Poradnik Sapera szeregowca. Część 1. Ważne dla polityków.

Jak bezpiecznie przejść przez pole minowe? Prawidłowa. odpowiedź: Puścić chama przodem.

 

Schemat to podstawowe pojęcie pierwotne w Teorii Gier tak, jak punkt w geometrii, czy liczba w arytmetyce.

Schemat Pola Minowego jest jednym z najważniejszych..

Nowe nieznane pole, na które możemy wejść w trakcie gry, jest Polem Minowym. Na tym polu może znajdować się od zera do pewnej określonej ilości (n) różnego rodzaju min. Zasadą jest, że wejście na minę osłabia tego, który na nią wszedł. Szkoda może być różnego rodzaju.

Zasada: "Saper myli się tylko raz" nie obowiązuje w ogólnym przypadku, ponieważ nie wszystkie miny są "śmiertelne".

Kiedy podczas gry napotykamy nową, nieznaną przestrzeń (nowe pole, niekoniecznie w sensie dosłownym), nie wiemy z całą pewnością, czy mamy do czynienia z polem minowym (ilość min może być równa zeru).

Jednak w przypadku realnych skomplikowanych gier z jakimi mamy do czynienia w życiu społecznym, politycznym lub w ekonomii zawsze wystąpią jakieś miny. Ewentualnie miny mogą być mało szkodliwe i wtedy możemy je pominąć.

W sytuacji, w której otwiera się nowe nieznane pole gry, które może lecz nie musi być polem silnie zaminowanym, gracze stają wobec wyboru. Każdy musi podjąć decyzję dotyczącą tego, czy dążyć do zajęcia nowego pola gry.

Skuteczne zajęcie nowego pola wzmocni nas, o ile nie poniesiemy zbyt wielkich strat na minach. Nieudana próba zajęcia nowego pola nas osłabi.

Nie wchodzenie do gry powoduje zachowanie dotychczasowego stanu posiadania.

"Puścić chama przodem" to nie jest wezwanie do bierności, tylko wezwanie do ostrożności. 

Musimy zachować czujność i starannie obserwować rozwój sytuacji. Zajęcie nowego pola przez naszych przeciwników osłabia naszą pozycję mimo, że jesteśmy równie silni jak dawniej. Względnie jesteśmy słabsi. Zatem. Korzystnie jest nie mieć wrogów, oraz posiadać "siłę odstraszającą" na wypadek gdyby ktoś, poprzez zajęcie nowego pola, nadmiernie się wzmocnił i wpadł na pomysł, że w tej sytuacji może nam coś zabrać wykorzystując swoją przewagę.

Przykładem właściwego i skutecznego zastosowania Schematu Pola Minowego w polityce międzynarodowej jest mała i teoretycznie słaba Szwajcaria, która zbudowała swoją potęgę zachowując neutralność i wykorzystując różne błędy (wejścia na minę) swoich konkurentów.

Istotnym jest też powstrzymywanie się od prowokowania innych do wchodzenia na nieznane pole minowe. Prowokowanie jest sposobem na stworzenie sobie wrogów, którzy z czasem mogą bardzo nam zaszkodzić.

W większości przypadków chętni (chamy) zawsze się znajdą. Jeżeli się nie znajdują, to nic się nie dzieje i sprawa nowego pola gry pozostaje w zawieszeniu.

Na zakończenie artykułu chciałbm  podać wyjaśnienia dotyczące przyjętej terminologii.

Terminy POLE, MINY i CHAMY  są mojego autorstwa, podobnie jak cała koncepcja Schematu Pola Minowego. Dlatego wyjaśniam, z jakiego powodu wybrałem takie, a nie inne nazwy podstawowych pojęć.

POLE to jest termin bardzo często stosowany w matematyce. POLE MINOWE jest odmianą albo rozszerzeniem zwykłego pojęcia pola. Punkty pola minowego mają dodatkową cechę (niektóre z nich mogą być minami).

CHAM jest to gracz, który podejmuje nieuprawnione ryzyko. Wchodzi na nieznane pole minowe w przekonaniu, że nic złego nie może mu się stać. W sytuacjach życiowych jest to sposób postępowania charakterystyczny dla osób łączących małą wiedzę z bardzo wysokim mniemaniem o swoich możliwościach.

Można tu mówić o cechach będących efektem wychowania w specyficzny sposób. Rodzice zachwycali się nim w dzieciństwie wmawiając, że jest nadzwyczajny, najzdolniejszy, najładniejszy, najmądrzejszy itp. Szybko doszedł do wniosku, że jeżeli on jest taki mądry, to po co mu uczyć się od głupszych, nauczycieli, czy starszych osób? Rodzice również szybko dowiedzieli się, że latorośl nie ma zamiaru ich słuchać.

Później ma on pretensje do całego świata o to, że jest niedoceniony, nie jest bogaty, nie ma dla niego pracy łatwej, przyjemnej i wysokopłatnej. Taki sposób wychowania dzieci jest często dziedziczony z pokolenia na pokolenie.

Błąd wychowawczy polega na tym, że dzieci od małości należy chwalić za rzeczywiste osiągnięcia. Rozpoznać ich rzeczywiste zdolności i nimi ewentualnie się zachwycać, ale bez przesady. W przeciwnym przypadku wychowujemy kolejne pokolenie zarozumiałych chamów.

PS. Mam nadzieją, że termin CHAM  nie będzie kojarzył się z rolnikami czyli chłopami. Chamem nie jest ten, kto pracuje w ubraniu ochronnym, tylko ten, który na jedwabny dywan wchodzi w ubrudzonych buciorach. Poza tym Schemat Pola Minowego zawarty  jest w wielu mądrościach ludowych, takich jak np. przysłowie: "Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta".

Dla celów Teorii Gier został on jedynie sformalizowany i uściślony, czyli poddany matematyzacji.
Jeżeli czytelnikom ten artykuł skojarzy się z sytuacjami spotkanymi w życiu, to oznacza jedynie, że taka matematyka jest użyteczna do modelowania rzeczywistości i wyciągania wniosków dotyczących postępowania ludzi.

Ale nie tylko ludzi. Teoria Gier dotyczy również gier prowadzonych przez zwierzęta. Nawet niektóre zachowania roślin można skutecznie opisywać i przewidywać przy pomocy Teorii Gier.

Adam Jezierski