Redukcjonizm

Wielki fizyk Ernest Rutherford twierdził: W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków pocztowych". All science is either physics or stamp collecting. (ang.)

 

.

Redukcjoniści uważają, że całą wiedzę o naturze można wyprowadzić fundamentalnych praw fizyki. 


Nie zgadzam się z takim poglądem. Uważam, że myślenie redukcjonistyczne nie umożliwia pełnego poznania

Wielki fizyk Ernest Rutherford stwierdził kiedyś:
„W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków pocztowych". All science is either physics or stamp collecting. (ang.)  

Postaram się wyjaśnić o co mu chodziło.


Ernest Rutherford uważał, że całą wiedzę o przyrodzie można będzie kiedyś wyprowadzić z pewnej grupy podstawowych praw. Uważał, że będą to prawa fizyki. Inne nauki zajmują się jedynie zbieraniem (kolekcjonowaniem) informacji. Tylko fizyka może te informacje połączyć w jeden spójny system i zrobi to. „Połknie” inne dziedziny wiedzy. Takie stanowisko nazywamy redukcjonizmem.
.
Warto pójść drogą wskazaną przez Rutherforda. Głębiej przeanalizować jego myśl.

Model standardowy

Tak zwany „model standardowy” jest katalogiem cząstek elementarnych, czyli cząstek materii mniejszych od atomu. Ten katalog składa się różnych cząstek zwanych fermionami, bozonami, mezonami, fotonami, neutrinami itd.
Przypomina on bardzo klaser ze znaczkami pocztowymi. Mamy znaczki różnych państw, mamy serie, mamy nominały ...  W przypadku znaczków wiemy, że istnieje coś takiego jak poczta, że ktoś wymyślił żeby opłaty uiszczać w formie znaczków, ktoś wymyślił żeby na znaczkach upamiętniać ważne wydarzenia albo coś reklamować.

W przypadku cząstek elementarnych nie znamy powodów, dla których możemy wyróżnić rodzaje, serie, wartości, masę, trwałość czyli czas życia...ect.
Hipoteza, że COŚ się za tym kryje, jest w pełni uprawniona. Jest prawie pewne, że to COŚ nie jest aż tak skomplikowane i trudne do odgadnięcia jak zasady działania instytucji jaką jest  poczta.Czynione były i są próby odnalezienia zasady porządkującej klaser z cząstkami elementarnymi należącymi do modelu standardowego.

Niektóre z tych prób są udane. Modele matematyczne „działają”. Określają cechy poszczególnych cząstek w sposób bardzo podobny do tego co możemy zaobserwować w laboratoriach.

Nie zgadza się jedynie masa cząstek teoretycznych i rzeczywistych (Renormalizacja Feynmana). Stąd hipoteza Higgsa o istnieniu ukrytej cząstki innego rodzaju  nadającej masę bozonom, fermionom i mezonom.

Cząstka Higgsa ma być tym co „wyjaśnia” posiadanie konkretnej masy przez cząstki elementarne, ale moim zdaniem to nie rozwiązuje problemu „poczty”, która wyemitowała znaczki z klasera jakim jest model standardowy.

Przeczytaj: >>> Ciemna materia

Adam Jezierski