Projekt oświetlenia hali produkcyjnej

Co należy brać pod uwagę przygotowując projekt oświetlenia hali produkcyjnej lub magazynu? Dowiedz się, co składa się na profesjonalny projekt oświetlenia przemysłowego.

 

Oświetlenie obiektów przemysłowych, takich jak hale produkcyjne i fabryki, ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo znajdujących się w budynku osób i rzutuje na wydajność ich pracy. System oświetlenia hal musi zapewniać odpowiedni komfort widzenia oraz optymalny poziom natężenia oświetlenia do wykonywanego zajęcia.

Dobry projekt oświetlenia hali produkcyjnej to krok nie tylko w stronę znacznej redukcji kosztów związanych z energią elektryczną, ale również poprawa produktywności i wydajności pracowników.

Dowiedz się więcej o OŚWIETLENIU PRZEMYSŁOWYM http://ledoekspert.pl/oswietlenie/oswietlenie-przemyslowe/

Nowoczesne oprawy przemysłowe LED

Oświetlenie hali produkcyjnej

Na projekt oświetlenia przemysłowego hali produkcyjnej składa się kilka elementów i musi on spełniać następujące wymagania:

  •  musi mieć odpowiednie natężenie oświetlenia i równomierność, zarówno w polu zadania wzrokowego, jak i w otoczeniu miejsca wykonywanej czynności,
  • powinno eliminować efekt olśnienia i zapewniać dobry rozkład luminacji,
  •  mieć dobrze dobraną barwę światła i współczynnik oddawania barw.

Każdy system oświetlenia przemysłowego hal produkcyjnych i fabryk musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12464- 1. Właściwe oświetlenie miejsc pracy musi spełniać wiele warunków, które wynikają m.in. z psychofizjologii, ekonomii i estetyki.

Przygotowując projekt oświetlenia hali produkcyjnej należy uwzględnić warunki techniczne i jakościowe, co umożliwi dobranie systemu odpowiedniego do potrzeb. Inaczej przebiega proces tworzenia projektu do nowego obiektu przemysłowego, a nieco inaczej opracowuje się modernizację systemu oświetlenia hal produkcyjnych.

Właściwe rozmieszczenie źródeł światła, odpowiednia barwa i natężenie przeciwdziałają efektowi olśnienia, co wpływa na redukcję oznak zmęczenia u pracowników, a w konsekwencji – obniża ryzyko wypadków i niepożądanych zdarzeń na stanowiskach pracy.

Projekty oświetlenia przemysłowego hal produkcyjnych i fabryk