Prawo spadkowe.

Jak napisać ważny testament? Czy potrzebny jest Notariusz?

 

Testament to jedyna możliwość na rozdzielnie naszych dóbr zgodnie z własnym przekonaniem. Jeśli go nie spiszemy, wszystko zostanie podzielone zgodnie z prawem, a to oznacza, że majątek dostaną najbliżsi, wśród których zostanie on podzielony zgodnie z wymogami prawnymi określającymi, jaka jego część przysługuje osobie o konkretnych koligacjach. Chcąc przekazać spadek jednej osobie lub komuś należącemu do dalszej rodziny bądź niespokrewnionemu, konieczny jest odpowiedni zapis.

Ze względów bezpieczeństwa, testamenty najczęściej przechowują notariusze. Oczywiście, prawo spadkowe dopuszcza ich przechowywanie w domu, jednak trudniej będzie do niego dotrzeć po naszej śmierci, a poza tym, dłużej będzie trwało sprawdzanie jego wiarygodności. Ten leżący w kancelarii, jest spisywany zwykle pod okiem notariusza, który dokładnie tłumaczy, w jaki sposób stworzyć zgodny z prawem, prawidłowy testament.

Przede wszystkim, prawo spadkowe wymaga, aby były pisane odręcznie. Inna forma dopuszczalna jest tylko w szczególnych wypadkach, na łożu śmierci lub w przypadku osoby niezdolnej do pisania. Wtedy jednak potrzeba 3 świadków, którzy nie są uwzględnieni w testamencie. Testament musi mieć konkretną datę. To szczególnie ważne, jeśli spiszemy ich kilka i prawnicy będą musieli ustalić, który jest aktualny.

Testament koniecznie musi być przez nas podpisany. Co ciekawe, w Polsce nie można stawiać warunków tak, jak robi się to czasem w niektórych zagranicznych państwach. Jeśli zakładamy, że ktoś dostanie spadek pod jakimś warunkiem, cały dokument może być unieważniony.

www.notariusze.org