Proponuję ogłosić w redakcji eioba.pl konkurs na limeryk i fraszkę

Widzę że Hamilton Starszy, lubi pobawić się w wierszokletę i być może nie jest w tej umiejętności odosobniony, dlatego proponuję ogłosić w eioba konkurs na Limeryk i fraszkę

 

My wierszokleci powinniśmy mieć swój własny konkurs, np.: poetycki. Wielu z nas piszących do eioba.pl, próbowało na pewno pisania wierszy do szuflady. Wiadomo, że od razu nie zaczynaliśmy od poematów, tylko od pośledniejszych form poezji, np. takich jak limeryk, czy fraszka (na poważniejszą poezje przyjdzie czas w następnej konkursowej kolejności).

 

Dla wyjaśnienia: Limeryk to miniaturka liryczna, nonsensowny, groteskowy, wierszyk o skodyfikowanej budowie: pięć wersów o ustalonej liczbie sylab akcentowanych, układ rymów trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby), układ rymów aabba, nazwa geograficzna w pierwszym wersie.

 

Utwór ten, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ narracji: wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie, zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater), krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego, zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim, np.:                                                                                        

 Szczecinianin pewien w teczce przywieziony

Koniecznie chciał się dorwać do grubszej mamony,  

Szukał jakiejś młodej i posażnej wdowy,                                                                                                                                                              

Dla mamony do wielu ustępstw był gotowy,                                                                                                                            

Aż skończył w łóżku wiekowej matrony                                                                      

 

Z kolei Fraszka inaczej: drobiazg, bagatela, błahostka, to krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany o różnorodnej tematyce, często humorystycznej lub ironicznej lub satyrycznej. Posiada pointę, np:

Nadzieje:

Nieraz wielkie nadzieje,

Byle zefirek rozwieje

W następnej kolejności, może to być konkurs na wiersz, legendę itp.

 

 

Będzie to wkład redakcji w rozwój kulturalny naszego społeczeństwa, a może nawet wykreuje jakieś nowe (stare) talenty. A na pewno świetnie się zabawimy, czytając nasze „rymowane dowcipy”, z których część na pewno nie będzie arcydziełami poezji. A kolejny konkurs, może być na naszą karykaturę.