W obecnym czasie zauważyć można ogromny rozwój rynku mieszkaniowego. Jednakże nie każdy deweloper może w sposób łatwy uzyskać fundusze na dane przedsięwzięcie.

 

photodune-5004125-development-s_small.jpg

W obecnym czasie zauważyć można ogromny rozwój rynku mieszkaniowego. Jednakże nie każdy deweloper może w sposób łatwy uzyskać fundusze na dane przedsięwzięcie. Często przyczyna takiej sytuacji jest brak dokładnego przygotowania inwestycji tak aby zmniejszyć ryzyka np. finansowe, biznesowe, budowlane, rynkowe i inne. Innymi przyczynami może być przedsprzedaży wynikającej ze złego przygotowania strategii marketingowej lub elementów leżących u podstaw inwestycji czyli np. rozplanowania mieszkań, ułożenia budynku i innych już typowo architektonicznych. Banki są coraz bardziej ostrożne w przydzielaniu kredytów, a to z kolei wymaga od firm deweloperskich bardziej profesjonalnego i detalicznego przygotowania inwestycji, aby wzbudzić zainteresowanie komisji kredytowej..

Chcąc dostać kredyt warto na początku przygotować dobry biznesplan. W tym wypadku warto skorzystać z usług firm świadczących doradztwo finansowe i doradztwo inwestycyjne. Profesjonaliści z zakresu konsultingu pracujący w naszej firmie pomogą inwestytorom w drodze do uzyskania odpowiednich środków finansowych. W toku naszych działań wspieramy klientów i przeprowadzamy analizę wszystkich dokumentów formalno-prawnych (lista znajduje się poniżej) oraz budowlanych. Na ich podstawie oceniamy możliwość pozyskania finansowania. Dopiero po pozytywnej ocenie przystępujemy do procesu przygotowania kompleksowego biznes planu.

W trakcie wykonywania usługi konsultingowej analizujemy wszystkie ryzyka mogące utrudnić realizację celów inwestycji. Do najważniejszych ryzyk można zaliczyć:

 • Administracyjne- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy o odpowiednich parametrach. 
 • Infrastrukturalne- uzyskanie warunków przyłączeniowych. 
 • Architektoniczne- zaprojektowanie funkcjonalnego i atrakcyjnego wizualinie budynku. 
 • Silna konkrencja dominująca na rynku i zabierająca klientów. 
 • Znane i rozpoznawalne marki na rynku utożsamiane z jakością i zaufaniem.  
 • Brak rozpoznawalności firmy wśród klientów. 
 • Budowlane związane z posadowieniem budynku, odprowadzeniem wody itd. 
 • Finansowe- utrzmanie płynności finansowej inwestycji 
 • i inne.

Na etapie organizacyjnym proponujemy rozwiązania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń. To na podstawie biznes planu bank ocenia ryzyko i określa wymagane oprocentowanie aby uzyskać premię za jego poniesienie. Nasi pracownicy zajmą się także skompletowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych. Na tym nie kończy się pomoc!. Specjaliści pomogą klientowi w wyborze najkorzystniejszej oferty bankowej, a także zajmą się wynegocjowaniem dogodnych warunków finansowania.

Jeśli nie orientujesz się w sprawach formalno -prawnych, a chcesz szybko otrzymać pożyczkę, skorzystaj z naszej oferty. Konsulting świadczą jedynie profesjonalni, doświadczeni i wykształceni pracownicy, którzy spojrzą indywidualnie na potrzeby klienta i przeprowadzą go przez cały proces wyboru najlepszej oferty pod względem finansowym, jak i prawnym.

 

Lista dokumentów formalno-prawnych:

 • Wypis z KRS.
 • Zestawienie podmiotów powiązanych.
 • Struktura należności i zobowiązań.
 • Umowa spółki.
 • Dowody osobiste osób podpisujących wniosek.
 • Sprawozdania finansowe za ostatni rok obrachunkowy. 
 • Sprawozdania finansowe kwartalne bieżące oraz analogiczne.
 • Raport z badania audytora wraz z opinią.
 • Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych.
 • Prognozy finansowe.
 • Biznes Plan.
 • Kosztorys projektu inwestycyjnego.
 • Budżet inwestycji.
 • Harmonogram inwestycji.
 • Deweloperski prospekt inwestycyjny
 • Dokumenty dot. zabezpieczenia:
 • Operat szacunkowy.
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
 • Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o warunkach zabudowy.
 • Projekt budowlany (dotyczy finansowania budowy) i wykonawczy. 
 • Prawomocne pozwolenie na budowę. 
 • Oświadczenie o stanie prawnym nieruchomości.
 • Pozwolenie na budowę- jest nie prawomocne.
 • Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia/polisy od ryzyk budowlanych przedmiotu zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z dowodem opłacenia składek
 • Inne dokumenty w zależności od projektu inwestycyjnego.