Prawa autorskie

Myśli ludzkiej i dążeń człowieka do doskonałości nie da się powstrzymać. zclkazimierz.

 

Zastrzegam sobie prawa do liczbowego układu trójkowego zbiorów równolicznych {Lu3}.  Nie ograniczam możliwości rozwoju nauki w tym kierunku. Ponieważ występuje nieskończona iliść liczbowych układów występujących w zbiorach równolicznych. Skok w podprzestrzeń to różnice powstające pomiędzy zbiorami równolicznymi należącymi do dwóch liczbowych układów. np układem trójkowym a piątkowym. Wnioski takie możemy wysunąć z różnicy zapisów wynikających pomiędzy funkcjami różnowartościowymi, zbiorów rozłącznych.

Najprościej ujmując. Ilość funkcji równolicznych, funkcji różnowartościowej będzie zwiększała się w każdym z kolejnych liczbowych układów zbiorów równolicznych.

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/prawa_autorskie.doc