Przykład niszczenia sumień ...

List jaki otrzymałam ;

 

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej
 

Szanowna Pani,

w minionym tygodniu Sąd Najwyższy orzekł, że drukarz z Łodzi, który odmówił wydruku materiałów reklamowych promujących subkulturę LGBT, jest winny. Tym samym uznał, że pracownik drukarni nie miał prawa powołać się na sprzeciw sumienia i bronić wyznawanych wartości.

Stop łamaniu sumień!

Jak bardzo niebezpieczne jest to rozstrzygnięcie, pokazuje reakcja organizacji lobbujących na rzecz homoseksualizmu. Przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii z triumfem ogłosili swój wielki sukces i zapowiedzieli: „(…) już wkrótce kwestie zmian prawnych dotyczących osób LGBT nabiorą tempa”.

Nie ma wątpliwości, że właśnie temu służyła cała ta sprawa, a intryga była wcześniej dobrze zaplanowana. Jednak najbardziej skandaliczny jest fakt, że organizacja LGBT wykorzystała anachroniczny, komunistyczny przepis z kodeksu wykroczeń (art. 138), który w obecnych realiach jest całkowitym przeżytkiem i będzie wykorzystywany jedynie do gnębienia ludzi wierzących oraz ograniczania wolności gospodarczej. Przewidując to już półtora roku temu, zaproponowaliśmy nowelizację kodeksu i usunięcie przepisów rodem z PRL-u.

Sprawa drukarza jeszcze się nie skończyła

Chociaż w sprawie drukarza wydał postanowienie Sąd Najwyższy, będziemy kontynuować walkę o jego prawa sumienia. Złożyliśmy skargę konstytucyjną, w której wnosimy o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją normy, na podstawie której go skazano. Czekamy obecnie na jej rozpatrzenie. W najbliższym czasie złożymy w tej sprawie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w przeszłości chronił prawo do sprzeciwu sumienia.

Łamanie sumień

Niestety postanowienie Sądu Najwyższego może służyć jako zły precedens w podobnych sytuacjach. Katolicy będą zmuszeni do świadczenia usług i włączania się w przedsięwzięcia, które budzą ich etyczny sprzeciw. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, pracowników sektora usług, a przede wszystkim przedstawicieli zawodów medycznych – położnych, pielęgniarek i diagnostów. Choć Konstytucja RP gwarantuje im wolność sumienia, to przypadek drukarza pokazuje, że w obecnej sytuacji prawnej trudno im będzie dochodzić swoich racji.

Tymczasem, patrząc na doświadczenia Europy Zachodniej i USA, nie mamy wątpliwości, że takich spraw będzie coraz więcej. Pozwy przeciwko przedsiębiorcom to jeden z głównych elementów strategii środowisk homoseksualnych, które precedensowymi wyrokami próbują wymusić nowe regulacje prawne, służące ich ideologicznym celom.

Trzeba zmienić przepisy!

Zapewniamy, że Ordo Iuris udzieli pomocy prawnej wszystkim, którzy będą nękani za obronę wyznawanych wartości. Pomożemy każdemu, kto podobnie jak drukarz z Łodzi, nie będzie chciał uczestniczyć w utrwalaniu propagandy ideologicznej LGBT.

Ważne jest jednak, aby rozwiązać ten problem systemowo. Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy, która każdemu obywatelowi zagwarantuje prawo do sprzeciwu sumienia. Nowelizuje ona szereg przepisów i całkowicie usuwa relikty komunistyczne z kodeksu wykroczeń. Tylko w ten sposób możemy być pewni, że prawo do sprzeciwu sumienia przestanie być martwą literą, a stanie się realną gwarancją w polskim prawie.

Decyzja Senatu

Projekt trafił już do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która zaczęła zajmować się tym tematem przed kilkoma miesiącami. Bardzo zależy nam na tym, by sprawa została rozpatrzona jak najszybciej. Tylko w ten sposób ludzie wierzący będą mogli czuć się bezpiecznie, a przedsiębiorcy, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i wszyscy, którzy kierują się w swoim życiu nakazami sumienia, nie będą skazywani na dotkliwe kary.

W najbliższym czasie chcemy też przeprowadzić akcję promocyjną projektu, aby uświadomić Polakom, czym jest prawo do sprzeciwu sumienia. Dlatego zdecydowaliśmy się wykupić specjalne wkładki w najbardziej poczytnych gazetach, aby dotrzeć z tą informacją do jak najszerszego grona czytelników. Wiąże się to z dużymi kosztami, ale bardzo zależy nam na tym, aby prawo chroniło każdego, kto nie chce dopuszczać się niegodziwości.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z poważaniem

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Aby zapewnić każdemu człowiekowi realne prawo do sprzeciwu sumienia, musimy jak najszybciej wprowadzić zmiany prawne, które przewiduje nasz projekt ustawy. Dlatego bardzo Panią proszę o podpisanie się pod apelem o ich przyjęcie i przekazanie tej wiadomości Pani znajomym, aby również poparli naszą petycję. Pani poparcie jest naprawdę ważne!


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

 
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres zgodnie z dostarczoną Panu/Pani klauzulą informacyjną w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie (administrator danych) w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych przez naszą Fundację. Jeżeli nie życzy sobie Pan/Pani otrzymywać więcej takiej korespondencji na adres e-mail, na który wysłaliśmy niniejszą wiadomość, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka: wypisuję się

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą Fundację, w szczególności żądania ich usunięcia (tzw. prawa do bycia zapomnianym), prosimy o kontakt na adres iod@ordoiuris.pl.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Fundacji może Pan/Pani zapoznać się tutaj.


adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

Autor: Prezes Ordo luris

Licencja: Creative Commons