Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie

Dlaczego chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną? Gdzie są najbardziej prześladowani? O tym jest ten artykuł...

 

8830baf405a9ade3ee21a94fd87922ad.png

Do prześladowania chrześcijan dochodzi głównie w kręgu oddziaływania trzech wielkich religii (islamu, hinduizmu i buddyzmy) oraz na obszarach kontrolowanych przez partie lub partyzantki komunistyczne.

Ortodoksyjny islam stawia żydów i chrześcijan w roli obywateli drugiej kategorii i nie zezwala na porzucenia islamu. W pastwach komunistycznych powszechną praktyką jest budowanie fasady wolności religijnej w celu utrzymania dobrych więzi ekonomicznych i handlowych z Zachodem.

Z kolei w krajach hinduistycznych i buddyjskich elity religijne i polityczne oskarżają chrześcijan o stwarzanie zagrożenia dla tożsamości narodowej.

ŚWIAT ISLAMU

W krajach islamskich chrześcijanie są z różnym nasileniem prześladowani od ponad 1300 lat, a za swą wierność Chrystusowi płacą często wolnością lub życiem. Obserwujemy obecnie nasilenie ekspansji radykalnego islamu, której celem jest rozszerzenie granic islamskiego świata i wprowadzenie na opanowanych terenach prawa szariatu. Rewolucyjne ruchy, które zmiotły autorytarne reżimy w Egipcie, Tunezji i Libii oraz wstrząsają fundamentami innych świeckich państw muzułmańskich, otwierają drogę do władzy islamskim radykałom, takim np. jak członkowie Bractwa Muzułmańskiego. Z kolei na obrzeżach muzułmańskiego świata miejscowi i najemni „wojownicy dżihadu” inicjują konflikty o charakterze religijnym w celu poddania nie-muzułmańskiej ludności islamskiej dominacji i ustanowienia islamskiego ładu, którego podwaliny dał w VII wieku Muhammad. Klinicznym przykładem tej ekspansji jest Nigeria. W 12 północnych stanach tego kraju, gdzie zdecydowaną większość mieszkańców stanowią muzułmanie, wprowadzono już prawo szariatu. Kolejnym celem islamistów jest obecnie stan Plateau, gdzie każdego miesiąca dochodzi do kilku napadów na chrześcijańskie wioski.

ŚWIAT KOMUNIZMU

Ideologia komunistyczna od samego początku jawiła się jako wróg wszelkiej religijności. Od czasu rozprawy bolszewików z cerkwią prawosławną w 1922 r. prześladowania chrześcijan i przedstawicieli innych religii przez komunistyczne reżimy mają charakter systematycznych i planowych działań. Obecnie ponad 20% ludności świata nadal żyje pod komunistycznymi rządami w takich krajach jak Chiny, Wietnam, Korea Północna, Białoruś, Laos i Kuba. Władze Laosu i Korei Północnej dążą nadal do eliminacji chrześcijaństwa. Z kolei w krajach takich jak Kuba, Chiny i Wietnam, przyjęto zasadę, że skoro chrześcijaństwa nie da się wykorzenić, to najlepszym wyjściem jest sprawowanie nad nim kontroli. Jej narzędziem są uznane i infiltrowane przez komunistyczne państwo „oficjalne kościoły”, które pozwalają komunistycznym rządom na prezentowanie światu fasady wolności religijnej. Jednakże sprawowanie kultu i składanie świadectwa poza wyznaczonymi budynkami kościelnymi i usankcjonowanym przez komunistów systemem jest nielegalne. Miliony ludzi ryzykują więc życie i wolność, aby swobodnie czcić Boga.

ŚWIAT HINDUIZMU I BUDDYZMU

W krajach hinduistycznych i buddyjskich rozwój Kościoła napotyka na opór przywódców religijnych, którzy w obawie o utratę wpływów stają na czele prześladowców Kościoła. Głoszą oni, że chrześcijanie zniszczą jedność i tożsamość narodu, które to wartości, jak twierdzą, mają swe korzenie w rodzimej „kulturze” (czytaj: religii). Prawda jest natomiast taka, że chrześcijanie, których prześladują, to tubylczy wierzący z tubylczych kościołów, prowadzących tubylcze misje i powodowanych głębokim pragnieniem niesienia błogosławieństwa swemu umiłowanemu narodowi. W różnych indyjskich stanach oraz na Sri Lance religijni nacjonaliści prą do ustanowienia prawa zabraniającego zmiany religii. Skutkiem ustanowienia tego prawa jest zwykle zakaz oficjalnego prowadzenia pracy ewangelizacyjnej, a nawrócenia są możliwe tylko na religię panującą. Bojówki religijne stale dokonują aktów przemocy względem chrześcijan, jednak urzędnicy rządowi, policja i sędziowie starają się raczej zadowolić prześladowców niż bronić praw chrześcijańskiej mniejszości.

b07355ba47ac8fbaadd993bd691d3f16.jpg

http://www.mt.gpch.pl/mapa  - na tej stronie więcej wiadomości i z niej pochodzi powyższy tekst.

https://www.opendoors.pl/  - inna strona opisująca sytuację prześladowanych chrześcijan.

 

Źródło: Głos Prześladowanych Chrześcijan

Licencja: Creative Commons