Programowanie sukcesu (3) - działanie i refleksja

Odważ się iść ścieżką swoich marzeń!


Wyznaczyłeś już cel. Poznałeś siebie. Zidentyfikowałeś szanse i zagrożenia. Nakreśliłeś plan. Czas przystąpić do jego realizacji. Aby nie zboczyć z obranej ścieżki, połącz sukcesywne działanie z refleksją. W związku z obszernością tego tematu zebrałem i opisałem tylko część metod, zasad i elementów pomocnych w dążeniu do celu. Większość z nich w postaci rozszerzonej opisana zostanie w kolejnych ciekawnikach z cyklu Programowanie sukcesu.   

  1. Determinacja. Determinacja ma ogromną moc i stanowi nieodzowny element umożliwiający nam zachować obraną drogę do sukcesu. Każdy z nas ma w sobie niewyczerpalne jej pokłady. Wystarczy ją w sobie uaktywnić! Jak? O tym w następnej części cyklu Programowanie sukcesu.
  2. Koncentruj swoje siły na działaniach kluczowych. Wiele razy łapiemy się na tym, że wykonujemy czynności, których efekty są żadne bądź niewspółmierne do naszego wysiłku. Będąc świadomym, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, warto zastosować zasadę Pereto, znaną także jako zasada 80/20. Głosi ona, że 80% efektów wypływa z około 20% naszych działań. Inaczej mówiąc, niewielkim skoncentrowanym nakładem pracy można osiągnąć większe efekty. Aby korzystać z tej zasady, należy planując swoje działania zidentyfikować (najczęściej opierając się na autopsji) kluczowe zadania, pomijając jednocześnie te mniej wartościowe. Taka optymalizacja pozwala na zaoszczędzenie wiele czasu i frustracji.
  3. Miej czas dla siebie i bliskich. Zauważyłeś już pewnie, że brak czasu to jedna z najważniejszych przyczyn stresu. Wielu z nas nie ma nawet czasu, aby się na chwilę zatrzymać i powąchać kwiaty. Czego potrzebujemy? Umiaru i wypracowania własnego systemu zarządzania czasem. Umiar oznacza refleksję nad tym, co jest dla Ciebie ważne i odsunięcie się od rzeczy, które marnują Twój czas. Nagradzaj się za swoje sukcesy. Kochaj. Określ swoje wartości i priorytety. W planach zaś uwzględnij czas wolny.
  4. Entuzjazm i pasja. Realizując swoje marzenia koniecznie zaopatrz się w entuzjazm. Ponadto działaj i myśl z pasją. Nie powinno Ci przyjść to z trudem, jeśli zdecydowałeś się podążać swoim zaprogramowanym szlakiem sukcesu. Owszem, pewne rzeczy będą przychodzić Ci z trudem, jednak, podobnie jak determinację, entuzjazm  można sobie wszczepić. Jak? O tym w następnej części cyklu Programowanie sukcesu.
  5. Wykorzystaj moc mentoringu. Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie.  Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia. Wielu z odczuwa bądź odczuwało brak własnego mentora. Warto go odnaleźć i poprosić o wsparcie. Jeżeli masz kogoś na celowniku, nie obawiaj się, że brakuje mu czasu, nie wstydź się – prawdziwy przywódca dąży do tego, aby przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym. Skorzystaj z tej szansy! Oboje możecie wiele zyskać!
  6. Nawiąż współpracę ze swoją podświadomością. Każdego dnia wyobrażaj sobie życie, jakie pragniesz wieść i do którego dążysz. Uwierz w siebie i w to, że wszystko Ci sprzyja. Pamiętaj, że tkwi w Tobie ogromny potencjał. Uaktywnij go, myśląc pozytywnie i snując wizje. Twoja ufność w sukces sprawi, że go osiągniesz!
  7. Rozwijaj swoją sieć kontaktów. Sieć kontaktów to istotne narzędzie wspomagające programowanie sukcesu. Jej podwaliny to ludzie i kapitał intelektualny. W Twoim interesie jest stworzenie sieci powiązań opartej na wspólnej wymianie wiedzy jawnej i ukrytej. Dlaczego? W społeczeństwie, szczególnie tym opartym na wiedzy, bardzo istotna jest struktura silnych powiązań, w której liczą się relacje i wiedza. Należy zatem nawiązywać kontakty i je pielęgnować. Obecnie istnieje wiele serwisów umożliwiających zarządzanie kontaktami, które ułatwiają komunikację, przepływ wiedzy czy też rozwój relacji. Najbardziej wartościowe są niewątpliwie serwisy obejmujące swoim zasięgiem cały świat, w tym LinkedIn czy Xing.
  8. Przywództwo. To jedna z kompetencji społecznych, którą warto w sobie rozwijać. Już wkrótce kreowanie liderów będzie głównym zadaniem szkół wyższych. A to dlatego, że przywództwo nie tylko łączy ludzi, ale również... o tym w kolejnej części cyklu Programowanie sukcesu.
  9. Systematyczność. Systematyczność to inaczej działanie krok po kroku w zdefiniowanych wcześniej odstępach czasu. Jeżeli chcesz, aby coś weszło Ci w nawyk, stosuj metodę sześciu tygodni. Chcąc na przykład uprawiać jogging, rób to w dzień w dzień przez 6 tygodni. Jeśli wcześniej, w ramach 6 tygodni, zmuszałeś się do tego, to po tym okresie jogging będzie dla Ciebie czymś oczywistym! Jest to sprawdzona metoda i działa w 100%. Przekonaj się sam!

Powyższe 9 punktów to kwintesencja efektywnego działania. Nie jest to jednak wszystko i z biegiem czasu będę dodawał tu kolejne punkty.

Na zakończenie, wspomnę jeszcze o obserwacji i ocenie postępów w działaniu. Realizacja ścieżki sukcesu wymaga od nas ustawicznej refleksji, która ma na celu odpowiedź na pytanie: czy zmierzam w dobrym kierunku?  Istnieje duża dowolność w tej kwestii. Najlepsze jednak efekty osiąga się poprzez oddawanie się refleksji na zakończenie każdego dnia, kiedy możemy wyciszyć się oraz dokonać jego podsumowania i analizy. Systematyczność pomaga pozostać w kontakcie z aktywnie realizowanymi przez Ciebie celami. Ciesz się każdym nawet najmniejszym sukcesem, a z zaistniałych niepowodzeń wyciągaj wnioski tak, abyś mógł je następnego dnia przekuć w zwycięstwa.
 
Sebastian Karwala
ciekawnik.pl - warto wiedzieć!
[ciekawnik.pl to platforma, której celem jest budowanie natchnionego i bardziej świadomego społeczeństwa wiedzy] 

 

Autor: Sebastian Karwala