JustPaste.it

Przyczyny globalnego kryzysu 2020-202?

Wzrost cen żywności wymuszał zwykle na eksporterach ropy naftowej zwyżkę cen węglowodorów ale obecnie jest to niemożliwe z powodu dużego wydobycia i dużej globalnej podaży ropy.

Wzrost cen żywności wymuszał zwykle na eksporterach ropy naftowej zwyżkę cen węglowodorów ale obecnie jest to niemożliwe z powodu dużego wydobycia i dużej globalnej podaży ropy.

 

Przyczyny globalnego kryzysu  2020-202?

Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl

Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

25 listopada 2013 roku opublikowałem w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CEON i Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej pracę zatytułowaną Geneza węglowodorów. Nowe perspektywy prospekcji złóż ropy i gazu. Praca ta jest dostępna w języku angielski w Internecie pod tytułem The genesis of hydrocarbons. New perspectives for the prospecting of oil and gas (wolny dostęp w Google Books).Moja praca najprawdopodobniej przyczyniła się do gwałtownego wzrostu wydobycia węglowodorów w USA i na całym świecie. Rosnące wydobycie przyczyniło się do spadku cen węglowodorów.

30 Kwietnia 2013 roku napisałem pracę opublikowaną 9 maja  2014 roku w Repozytorium CEON zatytułowaną Prognozowanie cykli koniunktury  z prognozą kryzysu ekonomicznego w latach 2018-2020. Kryzys ekonomiczny miał być skutkiem  zmian klimatycznych sprzężonych z prognozowanym przez geofizyków i astronomów minimum aktywności magnetycznej Słońca. Zmiany  klimatu sprzężone ze zmianami grawitacji  w Układzie Słonecznym miały spowodować globalny wzrost cen żywności. Mechanizm zmian cen żywności opisałem w mojej książce zatytułowanej The modern look at the Earth's climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth, dostępnej Repozytorium CEON od 27 lipca 2019 roku i opublikowanej w poprawionej formie w Google Books.

Moje prognozy sprzed wielu lat okazały się trafne i w 2019 roku nastąpił według FAO globalny wzrost cen żywności. Patrz poniższy wykres.

bc2c9653e27b13d59c6a4d8b42003b44.jpg

Źródło wykresu: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

Wzrost cen żywności wymuszał zwykle na eksporterach ropy naftowej zwyżkę cen węglowodorów ale obecnie jest to niemożliwe z powodu dużego wydobycia i dużej globalnej podaży węglowodorów. Krajom zależnym od importu  żywności i jednocześnie zależnym od eksportu węglowodorów pozostało jedynie zwiększanie wydobycia węglowodorów dla zaspokojenia potrzeb żywnościowych. Z tego wzrostu wydobycia wynika obecne i prognozowane obniżenie globalnych cen nośników energii. Czy w takiej sytuacji nastąpi globalny kryzys koniunktury?

Saudyjskie dochody z handlu ropą spadły w pierwszym kwartale 2020 roku o 24 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i wyniosły 34 miliardy dolarów. Całkowity dochód kraju spadł o 24 proc. rok do roku. Żródło:

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/arabia-saudyjska-trzykrotnie-zwieksza-vat,393166.html

Na pewno epidemia Covid-19 wyolbrzymiona przez media i polityków wpłynęła na pogorszenie gospodarki  światowej. Musimy być przygotowani na kontynuację epidemii i kolejne mutacje koronawirusów co opisałem w pracy Further Covid -19 mutations will occur in the future opublikowanej w Repozytorium CEON i Academia.edu w pierwszych dniach maja 2020.

Jestem pewien, że jedyny sposób na wyjście z obecnego kryzysu gospodarczego to wzrost znaczenia rzetelnej nauki (wolnej od  nacisku mediów i polityków) prowadzący do zwiększenia globalnej produkcji żywności. Metody prowadzące do zwiększenia produkcji żywności w naszym świecie opisałem w książce opublikowanej w Google Books i Repozytorium CEON w grudniu 2019 zatytułowanej What to do to ensure an abundance of food to the human population?

 

Jakuszowice 6 maja 2020, 4:00                                       Bogdan Góralski