Potęga umysłu - Rozwijanie Potencjałów

Współczesne badania pokazują, że wykorzystujemy zaledwie znikomą część własnych możliwości umysłowych. Wyobraźcie sobie, jaki potencjał tkwi w naszym umyśle.

Współczesne badania pokazują, że wykorzystujemy zaledwie znikomą część własnych możliwości umysłowych. Wyobraźcie sobie, jaki potencjał tkwi w naszym umyśle.

 

Współczesne badania pokazują, że wykorzystujemy zaledwie znikomą część własnych możliwości umysłowych. Wyobraźcie sobie, jaki potencjał tkwi w naszym umyśle.

Mózg steruje całym naszym organizmem. Jest centrum zarządzania. Nasz umysł odpowiada za procesy fizjologiczne i działanie wszystkich organów, procesy poznawcze i myślowe. Tutaj mają źródło nasze emocje, myśli, działania.

Neurony są to komórki nerwowe mózgu, komunikujące się między sobą poprzez synapsy (złącza nerwowe). W momencie narodzin mamy ich około 100 miliardów. Każdy neuron ma setki lub tysiące połączeń z innymi komórkami przez które wysyła i odbiera informacje. Każda przekazywana informacja ma postać impulsu elektrycznego (który powoduje wytworzenie się cząsteczek zwanych neuroprzekaźnikami). Wszystko co wiemy i robimy zależy od przekazów sygnałów z jednego neuronu do drugiego.

Badania aktywności bioelektrycznej mózgu pozwoliły na określenie częstotliwości fal mózgowych, podawanej w ilości cykli przekazywanych impulsów na sekundę. W stanie czuwania, czyli w stanie normalnej aktywności człowieka są emitowane fale mózgowe beta. Stres powoduje zwiększenie częstotliwości oraz spadek potencjału elektromagnetycznego.
Podczas odpoczynku, przy spokojnym umyśle częstotliwość fal umysłu obniża się do poziomu alfa oraz wzrasta potencjał. Im niższa częstotliwość, tym wyższy potencjał. Strefa fal alfa jest obszarem twórczym i stanem wzmożonej podatności na przekaz informacji.

Nasz mózg reaguje na częstotliwość otoczenia i stymulację z zewnątrz. W ten sposób np. oddziałuje na nas muzyka, a osoby pobudzone i niespokojne mogą przekazać swój stan innym. Bez przerwy dochodzą do na bodźce z zewnątrz, na które nie pozostajemy obojętni. Możemy jednak wykorzystać tą właściwość naszego umysłu dostarczając mu impulsów nas stymulujących i sterujących w odpowiednim kierunku. Dzięki temu mamy możliwość rozwijać swoje predyspozycje i uruchamiać drzemiący w nas potencjał, a także radzić sobie z przeszkodami i ograniczeniami.

Poprzez świadomą psychostymulację możemy oddziaływać na zdolności autoregulacyjne naszego organizmu, procesy fizjologiczne, samoregenerację, wspomagać procesy zdrowienia, zwiększać jakość doświadczeń percepcyjnych oraz wzmacniać pożądane cechy. Możemy rozwijać np. konsekwencję, intuicję, podnosić motywację, zdolności interpersonalne, komunikacyjne, odkrywać swoje talenty i wykorzystywać je w codziennym życiu.
Doskonałe efekty przynosi wykorzystanie stanu alfa, w którym wzrasta podatność umysłu i jego potencjał, a maleje opór i napięcie.
Łącząc takie czynniki jak relaksacja i rozluźnianie emocjonalnych napięć mięśniowych, kontrola rytmu oddechu, wizualizacja - tworzenie myślowych obrazów zmysłowych oraz autosugestia werbalna i mentalna, otrzymujemy skuteczną technikę psychostymulacji.

Sierpień 2007 Julita Dybowska

 

Źródło: http://www.neoidee.com/pl/potega_umyslu_rozwijanie_potencjalow