Rozmiary penisa człowieka

W porównaniu do innych naczelnych, nawet tych o większych posturach jak np. goryle, prącie człowieka jest szczególnie duże.

 

Rozmiary penisa człowieka – długość i obwód prącia. Zainteresowanie powiększeniem rozmiarów prącia doprowadziło do powstania rynku ekonomicznego oferującego środki nakierowane na powiększanie prącia.

W porównaniu do innych naczelnych, nawet tych o większych posturach jak np. goryle, prącie człowieka jest szczególnie duże. Ludzki penis jest dłuższy i grubszy pod względem wartości bezwzględnej oraz w stosunku do rozmiarów reszty ciała niż penisy innych naczelnych.

 

Technika badania

5490bb77638425e6819bc2797fcb8f7d.png

Średnia długość prącia w calach (cal to około 2,5 centymetra). Penis większości mężczyzn ma długość pomiędzy 13 a 15 centymetrów

2aa271c1ab7f514e3d56144312ec70c3.png

Wykres długość prącia w percentylach. Wynika z niego m.in., że 50% populacji ma penisa dłuższego niż około 14,3 centymetra

ed09bbb6ee2cc71f04bd9d1cae4865d4.png

Średni obwód w calach. Dla 25% mężczyzn wynikiem jest 12,3-12,5 cm


8dbd11b3bb721cd097c91739a8b4aabc.png

Obwód prącia w percentylach

Zalecane jest kilkakrotne powtórzenie czynności mierzenia długości prącia w pewnych odstępach czasu (najlepiej w różnych dniach), a następnie uśrednienie otrzymanych wyników. Różnice w wynikach pomiarów wiążą się między innymi z takimi czynnikami jak temperatura pomieszczenia, stopień podniecenia seksualnego, okres czasu, który upłynął od poprzedniej erekcji, pora dnia oraz błąd pomiaru.

Długość

Długość powinna być mierzona w pozycji stojącej, na stronie grzbietowej prącia od podstawy do szczytu. Rezultaty są błędne podczas mierzenia go po stronie brzusznej lub bocznej.

Obwód

Obwód należy mierzyć podczas pełnej erekcji w trzech miejscach – tuż pod żołędzią, u podstawy oraz pomiędzy tymi dwoma miejscami, a następnie wyliczyć średnią z pomiarów.

Uwagi

Penis musi być w całkowitej erekcji, aby wyniki pomiarów były wiarygodne. U części populacji może to być trudne do osiągnięcia z przyczyn technicznych. Pomiary podczas pełnego wzwodu wywołanego metodami farmakologicznymi dawały bardziej zgodne rezultaty. Czasami badanie musi opierać się na rozciąganiu zwiotczałego penisa tak mocno, jak jest to bezboleśnie możliwe. Ponadto podawana w ankietach długość własnego prącia jest często niewiarygodna ze względu na skłonność do jej zawyżania przez część mężczyzn.

Dane statystyczne

Wyniki różnią się nieco w zależności od metodologii badania, wydaje się jednak, że długość ludzkiego penisa wynosi około 12,9-15,0 cm z 95-procentowym poziomem ufności (w rozpiętości 10,7-19,1 cm). Typowy obwód wynosi w przybliżeniu 12,6 centymetra, o ile występuje pełna erekcja. Średnia wielkości penisa jest nieco większa od mediany wielkości; innymi słowy większość penisów jest poniżej statystycznej średniej rozmiaru.

Tuż po urodzeniu

90% urodzonych chłopców ma penisa o długości pomiędzy 2,4 a 5,5 cm, ze średnią wynoszącą 3,5 centymetra. W innym badaniu noworodki miały penisy o średniej długości 2,8 centymetra i średnim obwodzie 0,8 centymetra (badanie 336 chłopców); stwierdzono dodatnią korelację z wiekiem ciążowym natomiast nie stwierdzono korelacji z obwodem głowy, wzrostem ani masą. Prącie nie powiększa się bardzo do piątego roku życia – średnia wynosi 3,95 cm w trzecim miesiącu, 4,26 w szóstym, a roczne dziecko ma 4,6-centymetrowe prącie. Pięciolatek ma penisa o długości 6 centymetrów. Dalszy rozwój do początku okresu dojrzewania jest bardzo słaby. W 1943 roku W. A. Schonfeld opublikował krzywą rozmiaru prącia w zależności od wieku.

Długość podczas erekcji

Wykonano kilka naukowych badań pomiaru długości penisa w stanie erekcji u dorosłych mężczyzn. Badania, które opierały się na pomiarach własnych narządów płciowych (włączając w to ankiety internetowe) konsekwentnie dawały większe rozmiary penisa od tych prowadzonych metodą naukową.

Następujące badania były przeprowadzone przez personel, ale każde z nich obejmuje wyłącznie specyficzną podgrupę z całej populacji, dlatego wyniki mogą być nieprawidłowe.

  • Badania opublikowane we wrześniu 1996 roku w Journal of Urology podają średnią długość prącia jako 12,9 cm (mierzone przez personel). Erekcję wywołano u 80 zdrowych mężczyzn (średnia wieku 54 lata; różne grupy etniczne) metodą farmakologiczną. Celem badania było dostarczenie informacji dotyczących wielkości penisa, które mogłyby pomóc pacjentom rozważającym jego powiększenie. Stwierdzono również, że ani wiek badanego, ani wielkość zwiotczałego penisa nie pozwala przewidzieć jego długości podczas erekcji.
  • Opublikowane w International Journal of Impotence Research w grudniu 2000 roku dane podają, że średnia długość prącia wynosi 13,6 cm (mierzone przez personel). Celem badania było ustalenie cech klinicznych zwiotczałego penisa, aby przewidzieć jego wielkość podczas erekcji. Zmierzono wielkość prącia podczas wywołanej farmakologicznie erekcji u 50 osób cierpiących na impotencję; wyniki nie uwzględniają osób, u których dysfunkcje erekcji mogą być spowodowane czynnikami innymi niż na tle psychicznym.
  • Według pomiarów prowadzonych przez LifeStyles Condoms średnia długość prącia wynosi 14,9 cm, ze średnim odchyleniem 2,1 cm (mierzone przez personel). Głównym celem badania, przeprowadzonego podczas wakacji 2001 roku w Cancún (Meksyk), było ustalenie odpowiednich rozmiarów dla prezerwatyw. 401 mężczyzn zgodziło się na dokonanie pomiaru, z czego 300 było zdolnych do osiągnięcia erekcji (wzwodu nie indukowano farmakologicznie).
  • Opublikowane w 2007 roku badanie 3300 włoskich nastolatków w wieku 17-19 lat, wolnych od wad rozwojowych prącia oraz od schorzeń endokrynologicznych, dało średni wynik długości penisa podczas erekcji jako 12,5 centymetra. W badaniach tych zauważono dodatnią korelację z wielkością ciała.

Obwód

Średni obwód prącia wynosi 12,6 centymetrów ze średnim odchyleniem 1,3 cm. Podobnie jak w przypadku długości penisa, badania oparte na ankietach podają większy obwód od pomiarów dokonywanych przez personel. W badaniu we Włoszech (patrz wyżej), średni obwód zwiotczałego penisa wyniósł 10 centymetrów.

Wielkość zwiotczałego penisa

W jednym z pomiarów długość zwiotczałego penisa wynosiła średnio 8,75 centymetra. Wielkość prącia zwiotczałego nie koreluje z jego rozmiarem podczas erekcji; niektóre małe penisy stają się duże podczas wzwodu. Pod wpływem mechanicznego pobudzenia (jakim jest sama czynność mierzenia) członek może ulegać wzwodowi na skutek odruchowej reakcji kontaktowej na poziomie rdzenia.

Zależność od orientacji seksualnej

Mężczyźni o orientacji homoseksualnej podawali w ankietach większą średnią długość penisa niż mężczyźni heteroseksualni, przy czym wyjaśnienie rozbieżności otrzymanych wyników nie jest jednoznaczne.

Wpływ środowiska

Zasugerowano[16][17][18], że długość prącia nie jest zdefiniowana wyłącznie genetycznie, ale także środowiskowo. W przypadku dysfunkcji układu endokrynologicznego, spowodowanego na przykład ekspozycją na czynniki chemiczne, występuje patologia w zakresie narządów płciowych u obu płci (obok wielu innych problemów).

Chirurgiczne powiększanie penisa

Próby chirurgicznego powiększania rozmiarów penisa są znane w urologii od bardzo dawna. Mediana wieku mężczyzn wyrażających chęć przystąpienia do zabiegu wynosi 27 lat, przy czym większość z nich ma narządy płciowe normalnych rozmiarów

Poniżej przedstawiono dwie główne stosowane metody:

  • chirurgiczne wydłużanie penisa – polega na przecięciu więzadła procowatego; fizjologicznie przytrzymuje ono prącie, w przypadku jego braku penis opada, pozornie wydłużając się o około 2 centymetry
  • poszerzanie penisa – polega na iniekcji PMMA, silikonu oraz innych związków, co skutkuje powiększeniem tego narządu

Wielkość penisa w różnych kulturach

ab0b5d9adb0dff83fd888a5859645b65.jpg

Fresk z Pompei przedstawiający Priapa, greckiego boga o ogromnym prąciu.

Starożytni Rzymianie bardziej niż Grecy podziwiali jego wielkość.

Postrzeganie dawniej

W sztuce starożytnej Grecji genitalia są zazwyczaj mniejsze niż można by się spodziewać po wielkości rzeźby. Podobnie jest z ascetyczną sztuką renesansową; czego przykładem może być rzeźba Dawida. Zdaniem Kennetha Dovera grecka sztuka przywiązywała co prawda dużą wagę do narządów płciowych, ale twórcy nie wykazywali obsesji na punkcie ich wielkości.

Według wniosków wyciągniętych przez dziennikarzy Chicago Reader starożytni Grecy małego i nieowłosionego penisa postrzegali jako męskiego, natomiast prącie o dużych rozmiarach jako komiczne i groteskowe.

Postrzeganie obecnie

Badania z 2005 roku pokazują, że jedynie 50 procent mężczyzn jest zadowolonych z wielkości swojego prącia, podczas gdy 70 procent kobiet jest "bardzo zadowolonych" z wielkości narządów płciowych swoich partnerów; tylko 6 procent uważa, że mogłyby być one większe. W tych samych badaniach 70 procent kobiet było niezadowolonych z rozmiaru swoich piersi, podczas gdy większość (56%) mężczyzn uznawała je za odpowiednie; około 20 procent pragnęłoby większych u swoich partnerek.

W Nigerii istnieje wierzenie, że długi penis występuje u mężczyzn o wątłej budowie ciała (badania obalają ten mit, brak związku) oraz o płaskich pośladkach (według badań to mężczyźni o dużych pośladkach częściej mają dłuższe penisy).

Wielkość penisa a kobiece narządy płciowe

Część mężczyzn przecenia rolę głębokiej penetracji pochwy w stymulacji kobiet, która ma prowadzić do osiągnięcia orgazmu, jednocześnie nie doceniając roli gry wstępnej.

Najbardziej wrażliwy obszar narządów płciowych u kobiety obejmuje srom, łechtaczkę oraz pierwsze 10 centymetrów pochwy mierzone od strony zewnętrznej. Ponadto u kobiet wrażliwie unerwiony jest większy obszar na zewnątrz ciała niż dawniej przypuszczano. Penisy większości mężczyzn przekraczają długość 10 centymetrów, a więc posiadają wystarczającą długość do efektywnego stymulowania partnerki.

Kobiety po porodzie lub kobiety które mają problemy z osiąganiem orgazmu podczas stosunku dopochwowego powinny wykonywać ćwiczenia Kegla w celu wzmocnienia mięśni pochwy.

 

Tekst udostępniany na licencji GNU Free Documentation License. Źródło: Wikipedia.pl

 

Źródło: Wikipedia.pl