Przewidywanie przyszłości jest możliwe dzięki Teorii Gier.

...

Teoria Gier pozwala na przewidywanie zjawisk społecznych. Z jednym zastrzeżeniem: Ponieważ jest to teoria indeterministyczna, przewidywania nie są na 100% pewne. Jednak często prawdopodobieństwo określonego następstwa wydarzeń jest bliskie pewności.

 

Nauka zawsze zajmowała się przewidywaniem przyszłości.

Twierdzenia fizyki: Ciało zanurzone w cieczy straci na wadze tyle, ile waży wyparta przez nie ciecz. Prawo Archimedesa to jest przewidywanie przyszłości. Kąt padania równa się kątowi odbicia. To również przewidywanie przyszłości.

Twierdzenia chemii: Jeżeli połączymy tlen z wodorem to powstanie woda. Sól kamienna powstanie na skutek połączenia chloru i sodu. Kwasy rozpuszczą metale, z wyjątkiem złota, które rozpuszcza się jedynie w wodzie królewskiej.

Większość bardziej skomplikowanych praw fizyki i chemii również związanych jest z przewidywaniem przyszłości, czyli ma charakter profetyczny. Podobnie jest w biologii.

Związek przyczynowo skutkowy jest także następstwem czasowym. Przyczyna poprzedza skutek w czasie. Nauka twierdzi, że jeżeli wystąpi przyczyna, to po niej następuje skutek.

Nauki społeczne są tu jednym z wyjątków. Przewidywanie przyszłości ludzi i społeczeństw napotykało na nierozwiązane dotąd trudności. Jeżeli przepowiednie się sprawdzają, to nie mówimy koniecznych związkach przyczynowo skutkowych, tylko o spełnionych proroctwach. W domyśle o cudach. Lub o  zjawiskach paranormalnych.

 

Teoria Gier to przełom w tej dziedzinie. Teoria Gier pozwala na przewidywanie zjawisk społecznych. Z jednym zastrzeżeniem: Ponieważ jest to teoria indeterministyczna, przewidywania nie są na 100% pewne. Jednak często prawdopodobieństwo określonego następstwa wydarzeń jest bliskie pewności.

Znajomość praw fizyki, chemii i biologii możemy wykorzystywać do aranżowania pożądanych sytuacji. Na tym polegają wszystkie wynalazki inżynierów i lekarzy. A także rolników i hodowców. Maszyny proste i skomplikowane, narzędzia, elektronika i komputery, lekarstwa i trucizny, metody produkcji żywności - to praktyczne wykorzystanie wiedzy o występujących w przyrodzie zjawiskach. Zjawiskach o charakterze przyczynowo skutkowym.

Znajomość Teorii Gier, nie tylko umożliwia przewidywanie, ale również pozwala uzyskać wpływ na przebieg przyszłych wydarzeń. Analogicznie do tego jak znajomość praw fizyki umożliwia projektowanie maszyn.

 

W Teorii Gier mówimy o schematach. Jeżeli Gra wchodzi w  schemat, to przez pewien czas jest niemal w stu procentach zdeterminowana. Wiemy, że po przejściu przez schemat dojdzie do punktu zwrotnego.

Punkt zwrotny jest to taki moment Gry, w którym możemy zadecydować o jej dalszym przebiegu. To jest jak dojechanie do skrzyżowania, albo rozwidlenia dróg. To jak węzeł w Teorii Grafów. Węzeł w którym następuje decyzja, którą drogę wybieramy. (Wybieramy opcję).

Są ludzie, którzy potrafią "prorokować" w sposób intuicyjny. Potrafią przewidzieć wydarzenia społeczne, albo przyszłość konkretnych osób.

Ludzie mają cechy, które skłaniają ich do zachowań prowadzących do wejścia w określone schematy. Każdy chyba wie z doświadczenia, że ludzie podobni do siebie, często mają podobne życie. Na tym bazują wróżki i wróżowie. Jeżeli solidnie podchodzą do swojej pracy, dokładnie analizują cechy osoby, której wróżą i mają "dobrą szkołę", jak Cyganki wróżące "z dziada pradziada", to często trafnie przepowiadają przyszłość wielu osobom.

Przepowiadanie przyszłości przy pomocy Teorii Gier różni się od intuicyjnych wróżb używaniem ścisłego języka naukowego, usystematyzowaniem i wykorzystaniem Rachunku Prawdopodobieństwa, co pozwala na szacowanie szans na spełnienie się prognozy.

 Warto przeczytać >>> Nobel za Teorię Gier

 

Adam Jezierski

...