Rodzajów granatników

20e68bf8f43fb320e14a6ebd3178e9c2.jpg

Granatniki samodzielne np. M79 to indywidualna broń strzelecka służąca do miotania wybuchowych pocisków o kalibrze powyżej 20mm. Granatniki samodzielne posiadają lepszą celność i ergonomię od granatników podwieszanych

199a1f1b00fcfaa9cc35f18cdc41dece.jpg

Granatniki podwieszane np. M203 to broń strzelecka podwieszana pod karabiny i karabinki służąca do miotania wybuchowych pocisków o kalibrze powyżej 20mm, umożliwia to prowadzenie ognia zarówno z karabinka, jak i z granatnika. Karabinek z dołączonym granatnikiem podwieszanym jest bronią bardziej uniwersalną niż granatnik samodzielny


c24f6f9a72414df5641e7d06a259f36d.jpg

Granatniki rewolwerowe np. Milkor MGL to indywidualna broń strzelecka służąca do miotania wybuchowych pocisków o kalibrze powyżej 20mm. Granatniki rewolwerowe zasilane są z bębna i posiadają większą szybkostrzelność niż granatniki podwieszane


34f860120654d5ca36938df10573e7fe.jpg

Granatniki automatyczne np. AGS17 to zespołowa broń strzelecka służąca do miotania wybuchowych pocisków o kalibrze powyżej 20mm. Granatniki automatyczne mogą strzelać ogniem ciągłym, broń tego typu zazwyczaj zasilana jest z taśmy. Granatniki automatyczne posiadają bardzo dużą szybkostrzelność praktyczną


ad472a9c361aad07292d0a2f8da9070b.jpg

-granatniki przeciwpancerne np. RPG7 to broń piechoty umożliwiająca zwalczanie pojazdów pancernych. Spotykane są zarówno granatniki przeciwpancerne jednorazowego jak i wielorazowego użytku. Pociski stosowane w granatnikach tego typu zazwyczaj posiadają głowicę kumulacyjną, w niektórych granatnikach przeciwpancernych można stosować również pociski innego rodzaju np. odłamkowo burzące

 

Źródło: http://www.opisybroni.republika.pl/