Przechytrzyć spamera

W sieci znaleźć można serwisy, które proponują założenie konta pocztowego tylko na określony czas lub wręcz tylko na przyjęcie określonej ilości listów.

 

Obecnie w cieci niemal co drugi serwis udostępnia swoje zasoby jedynie pod warunkiem założenia na nim indywidualnego konta. Rejestracja jakiejś usługi, darmowego programu czy pełnego dostępu do strony wiąże się jednak najczęściej z koniecznością podawania adresu pocztowego, na który przychodzi hasło logowania, numer licencji albo link aktywujący. Po odebraniu takiej wiadomości najczęściej nie oczekujemy już kolejnych, niemniej nasz adres pocztowy stracił już swoją prywatność i tym samym narażeni jesteśmy na ciągnący się w nieskończoność zalew "atrakcyjnych" ofert reklamowych. Jest jednak sposób na to aby wejść w posiadanie informacji aktywujących usługi, nie zdradzając przy tym prywatnego adresu email.

Zakładając skrzynkę pocztową na jakimś serwerze liczymy że będzie nam ona służyć jedynie do komunikacji ze znajomymi i że będziemy z niej korzystać przez dłuższy okres czasu. Tymczasem niekoniecznie musi to być regułą. W sieci znaleźć można serwisy, które proponują założenie konta pocztowego tylko na określony czas lub wręcz tylko na przyjęcie określonej ilości listów (i ewentualnie przekierowanie ich dopiero na nasz prywatny adres poczty). Dzięki takim serwisom można uniknąć podawania za każdym razem prywatnych adresów mailowych bliżej nieznanym osobom i organizacjom a jednocześnie uzyskać od nich to co akurat nas interesuje. Oto kilka najbardziej znanych serwisów oferujących takie tymczasowe "lipne" konta i krótka charakterystyka ich możliwości.

PookMail.com
http://www.pookmail.com
Obsługa poczty w tym serwisie jest dość nietypowa, bo nie wymaga nawet od użytkownika zakładania indywidualnego konta. Aby skorzystać z tymczasowej skrzynki (w czasie gdy rejestrujemy dostęp do jakiejś usługi czy hasła), wystarczy po prostu wprowadzić do formularza jakikolwiek wymyślony na poczekaniu adres, byle tylko był on w domenie zakończonej na "@pookmail.com". Gdy zwrotna wiadomość dotrze na serwer Pookmail, tam dynamicznie tworzona jest dopiero skrzynka pocztowa z wybraną przez użytkownika nazwą. Teraz aby zapoznać się z treścią skierowanego do nas listu, wystarczy wejść na stronę serwisu i tam w opcjach logowania podać wymyślony wcześniej tymczasowy adres. Serwis udostępni nam wówczas treść wiadomości, pozwoli skopiować zawarte tam hasło, kliknąć na link aktywujący interesującą nas usługę, albo nawet odpisać zwrotną informację z powrotem do adresata. Przeczytany list można następnie samodzielnie usunąć, a jeśli nie zrobimy tego sami to i tak zostanie on automatycznie skasowany (wraz z tymczasowym kontem) po 24 godzinach. Dostęp do prywatnej korespondencji nie jest tu więc chroniony żadnym prywatnym hasłem. Każdy może przeczytać skierowany do nas list, o ile tylko poda w czasie logowania taką samą nazwę konta i zrobi to przed jego automatycznym skasowaniem. Warto jeszcze nadmienić że serwis pozwala zasubskrypcjonować kanał RSS. Informacje odnośnie nowych wiadomości z wybranego konta (tytuł/nadawca) będą wówczas docierać do naszego agregatora. Strona internetowa serwisu została przy tym zlokalizowana co dodatkowo ułatwia jego obsługę.
Zrzut ekranu

Spamgourmet
http://www.spamgourmet.com
W tym serwisie mamy do wyboru dwa warianty usług - prostą i zaawansowaną. Tak w jednym jak i w drugim przypadku nie ma konieczności wnoszenia żadnych opłat, a użytkownik musi jedynie założyć indywidualne konto, do którego będzie miał wyłączny dostęp, aczkolwiek jedynie w celu konfiguracji ustawień. Podstawowe założenia w prostszej wersji usługi opierają się na limitowaniu ilości wiadomości jakie mogą przychodzić z jednego adresu. Określona ich ilość zostanie przekierowana na nasz zaufany adres email, a wszystkie kolejne zatrzyma już Spamgourmet. Użytkownik po zarejestrowaniu konta i wskazaniu swego zaufanego adresu na który mają być przekierowywane pierwsze wiadomości nie musi już praktycznie nawet zaglądać na stronę serwisu. Za to podając komuś adres pocztowy, z założeniem otrzymania jakiegoś kodu czy linku aktywującego inną usługę, należy podać specyficznie określony adres - coś w rodzaju "jakiswyraz.3.login@spamgourmet.com". Pierwszy człon adresu (jakiswyraz) to dla serwisu identyfikator pojedynczego zlecenia. Liczba za nim określa ile listów od danego adresata ma zostać przekierowanych na nasz bezpieczny (prawdziwy) adres pocztowy. Login to z kolei identyfikator naszego konta w serwisie Spamgourment. Gdy pierwszy list dotrze do serwisu, dynamicznie tworzone jest konto pocztowe według schematu "jakiswyraz.x.login" a następnie wiadomość przekierowywana jest na prawdziwy adres właściciela konta. W ten sposób podając komuś adres pocztowy z założeniem że chcemy otrzymać tylko jeden, dwa, góra trzy listy niezbędne do aktywacji jakiejś usługi, mamy zagwarantowane że do naszej prawdziwej skrzynki pocztowej trafią wyłącznie te pierwsze listy a wszystkie kolejne będą już automatycznie zatrzymywane i usuwane przez serwis. Opcja zaawansowana usługi, oprócz wymienionej już funkcji pozwala dodatkowo zwiększyć domyślną liczbę akceptowanych przekierowań (domyślnie trzy) oraz określić zaufanych nadawców, których listy zawsze będą przekierowywane na nasz bezpieczny adres nawet po wyczerpaniu liczbowego limitu. Tu też część serwisu zawierająca opis usługi dostępna jest w polskiej wersji językowej (dotyczy to nawet listu z aktywacją usługi).
Zrzut ekranu

Sneakemail.com
http://sneakemail.com
Szeroko rozbudowany i częściowo komercyjny serwis oferujący funkcje filtrowania wiadomości, przekierowywania i ukrywania prawdziwych adresów. Korzystanie z usługi wiąże się z założeniem i potwierdzeniem konta. Darmowy wariant usługi ma kilka ograniczeń których pozbawiona jest wersja komercyjna (miesięczny abonament w wysokości 2 $). Przede wszystkim nie da się zdefiniować własnych identyfikatorów. System tworzy je automatycznie według przypadkowego schematu np. wtc4ytp02@sneakemail.com. Miesięczny limit wielkości listowych transferów, przekierowywanych na nasze zaufane adresy (może ich być maksymalnie dziesięć) nie może przekroczyć 10 MB (w wersji komercyjnej 150), a ciężar pojedynczej przesyłki nie może być większy niż 150 kb (w wersji komercyjnej 2000 kb). W czaszie zakładania konta użytkownik może z góry określić sposób działania filtrów: przekierowywanie przychodzących listów na wybrany prywatny adres, odrzucanie listów (tak jakby adres z przybranym aliasem w ogóle nie istniał), odbieranie listów, ale bez ich dalszego przekierowywania, automatyczne wysyłanie odpowiedzi z prośbą o ponowny kontakt w późniejszym terminie (tylko po angielsku). W czasie zakładania pocztowego aliasu jedną regułę filtrowania można przypisać maksymalnie trzem adresom poczty. Do dyspozycji użytkownika oddano także filtry do blokowania lub przepuszczania listów na podstawie zawartości pól: "Od", "Do" i "Temat". Bezpośrednio z poziomu serwisu można także nadać list i dołączyć do niego załącznik, niemniej w tekście lepiej nie używać polskich czcionek bo u adresata i tak nie będą one widoczne.
Zrzut ekranu

Willhackforfood.biz
http://www.willhackforfood.biz
W tym serwisie założymy konto pocztowe, z tym że jego przeznaczenie jest w zasadzie z góry nastawione na krótki tymczasowy użytek. Zakładając je musimy określić jak długo ma ono działać - od ośmiu godzin do maksymalnie siedmiu dni. Po ustalonym czasie konto jest automatycznie likwidowane. Użytkownik może sobie sam wybrać alias pocztowy, niemniej tu dostępne są tylko takie nazwy, które po pierwsze są wolne (jak w konwencjonalnej usłudze pocztowej) a po drugie nie były nigdy wcześniej używane. Konto w tradycyjny sposób zabezpieczone jest także hasłem dostępu. Co istotne i nietypowe, aby założyć takie tymczasowe konto nie trzeba podawać żadnych personalnych informacji ani adresów. Konto pocztowe jest aktywne zaraz po założeniu i gotowe do przyjmowania poczty. Ta ostatnia wszakże także będzie przyjmowana jedynie pod pewnymi warunkami. Ciężar pojedynczej przesyłki nie może przekraczać 1 MB (w przeciwnym wypadku wiadomość jest od razu kasowana) a ilość przechowywanych wiadomości nie może przekroczyć dziesięciu pozycji. W odróżnieniu od konwencjonalnych usług pocztowych, tu można jedynie odbierać wiadomości (brak funkcji wysyłania), czytać pocztę można wyłącznie z poziomu strony www no i nie ma co liczyć na poprawną interpretację polskich znaków diaktrycznych w przychodzących listach.
Zrzut ekranu

TrashMail.net
http://trashmail.net
Serwis podobny do opisanego powyżej, choć jego funkcje są nieco bardziej elastyczne. W formularzu rejestracyjnym użytkownik określa nazwę swego konta w domenie @trashmail.net, podaje adres pocztowy na który mają przychodzić przekierowania, określa maksymalną liczbę wiadomości jakie mogą być przekierowywane na ten adres oraz ustala czas aktywności konta - od jednego dnia do sześciu miesięcy. Jeśli tylko wybrana nazwa domeny jest wolna to natychmiast tworzone jest konto a na podany w formularzu adres prywatnej poczty wysyłane jest potwierdzenie, w którym znajdziemy także link do bezpośredniego logowania i hasło dostępu. Po zalogowaniu na swoje konto można zmienić jego parametry, tzn. wybrać inny adres przekierowywania poczty, przedłużyć czas aktywności jak i zwiększyć/zmniejszyć ilość dopuszczalnych przekierowań. Z poziomu konta na stronie www można także zredagować i wysłać list. Do listu nie da się jednak doczepić załącznika a i polskojęzyczne znaki diaktryczne nie będą później u odbiorcy prawidłowo wyświetlane. Konto usuwane jest automatycznie, jeśli tylko wyczerpie się limit przekierowanych wiadomości lub minie ustalony czas jego aktywności. Na koniec warto jeszcze dodać że serwis udostępnia specjalną wtyczkę dla Firefoxa, która usprawnia proces zakładania konta. Wystarczy ją zainstalować aby potem szybko z poziomu menu kontekstowego uaktywniać nowe konto gdy tylko zachodzi taka potrzeba.
Zrzut ekranu

Zobacz także:
http://10minutemail.com

Softdesign Studio
www.softdesign.prv.pl

Licencja: Creative Commons