Przestrzeń metryczna i euklidesowa Liczbowego układu trójkowego.

Liczby różnic ilorazu każdej z podstaw trójkąta równobocznego są czynnikami iloczynu i należą tylko i tylko do domkniętego przedziału liczbowego.

 

Liczbowy układ trójkowy w przestrzeni trójwymiarowej.

1a) Przestrzeń metryczna zbiorów rozłącznych układu trójkowego.

1b) Przestrzeń euklidesowa

1c) Przestrzeń metryczna X z metryką d zbiorów rozłącznych układu trójkowego.

1d) `` kwadrat sito,, a układ trójkowy.

1e) Nanoszenie liczb ciągu liczbowego jedności podzbioru właściwego w układzie trójkowym na   układy liniowe : permutacja ikombinacja. Działanie zbioru w zbiór.

1f) Odbicie lustrzane (( a, b ) c)

1g) Funkcja różnowartościowa w układzie dwójkowym.

1h) Domknięte i otwarte przedziały liczbowe nowych obiektów geometrycznych w przestrzeni trójwymiarowej.

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/przestrze_metryczna_i_euklidesowa_zbior_w_roz_cznych_uk_ad.doc