Ratownictwo drogowe - przydatne informacje

Informacje, które okażą się przydatne gdy tylko trafisz na jakiś wypadek. Warto wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji.

 

1. Zabezpieczenie miejsca wypadku. Wezwanie pomocy

Widząc przed nami wypadek, zanim zaczniemy udzielać pomocy poszkodowanym, wpierw musimy zadbać o własne bezpieczeństwo Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak to należy zrobić.

 1. Zatrzymać swój pojazd w takim miejscu, aby dał nam ochronę przed potrąceniem nas, lub ofiar wypadku.
 2. Skręcić koła swojego auta w stronę pobocza.
 3. Włączyć światła awaryjne.
 4. Zaciągnąć hamulec ręczny.
 5. Wkleszczyć bieg.
 6. Wyłączyć zapłon.
 7. Wyciągnąć kluczyki ze stacyjki.
 8. Założyć na siebie coś odblaskowego, najlepiej kamizelkę.

 

Dopiero po wykonaniu tych czynności możemy wysiąść z samochodu, wcześniej się upewniając, czy możemy zrobić to bezpiecznie.

Przy wysiadaniu nie zapomnijmy wziąć ze sobą apteczki oraz gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego!!!

Swój pojazd obowiązkowo zamykamy, a trójkąt ostrzegawczy ustawiamy w takim miejscu, aby kierowcy nadjeżdżających pojazdów mogli bezpiecznie wyhamować przed miejscem wypadku. Nawet w mieście warto ten trójkąt umieścić 20 lub nawet więcej metrów za swoim autem właśnie ze względu na bezpieczeństwo.

Podobne czynności musimy wykonać w uszkodzonych pojazdach. Zanim zaczniemy udzielać pomocy musimy wpierw wyłączyć zapłon, zaciągnąć hamulec ręczny, wkleszczyć bieg. Kluczyki po wyciągnięciu ze stacyjki najlepiej położyć na tylnym siedzeniu pojazdu.

 

Wezwanie pomocy

Aby nasza akcja przyniosła jakiś skutek, musimy powiadomić służby ratunkowe.

Nasze zgłoszenie powinno wyglądać następująco:

1. Przedstawiamy się

2. Podajemy co się stało (Np. wypadek dwóch samochodów)

3. Gdzie nastąpiło to zdarzenie

4. Czy są zagrożenia pożarem (Np. wycieki paliwa)

5. Ilość poszkodowanych oraz ich stan (Np dwoje rannych w tym jeden

nieprzytomny)

Sami nie kończymy rozmowy, gdyż osoba przyjmująca wezwanie może mieć do nas jakieś dodatkowe pytania, a także może nam służyć dodatkową pomocą.

2. Akcja ratownicza

 • W pierwszej kolejności zapewnij bezpieczeństwo sobie, sam nie możesz stwarzać sobie stanu zagrożenia.
 • Zaparkuj w bezpiecznym miejscu, włącz światła awaryjne.
 • Nie przebiegaj na drugą stronę ulicy.
 • Nocą załóż na siebie coś jasnego lub przyczep sobie jakiś materiał odblaskowy i używaj latarki. Stosuj ogólne zasady bezpieczeństwa.
 • Wyślij świadków wypadku, aby ostrzegali nadjeżdżających kierowców.
 • Ustaw trójkąty ostrzegawcze lub światła w odległości od 20 do nawet 200 metrów od miejsca wypadku z obu stron.
 • Wyłącz zapłon we wszystkich uszkodzonych pojazdach i jeśli potrafisz, odłącz akumulator. Zamknij dopływ paliwa w motocyklach.
 • Zaciągnij hamulec ręczny, włącz bieg lub zablokuj koła, jeżeli istnieje taka konieczność,  spróbuj zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się.
 • Rozejrzyj się, czy istnieją fizyczne zagrożenia. Czy ktoś pali papierosa? Czy w najbliższym otoczeniu są pojazdy z oznakowaniem wskazującym na niebezpieczny ładunek? Czy została zerwana napowietrzna linia energetyczna? Czy w pobliżu jest rozlane paliwo?
 • Szybko oceń stan poszkodowanych i dotykaj je tylko w sytuacji małego niebezpieczeństwa,  lub jeśli musisz wykonać czynności ratujące ich życie. Zajmij się w pierwszej kolejności tymi, których życie jest zagrożone. Przeszukaj teren, żeby nie pozostawić ofiar rzuconych gdzieś dalej od miejsca wypadku, lub które same się oddaliły (szok powypadkowy ).
 • Bezzwłocznie opatrzyć obrażenia zagrażające życiu lub wyglądające na niebezpieczne. Jeśli to możliwe, zajmij się poszkodowanymi nie zmieniając ich pozycji.
 • Wstępnie zawsze zakładaj, że nastąpiło uszkodzenie kręgów szyjnych. Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary, tak aby mogła swobodnie oddychać. Do dodatkowego podparcia może służyć kołnierz. W miarę możliwości obserwuj stale wszystkich poszkodowanych aż do nadejścia specjalistycznej pomocy.
 • Jeżeli wystąpi konieczność przeniesienia poszkodowanego, potrzebne będą trzy osoby: jedna do podtrzymywania ramion i klatki piersiowej, druga – bioder i brzucha, trzecia – do trzymania za nogi. Sam powinieneś przez cały czas podtrzymywać głowę ofiary i koordynować wszystkie czynności.

3. Apteczka

Apteczka, niestety nie jest obowiązkowym wyposażeniem prywatnego pojazdu osobowego. Pomimo tego kilka kodeksów, począwszy od drogowego a skończywszy na karnym, nakłada na nas obowiązek niesienia pomocy poszkodowanym. Nawet gdy zdecydujemy się na zakup z szerokiej oferty apteczek samochodowych, które są w wielu sklepach i marketach, postarajmy się wyposażyć ją niewielkim kosztem, ale za to stosownie do naszych potrzeb. Oto kilka rzeczy, które powinny się znaleźć w naszej apteczce:

 • Kilka bandaży zwykłych o różnej szerokości—5, 10 i 15 cm.
 • Bandaż elastyczny.
 • Chusta trójkątna.
 • Kompresy jałowe z gazy o różnych wymiarach: 5x5, 7x7 i 9x9 cm.
 • Kilka agrafek.
 • Gazę jałową o wymiarze 1/2 m² lub 1 m².
 • Opatrunki elastyczne typu Codofix.
 • Nożyczki z tępym zakończeniem.
 • Rękawiczki jednorazowe, najlepiej kilka par.
 • Jednorazowa maseczka do sztucznego oddychania.
 • Folia termiczna, tzw. koc życia.
 • Plaster zwykły bez gazy.
 • Plaster z gazą.
 • Młoteczek do wybijania szyb.
 • Woda utleniona i spirytus salicylowy.


Do naszej apteczki nie wkładajmy żadnych leków, ponieważ nie mamy prawa ich podawać.

4. Diament niebezpieczeństwa 

System natychmiastowej oceny niebezpieczeństwa w wypadkach z materiałami niebezpiecznymi

 

 

 

SEKTOR 1 – BIAŁY

Puste pole w środku – woda dopuszczalna jako środek gaśniczy

Nie używać wody jako środka gaśniczego 

Przy uwolnieniu materiału niebezpieczeństwo promieniowania ( materiał radioaktywny ) 

SEKTOR 2 – ŻÓŁTY

4 – Duże niebezpieczeństwo eksplozji

3 – Niebezpieczeństwo eksplozji pod wpływem działania ciepła lub silnego wstrząśnięcia (np. przy uderzeniach ). Wydzielić strefę zagrożenia. Gasić tylko zza osłony.

2 – Możliwe silne reakcje chemiczne. Konieczne podjęcie wzmożonych środków ostrożności. Gaszenie z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

1 – Przy ogrzaniu materiał niestabilny. Konieczne zachowanie środków ostrożności.

0 – Brak niebezpieczeństwa w normalnych warunkach.

SEKTOR 3  - CZERWONY

4 – Materiał ekstremalnie łatwopalny przy każdej temperaturze.

3 – Niebezpieczeństwo zapalenia przy normalnej temperaturze.

2 – Niebezpieczeństwo zapalenia przy ogrzaniu.

1 – Niebezpieczeństwo zapalenia przy kontakcie z ogniem ( płomieniem ).

0 – Nie występuje niebezpieczeństwo zapalenia w normalnych warunkach.

SEKTOR 4  - NIEBIESKI  - ZAGROŻENIE ZDROWIA

4 – Bardzo niebezpieczny, unikać kontaktu z płynem lub parami bez pełnej ochrony. Unikać obecności w strefie zagrożenia.

3 – Bardzo niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w pełnym ubraniu ochronnym i aparacie izolującym.

2 – Niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w aparacie ochrony dróg oddechowych.

1 – Małe niebezpieczeństwo, zalecane maski z wkładami filtrującymi.

0 – Brak zagrożenia.

5. Szyldy transportowe oraz typy gaśnic

UWAGA!!! PRZED PODJĘCIEM DECYZJI I ROZPOCZĘCIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ROZPOZNAJ PRZEWOŻONĄ SUBSTANCJĘ.

UWAGA!!! Numer rozpoznawczy właściwości niebezpiecznego materiału składa się z dwóch lub trzech cyfr.

(doł) X :Absolutny zakaz kontaktu z wodą

(góra) Numer identyfikacyjny przewożonego materiału

(doł) Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa ( właściwości materiału )

(góra) Numer identyfikacyjny przewożonego materiału 

 

PIERWSZA CYFRA – RODZAJ NIEBEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁU

2 – oznacza gaz

3 – łatwopalność cieczy / par / gazów

4 – materiał stały zapalny

5 – materiał utleniający / podtrzymujący palenie

6 – działanie trujące

7 – materiał radioaktywny

8 – działanie żrące

DRUGA I TRZECIA CYFRA – STOPIEŃ ZAGROŻENIA

0 – brak dodatkowego zagrożenia

1 – wybuchowość

2 – zdolność wytwarzania gazu

3 – łatwopalność

5 – właściwości utleniające

6 – toksyczność

7 – działanie radioaktywne

8 – działanie żrące

9 – niebezpieczeństwo samoczynnej i gwałtownej reakcji

UWAGA !!! PODWÓJNA CYFRA OZNACZA INTENSYWNOŚĆ GŁÓWNEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA  NP. 33  

TYPY GAŚNIC     

A – gaszenie pożarów, w których występuje zjawisko spalania żarowego np. drewno, papier, tkanin

B – gaszenie pożarów cieczy palnych i substancji stałych topiących się np. benzyn, alkoholi, olejów, tłuszczów, lakierów

C – gaszenie gazów palnych np. propan, acetylen, gazu ziemnego

ABC – do gaszenia pożarów należących do wszystkich 3 wyżej wymienionych grup pożarowych

BC – do gaszenia pożarów należących do grup pożarowych B i C

 

Źródło: http://www.ratownictwojrg3.republika.pl/index_pliki/Page1858.htm