Rodzaje pistoletów

Opis różnych rodzajów pistoletów, od pistoletów jednostrzałowych do pistoletów maszynowych.

 


641ce2a4ed6870b9d4a0afc20013f103.jpg

Pistolety jednostrzałowe np. Liberator, jest to broń zasilana nabojem pistoletowym, w której po każdym strzale należy ręcznie załadować nowy nabój do komory nabojowej, pistolety jednostrzałowe nie są popularne ze względu na bardzo małą szybkostrzelność teoretyczną


de45820e24a01b7e6c3469a6aed0f99e.jpg

Pistolety wielolufowe np. Deringery, jest to niewielka broń zasilana nabojem pistoletowym, posiadająca więcej niż jedną lufę. Pistolety wielolufowe zazwyczaj ładowane są poprzez ręczne załadowanie nabojów do komór nabojowych


c7aa1d0b3134218ae70e3377481c7e84.jpg

Pistolety powtarzalne np. Volcanic, jest to broń zasilana nabojem pistoletowym którą po każdym strzale należy przeładować, broń tego typu zazwyczaj zasilana jest z wymiennych magazynków. Pistolety powtarzalne nie zdobyły dużej popularności ze względu na małą szybkostrzelność praktyczną


f207276314825c80b7d40c7195b13608.jpg

Pistolety samopowtarzalne np. M1911 to (zazwyczaj) broń krótka zasilana nabojem pistoletowym lub rewolwerowym, która sama przeładowuje się po każdym strzale. Pistolety samopowtarzalne mogą strzelać tylko ogniem pojedynczym, broń tego typu najczęściej zasilana jest z wymiennych magazynków umieszczonych w chwycie pistoletowym. Pistolety najczęściej działają na zasadzie odrzutu zamka swobodnego lub krótkiego odrzutu lufy. Spotykane są również konstrukcje działające na zasadzie odrzutu zamka półswobodnego lub odprowadzania gazów prochowych z przewodu lufy. Pistolety samopowtarzalne mogą posiadać mechanizm spustowy bez samonapinania (SA), z możliwością samonapinania (DA), lub z wyłącznym samonapinaniem (DAO). Najczęściej stosowany nabój w pistoletach samopowtarzalnych to 9x19mm Parabellum.


2e0a8784c57dbcc530bfb46a88cdf308.jpg

Pistolety automatyczne np. Beretta 93R to zasilana nabojem pistoletowym broń krótka o wymiarach i wyglądzie pistoletu samopowtarzalnego, mogąca strzelać ogniem ciągłym lub krótkimi seriami. Broń tego typu najczęściej zasilana jest z magazynków wymiennych umieszczonych w chwycie pistoletowym. Pistolety automatyczne zazwyczaj działają na zasadzie odrzutu zamka swobodnego lub krótkiego odrzutu lufy, strzelanie najczęściej odbywa się z zamka zamkniętego. Bardzo często pistolety automatyczne wywodzą się z pistoletów samopowtarzalnych.


ee7ece23780ac19eba5e75f1e487442f.jpg

Pistolety maszynowe np. UZI to zasilana nabojem pistoletowym broń długa mogąca strzelać ogniem ciągłym. Pistolety maszynowe zazwyczaj zasilane są z wymiennych magazynków. Broń tego typu najczęściej działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego lub półswobodnego. Kiedyś pistolety maszynowe zazwyczaj strzelały z zamka otwartego, obecnie coraz częściej spotykane są konstrukcje strzelające z zamka zamkniętego. Pistolety maszynowe najczęściej strzelają nabojem 9x19mm parabellum. Według wielu osób najlepszy pistolet maszynowy na świecie to MP5.

 

Źródło: http://www.opisybroni.republika.pl/