Potworek i jego PiS-owski st-worek

Wypełnimy nim drugi worek i wyślemy..........do Tworek.

 

Żył sobie raz potworek który kompleksów miał cały worek.
Pragnąc być kumplem tego potworka musisz coś wrzucić do jego worka.
Worek przedziwne miał właściwości bo chłonął tylko złe wiadmości.
Wrzuciłeś do worka coś dobrego przestałeś zaraz być kumplem jego
......
Gdy zaś wrzuciłeś coś paskudnego słyszałeś radosny rechot od niego.
Nie było kogoś kto mu podobny myślał, że żaden nie był mu godny.
Dzieckiem od innych dostawał ciernie sam wszystko inne wyrabiał miernie.
Liczył na zycie swojego cuda i że do diabła coś mu się uda.
......
Szukał wszędzie i nawet w stoczni lecz tamci byli za bardzo skoczni
Potworka szybko rozszyfrowali i mu w część ciała kopniaka dali.
Próbował nawet amorne chwyty lecz mu nie grało do żadnej kobity
Próbował iść nawet po rozum do głowy lecz tam nie było nawet połowy.
......
Potworek z tymi właściwościami chciał pełny worek z potwornościami
Myślał i szukał gdzie znaleźć ludzi u których workiem ich zachwyt wzbudzi
Stwierdził gdzie grzechów zwykle jest wiele więc się zaczaił w bliskim kościele
Grzesznicy widząc tego potworka swe grzechy wrzucali do jego worka
......
Jeden wrzucił zdradę swej żony drugi, że nawet posiada dwie nowe matrony
Wielu wrzucało wredne przezwiska bo tak okropni bywają ludziska
Im bardziej strasznymi grzechami wypełniał się worek
Tym badziej nadzwyczaj szczęśliwym stawał się potworek
......
Ludzie mieli grzechów wiele zwłaszcza ci co przy kościele
Worek rósł w góre pogrubiał i wypałniał się po brzegi
Ludzie nieśili obelgi wzajemne nieszczędząc ojca, matki czy swego kolegi 
Potworek tylko zacierał swe ręce myśląc; jak wielu podda miłej mu udręce. 
......
Życie dla wielu to: rodzina, ofiarność, szczęście oraz dar miłości. 
Dla potworka szczęście to uczynić bliźniemu jakiś akt podłości.
Gdy już potworek potwornosciami wypełnił swój wielki worek
Zawiązał go przekleństwami zalakował pierwszy i otworzył drugi worek.
......
Zanim go zacznie wypełniać dalszymi potwornościami
Zejdziemy się razem, złapiemy potworka, wypełnimy nim ten drugi worek
Nalepimy znaczki, napiszemy adres, i wyślemy zawartość..........do Tworek.