Rezonans magnetyczny EM-X

EM Posiadają także szczególnie korzystny rezonans magnetyczny, który wspiera procesy życiowe i jest w stanie odwrócić szkodliwe procesy.

 

        Mikroorganizmy koegzystujące w EM i czerpiące korzyści z siebie nawzajem mają nie tylko wspólną, zadziwiającą zdolność do antyutleniania, tj. do zapobiegania utlenianiu i do redukcji utleniania, a więc do odwracania skutków utleniania. Posiadają także szczególnie korzystny rezonans magnetyczny, który wspiera procesy życiowe i jest w stanie odwrócić szkodliwe procesy.

Jak to się dzieje?
        Każdy atom składa się z jądra, wokół którego z dużą prędkością krążą jego elektrony. Przez ten ruch powstają drgania o pewnej częstotliwości, czyli długości fal. W ten sposób każda materia tworzy własny wzór częstotliwości.
        Tak jak każdy dźwięk ma inne drgania i przez to brzmi inaczej, tak każda materia wytwarza własne drgania. Podczas gry na skrzypcach, uderzania w skórę bębna, kawałek drewna albo metal zawsze powstają indywidualne i rozróżnialne drgania w powietrzu, które docierają do naszego ucha. Na szczęście nie jesteśmy w stanie usłyszeć każdego drgania. Byłoby to nieznośne, ponieważ wszystko drga - nawet materia nieożywiona.
        Kiedy dwa takie same drgania o takiej samej częstotliwości różnego pochodzenia zbliżają się do siebie, to mówimy o rezonansie (łac. „resonare" = odbrzmiewać). Jeśli napotkają na magnetyzm, to pojawia się rezonans magnetyczny. Możemy rozróżniać między drganiami, które są korzystne dla człowieka i takimi, które mu szkodzą.
        EM ma drgania korzystne i wspierające witalność, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na całą przyrodę ożywioną. Drgania te są obecne także w EM-X i ceramice EM. Z tego wynikają ogromne możliwości zastosowania EM - począwszy od oczyszczania wody przez rolnictwo po zastosowanie w przemyśle.
        Profesor Higa wskazuje na to, że woda jest swego rodzaju nośnikiem. Każda cząsteczka wody jest dwubiegunowa, tzn. ma biegun dodatni i ujemny; funkcjonuje podobnie do taśmy magnetycznej. Rezonans magnetyczny jest wysyłany najskuteczniej, jeśli substancja, od której wychodzi, znajduje się w stanie czystym. Woda przejmuje rezonans magnetyczny z substancji, z którymi się styka i przenosi je na inne substancje. Istnieje jednak możliwość, że nie będzie przeniesiona dokładnie, jeśli coś stanie temu na przeszkodzie. Dokładne przeniesienie może utrudnić sama substancja i/lub nośnik - czyli woda - jeśli jest zanieczyszczona.
        Radioaktywność jest klasycznym przykładem utrudnienia właściwego przenoszenia informacji. Kiedy struktura atomu jakiejś substancji zostanie sztucznie zniszczona, co dzieje się w przypadku rozszczepienia jądra atomu, wówczas rezonans magnetyczny jest zniekształcony. Przez substancje znajdujące się w tym stanie są uwalniane ogromne ilości wolnych rodników. Te posiadają zdolności zbliżone do zdolności promieni ultrafioletowych. Wolne rodniki same w sobie są absolutnie niezbędne dla wszystkich istot żywych, ale jeśli występują w zbyt dużej ilości, to stają się przyczyną wszelkiego rodzaju chorób. Najczęstszym zaburzeniem normalnego rezonansu magnetycznego w materii jest utlenianie. Kiedy materia rozpada się na zupełnie utlenione substancje, to traci swój pierwotny rezonans. Jeśli zatem chcemy utrzymać istotne
cechy istot żywych i materii, to musimy wzmocnić i udoskonalić ich zdolność do opierania się utlenianiu.
        Im więcej używa się EM i ceramiki EM-X, tym większa jest ilość skumulowanych w nich antyutleniaczy i tym bardziej zwiększa się siła fal rezonansu magnetycznego. Jeśli zjawisko to osiągnie pewny poziom, to dochodzi do znacznej poprawy w jego otoczeniu. Na polach powoduje to równomierny wzrost roślin. Drzewa owocowe mają owoce, które wszędzie mają taki sam rozmiar i kolor - jest to skutek tej samej spójności fal rezonansu. Nierównomierny rozwój podczas wzrostu świadczy o asynchronicznych drganiach. W takich przypadkach należy stosować EM tak długo, aż drgania będą synchroniczne.

 

Autor: Franz-Peter Mau