JustPaste.it

Programowanie posłusznego Społeczeństwa

Jak zaprogramować posłuszeństwo człowieka i oszukać jego postrzeganie świata czyli teza i antyteza władzy . Czy społeczeństwo chce być oszukiwanie , manipulowane i chce aby mówić

Jak zaprogramować posłuszeństwo człowieka i oszukać jego postrzeganie świata czyli teza i antyteza władzy . Czy społeczeństwo chce być oszukiwanie , manipulowane i chce aby mówić

 

Jak zaprogramować posłuszeństwo człowieka i oszukać jego postrzeganie świata czyli teza i antyteza władzy . Czy społeczeństwo chce być oszukiwanie , manipulowane i chce aby mówić mu to co chce usłyszeć ?

Kaczyński vs Tusk (Teza vs anty Teza)
O czym wyborca nie ma pojęcia!

Kilka faktów, które musisz poznać aby łatwo i szybko analizować
i oceniać jakość Przywództwa i przewidywać skutki ich działań w stosunku do siebie i swoich bliskich.

Znajomość ludzkiej natury pozwala łatwo i szybko analizować i oceniać jakość przywództwa w tym pseudo przywództwa aktualnych liderów politycznych. Czy istnieje coś takiego jak uniwersalne cechy ludzkiej natury? 

Gdybyśmy zadali to pytanie przeciętnemu, żyjącemu w dwudziestym wieku antropologowi, odpowiedziałby, że z pewnością - Nie. Przez większość czasu ostatniego stulecia antropologowie nieustannie starali się dowodzić, że każde społeczeństwo jest wyjątkowe i niepowtarzalne i nie istnieje coś takiego, jak uniwersalna ludzka natura. 

Nie powinniśmy zakładać, że agresja jest wrodzoną i powszechną cechą charakteru – mówili, ponieważ na przykład w Kalahari żyje plemię !Kung San, którego członkowie tak bardzo kochają pokój, że w ich języku nie istnieje nawet słowo „morderstwo”. 

Nie powinniśmy sądzić, że dla większości z nas jest naturalne, iż oczekujemy wierności małżeńskiej, ponieważ na przykład Samoańczycy są zadowoleni z tego, że mają kontakty seksualne z wieloma partnerami i nie znają pojęcia zazdrości. Z końcem wieku antropolodzy odkryli jednak, że te oczywiste anomalia obserwowane wśród członków plemienia !Kung San i wśród Samoańczyków były tylko złudnym wrażeniem. 

Prawda była bardziej prozaiczna i na głębszym, ludzkim poziomie dobrze znana. Jak mówi neurolog Steven Pinker: „Samoańczycy mogą pobić lub zabić własną córkę, jeśli podczas nocy poślubnej okaże się, że nie jest dziewicą, młodzieniec, który nie potrafi uwieść dziewicy, może ją zgwałcić i zmusić do ucieczki, a rodzina męża, któremu żona przyprawiła rogi, może napaść i zabić cudzołożnicę." 

Kiedy antropologowie spędzili wśród nich wystarczająco dużo czasu, by zebrać odpowiednie dane, odkryli, że częstotliwość morderstw w plemieniu !Kung San jest większa niż w najbardziej niebezpiecznych dzielnicach amerykańskich miast. Każdy lider, manager, polityk i Przywódca ma ogromny dług wdzięczności wobec antropologa Donalda Brown'a za to, że dostarczył nam pewnego surowca do opisania tego, co uniwersalne w ludzkiej naturze. 

Zbadał on kiedyś ponownie wszystkie gromadzone przez wiele lat dokumenty ze swoich badań nad różnymi społecznościami i stworzył listę uniwersalnych cech ludzkiej natury. Było ich w sumie 372. Niektóre z nich są intrygujące. Na przykład żarty są wspólną cechą wszystkich społeczeństw, tak samo jak łaskotanie, dziecięca mowa i wysysanie ran. Wszyscy przeceniamy też swoją obiektywność. Wszyscy wykazujemy skłonność do słodyczy. Wszyscy tworzymy porzekadła zwięzłe i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem – podobnie jak opinie dotyczące !Kung San – nie tylko do stwierdzenia, że „wielkie umysły myślą tak samo”, ale i że „głupcy rzadko się od siebie różnią”. 

Inne łatwiej jest przewidzieć. Strach przed wężami jest wspólną cechą wszystkich społeczeństw, nikt jednak nie boi się kwiatów. Każde społeczeństwo rezerwuje sobie oficjalny styl przemawiania na szczególne okazje. Każde społeczeństwo wychowując swoje dzieci uczy je higieny. W każdym społeczeństwie mąż na ogół jest straszy od żony. I w każdym społeczeństwie istnieje słowo określające ból. Analiza wspólnych lcech daje poczucie, że wszyscy ludzie mają jakieś wspólne doświadczenia, że wszyscy mają jakieś wspólne zasługi i jakieś słabości, a to z kolei rodzi pewne przypuszczenie, że jeżeli będziemy wystarczająco otwarci na drugiego człowieka i będziemy autentycznie wsłuchiwać się w jego potrzeby możemy się z nim skutecznie porozumieć. 

Dla liderów i Przywódców lista wspólnych cech stworzona przez Brown’a zawiera konkretne wskazówki co do cech do których powinien odwoływać się i przez które może pozytywnie wpływać na innych ludzi skuteczny Przywódca. 

Ta sama lista uniwersalnych cech stanowi dla nas – społeczeństwa cenną wskazówkę jak łatwo i szybko analizować i oceniać motywy i styl Przywództwa i przewidywać ich skutki dla nas i naszych bliskich. 5 wspólnych obaw i 5 potrzeb natury ludzkiej. 

Głębsza analiza wspólnych cech natury ludzkiej prowadzi do wniosku, że możemy pogrupować je w pięć bardziej ogólnych kategorii ludzkich obaw, jak również konkretnych potrzeb ludzi związanych z tymi obawami. 

Umiejętne wykorzystywanie tych obaw i dostarczanie ludziom odpowiadających im potrzeb stanowi klucz do skutecznego Przywództwa i wpływu na innych ludzi. 

Przyjrzyjmy się bliżej podstawowym obawom i potrzebom natury ludzkiej i odpowiedzmy na pytanie do jakich obaw i potrzeb odwołują się poszczególni liderzy polityczni w naszym kraju. 

5 wspólnych obaw i 5 potrzeb natury ludzkiej: 

1. Obawa przed śmiercią – Potrzeba bezpieczeństwa. W każdym społeczeństwie istnieje obawa przed śmiercią i rytuały z nią związane. W każdym społeczeństwie spotykamy instytucję małżeństwa, rodziny i nadawania silnej preferencji własnej rodzinie (nepotyzm). Niektóre z naszych podstawowych potrzeb biorą się zatem z chęci ochrony życia własnego i
naszych bliskich. 

2. Obawa przed obcymi – Potrzeba życia w społeczeństwie. W każdym społeczeństwie dzieci boją się obcych. Wszystkie społeczeństwa żyją w grupach i ustanawiają zasady przynależności do grupy. Zawsze też mają skłonność do faworyzowania członków własnego społeczeństwa. Grupy tworzą prawo, którego celem jest określenie reguł przynależności do grupy. We wszystkich społecznościach istnieją również sankcje za naruszanie wspólnych reguł i zasad. 

3. Obawa o przyszłość – Potrzeba jasności. Każde społeczeństwo ma jakieś pojęcie przyszłości. W każdym społeczeństwie istnieje słowo określające nadzieję, przewidywanie i tzw. rozumowanie oparte na przypuszczeniu – „jeżeli zdarzy się to – najprawdopodobniej zdarzy się tamto. Każde społeczeństwo żyje również obawą o przyszłość. To właśnie sprawia, że w każdym społeczeństwie osoby posiadające zdolność przewidywania przyszłości (szamani, ekonomiści, jasnowidze) cieszą się w każdym społeczeństwie pewnym prestiżem. 

4. Lęk przed chaosem – Potrzeba autorytetów. Dwa bardzo powszechne zjawiska pokazują jak bardzo boimy się chaosu. Po pierwsze każde społeczeństwo wymyśliło własną wersję powstania świata przed którym był chaos. Po drugie każde społeczeństwo klasyfikuje rzeczy. Na liście Brown’a najdłuższa kategoria to te rzeczy, których potrzebę klasyfikacji odczuwa każde społeczeństwo: wiek, części ciała, kolory, fauna, flora, wnętrze człowieka itd. Z ludzkiej potrzeby porządku i lęku przed chaosem wynika naturalna potrzeba autorytetów i władzy. Gdy w grupie jest osoba za wszystko odpowiedzialna grupa posiada poczucie lepszego zorganizowania. Wymaga to oczywiście podporządkowania się takiej osobie jednak przez większość czasu jesteśmy zadowoleni z takiego ustępstwa, ponieważ daje to nam poczucie porządku. Co ważne, w każdym społeczeństwie istnieje słowo określające Przywódcę. 

5. Lęk przed utratą znaczenia – Potrzeba szacunku. Każde społeczeństwo przypisuje jednostce wartość odróżniającą ją od grupy. W każdym społeczeństwie istnieje słowo określające wyobrażenie o własnej osobie i każde społeczeństwo uważa, że wyższe poczucie własnej wartości jest lepsze od niższego. Każde społeczeństwo w mniejszym lub większy stopniu uważa też, że na nasze poczucie własnej wartości wpływ mają inne osoby. Zatem w każdym społeczeństwie poszukujemy szacunku i prestiżu. 

Przeanalizujemy teraz w jaki sposób przywódcy wykorzystują i mogą wykorzystywać te wspólne cechy natury ludzkiej do skutecznego Przywództwa. A my w jaki sposób możemy łatwo i skutecznie oceniać motywy i jakość Przywództwa i do pewnego stopnia przewidywać ich skutki dla nas i naszych bliskich. 

Zacznijmy od końca. 

Nasza potrzeba szacunku zazwyczaj zaspokajana była i jest przed pośrednika. W dawnych czasach był to zazwyczaj duchowny, który starał się przekonywać, że bez względu na Twój ziemski status społeczny w oczach Boga wszyscy jesteśmy równi. Ty jesteś dla niego kimś ważnym i jeżeli będziesz żył według jego nauki to masz szansę na zdobycie prestiżu i szacunku po swojej śmierci. 

Obecnie w świecie zdominowanym przez pracę rolę pośrednika odgrywa właśnie lider – przywódca. To dlatego liderzy i przywódcy są tak cenni w naszych społeczeństwie, ponieważ wskazują innym wiele dróg, którymi można podążać w poszukiwaniu prestiżu i szacunku. 

Potrzeba autorytetu wyjaśnia, że każde społeczeństwo potrzebuje i godzi się na przywództwo. Nie wyjaśnia jednak co Przywódca powinien zrobić, aby być skuteczny? 

Wskazówek tych dostarcza analiza pozostałych trzech potrzeb: potrzeby jasności, życia w społeczeństwie i bezpieczeństwa. 

Potrzeba bezpieczeństwa to bardzo mocna i elementarna potrzeba, którą za podstawę swoich działań wybiera wielu przywódców. Słusznie przyjmują oni, że przywódcy najłatwiej zyskać szacunek i uznanie gdy obieca zapewnienie ludziom i ich najbliższym bezpieczniejsze życie. 

To stanowi wyjaśnienie dlaczego najszybciej można zyskać poparcie ludności jeżeli zapewni się im jedzenie, picie, elektryczność i skuteczną obecność policji. Strategię tą wykorzystał między innymi genialny Przywódca generał Douglas MacArthur w trakcie swojej misji okupacji Japonii, dzięki której zyskał autorytet i zaufanie Japończyków. 

Druga potrzeba: potrzeba życia w społeczeństwie. Jak już wiemy w każdym społeczeństwie dzieci boją się obcych. Wszystkie społeczeństwa żyją w grupach i ustanawiają zasady przynależności do grupy. Zawsze też mają skłonność do faworyzowania członków własnego społeczeństwa. 

Potrzeba życia w społeczeństwie i strach przed obcymi powoduje, że wielu Przywódców korzysta ze strategii „wspólnego wroga” kreując w świadomości społeczeństwa zewnętrznych wrogów i strasząc ich inwazją czy ich rządami. To tłumaczy dlaczego Bush podjął się wysiłku zdefiniowania wspólnego wroga tzw „osi zła”. 

To tłumaczy dlaczego Przywódcy tak chętnie kreują i budują podziały społeczeństwa i narodów w oparciu o zdefiniowanego wroga. A co jeśli niema żadnego zagrożenia? Wielu przywódców nie cofnie się przed fabrykowaniem takowego, ponieważ ta strategia po prostu działa i jest skuteczna, ponieważ wynika z jednej z podstawowych i głęboko zakorzenionych obawach i potrzebach natury ludzkiej. 

Omówiliśmy dotychczas 4 potrzeby natury ludzkiej i ich wpływ na ewentualne strategie Przywództwa. Należy powiedzieć, że każda z omówionych dotąd strategii może być skuteczna, jednak głównym ich celem jest zyskanie zwolenników i poparcia. Należy jednak powiedzieć, że zadaniem Przywódcy nie jest tylko zyskanie poparcia, ale tworzenie lepszej przyszłości i umiejętne prowadzenie ku niej ludzi i czy calowego narodu. 

Zdobycie poparcia powinno być zatem środkiem, a nie celem do realizacji tego zadania. Spośród trzech pozostałych potrzeb tylko jedna ściśle odnosi się do przyszłości – jest to obawa przed przyszłością i potrzeba jasności. 

Dwie pierwsze potrzeby (potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba życia w społeczeństwie) są z natury statyczne. Jeżeli Przywódca skoncentruje się wyłącznie na nich w najlepszym wypadku społeczeństwo może oczekiwać po takim Przywództwie zachowania status quo. Jeśli jednak Przywódca potrafi zawładnąć trzecią potrzebą – potrzebą jasności, jeśli potrafi zmierzyć się z obawą o przyszłość i w jakiś sposób ją zneutralizować przez wykreowanie porywającej wizji będzie mógł jako lider zdziałać naprawdę wiele. 

Do tego wszystkiego jeśli opracuje skuteczną strategię realizacji tej wizji zacznie krok po kroku realizować ją dla dobra innych ludzi wtedy stanie się naprawdę WIELKIM Przywódcą na miarę Gandhiego czy Nelsona Mandeli. A Ty … Jak myślisz … Na czym opiera się Przywództwo naszych obecnych liderów politycznych? Spoglądając na uniwersalne cechy natury ludzkiej i mając w głowie 5 głównych obaw i potrzeb każdego społeczeństwa jak myślisz do jakich obaw i potrzeb odwołują się obecnie liderzy polityczni w naszym kraju.

Psychomanipulacja metodami Inżynierii Zgody i MKUltra

 

Źródło: http://newspaper.hvs.pl/