efekty biznesowe, ale też moralne naszej działalności.

Opracował zespół tomastest.eu

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.tomastest.eu.

Zapraszamy również na nasz profil na FB https://www.facebook.com/pages/Tomas-International/106334299525828