Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu

Jakie konsekwencje i jak się bronić?

 

prawo-karne-rzeszow_small.jpg

https://as-adwokat.pl/kontakt

 

Na gruncie prawa karnego wyróżniamy dwa rodzaje czynów, na podstawie, których możemy ponieść odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. W przypadku gdy pomiar stężenia alkoholu będzie przekraczał 0,25 mg/l będziemy odpowiadać na podstawie art. 178a kodeksu karnego, za co grozi nam kara grzywny, kara pozbawienia wolności w zawieszeniu lub pozbawienia wolności do lat 2. Prócz powyższego Sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 10 oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwami w wysokości 5000 zł. Także konsekwencje tego takiego czynu mogą być bardzo odczuwalne. Jeśli zawartość alkoholu wynosi od 0,10 do 0,25 mg/l to odpowiadamy jedynie jak za wykroczenie, zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest wtedy w dużo niższym wymiarze tj. od 6 miesięcy do 3 lat, a sam czyn zagrożony jest jedynie karą grzywny nie niższą niż 50 zł.

 

W przypadku przestępstwa z art. 178a kodeksu karnego Prokurator zazwyczaj proponuje nam dobrowolne poddanie się karze, sugerując karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu. Co warto podkreślić, na takie rozwiązanie nie warto się zgadzać, kara proponowana przez Prokuratora jest zazwyczaj bardziej sroga, aniżeli ta którą na późniejszym etapie orzeka Sąd. Oprócz tego że sami możemy w późniejszym czasie wnosić przed Sądem o dobrowolne poddanie się karze i negocjować z Sądem wymiar kary, to przysługuje nam także możliwość złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jeśli nie byliśmy wcześniej karani, a stężenie alkoholu nie przekraczało znacznie dopuszczalnej normy (zgodnie z orzecznictwem sądowym od 0,26 mg/l do ok. 0,80 mg/l) – istnieje realna szansa na uwzględnienie takiego wniosku przez Sąd. W takim przypadku Sąd nie wymierza kary, a jedynie zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2 oraz świadczenie pieniężne które także można obniżyć poniżej progu 5000 zł.

 

Przede wszystkim liczy się stężenie alkoholu we krwi, pomiar wykonany przez policjantów wykonywany jest minimum dwukrotnie w odstępach paru minut. Jeśli przy pierwszym badaniu pomiar będzie wyższy, natomiast w drugim niższy – jest to okoliczność działająca na naszą korzyść, gdyż tendencja spadkowa alkoholu wskazuje na to że był on spożyty dzień wcześniej lub kilka godzin temu. Pomiar wyższy bądź równy wskazywałby że alkohol spożyliśmy w niedalekim odstępie czasu, co stanowi dla nas okoliczność mocno obciążającą. Jeśli jechaliśmy krótki odcinek drogi oraz nie było dużego natężenia ruchu w skutek czego nie stworzyliśmy dużego zagrożenia w ruchu - to także działa na naszą korzyść. Gdy kierowaliśmy pojazdem w skutek nadzwyczajnych okoliczności lub wyjątkowej sytuacji np. nagłego telefonu że nasze dziecko źle się czuje – Sąd także nada takiej okoliczności pozytywne znaczenie. Jeśli chodzi o zakaz prowadzenia pojazdów, aby uzyskać jak najniższy wymiar tego środka karnego należy przede wszystkim wykazać że samochód jest nam potrzebny w życiu codziennym i że bez niego poniesiemy znaczny uszczerbek – np. w sytuacji gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą w której koniecznym jest pozostawanie w ciągłej mobilności. W takim przypadku Sąd często decyduje się na orzeczenie najniższego możliwego wymiaru środka karnego.

 

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem bardzo mocno „ściganym” przez ustawodawcę. Szereg obligatoryjnych kar które Sąd musi orzec, ma na celu zmusić sprawcę czynu aby już nigdy nie zasiadł za kierownicą po spożyciu alkoholu. Jednakże z każdej sytuacji można próbować znaleźć rozsądne wyjście, tak aby jak najmniej odczuć konsekwencje związane z popełnieniem tego czynu – warto więc w każdym takim przypadku zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej.