Pomóżmy Polsce i jej mieszkańcom.Cz.1.

15 lat walki z biedą w Polsce..Szlachetna Paczka dociera do prawdziwej biedy.Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy"

 

53613455001a460465eeb926948d36c7.png

SZLACHETNA PACZKA dotarła łącznie do blisko 90 000 rodzin. Tylko w 2014 roku pomoc otrzymało aż 19 580 rodzin, to aż 76 746 osób
To już XV edycja SZLACHETNEJ PACZKI! Czym jest Paczka i komu pomaga?
Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:


1. Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie

Ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie często wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji oraz z koniecznością nieustannej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy.

2. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie

Rodzina ciężko chorej lub niepełnosprawnej osoby często boryka się z wysokimi kosztami leczenia, koniecznością opieki, czasem koniecznością rezygnacji z pracy.

3. Rodzina wielodzietna

To rodzina, w której jest 3 lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.

4. Starość i samotność

Docieramy do starszych samotnych osób walczących z chorobą lub niedołężnością. Ich zbyt niskie renty bądź emerytury często nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb.

5. Nieszczęście

Do Paczki włączamy rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście – zdarzenie losowe (np. powódź, pożar, śmierć jednego z członków rodziny).

6. Samotny rodzic

To osoby, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci i które nie mogą nikogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem może być nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa.

7. Inne

Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do Paczki. To rodziny, których problemy mogą być spowodowane np. trudną sytuacją na rynku pracy czy niechęcią do zatrudniania osób w wieku średnim.
baner-pod-artykul-vip-kl.pngzmieniamy świat na lepsze

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W tym roku SZLACHETNA PACZKA jest organizowana piętnasty raz. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, kiedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin.

Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polce łączy działania setek tysięcy osób. Tylko w 2014 roku Paczka połączyła niemal 1 000 000 Polaków! W tej edycji Paczka dotrze do ponad 600 rejonów na terenie całej Polski!

Jak zrobić paczkę?

Paczkę może przygotować każdy! Najlepiej zrobić to wspólnie z przyjaciółmi lub rodziną i dzielić się radością pomagania.

Żeby zmienić życie rodziny potrzebującej, wystarczą cztery kroki.

jak-zrobic-paczke_small.png

Zródło,link,info:

http://www.szlachetnapaczka.pl/

P.S.

Kontakt

Stowarzyszenie WIOSNA

ul. Berka Joselewicza 21
31-031 Kraków

Mój osobisty komentarz:

Znam slamsy na wszystkich kontynentach.Podróżowałem.Prowadziłem podobne projekty w Polsce,w Niemczech, Austrii,Francji. Zadbajmy o dumnych, mniej zamożnych  mieszkańców Polski.Oni się wstydzą swojego stanu posiadania.Niech wiedzą ,że inni o nich pamiętają.Nie oczekuj podziękowania.Nie zapominaj,że bieda  przynosi miliardowe straty dla ekonomii, gospodarki.państwa.Pomoc dla pomocy?Tak.

Co robić?W jaki sposób pomagać?

Przekazywać podobne informacje do internetu, znajomym, kolegom, koleżankom, grupom społecznym, stowarzyszeniom,fundacjom,  prawnikom, lekarzom.Znasz bogatych ludzi w Polsce?Przekazuj podobne informacje. Z powodu biedy z mniej zamożnych rodzin. są zabierane dzieci.Przekazujmy przez internet informacje na temat  organizacji  w Polsce.

Dziękuję za uwagę.Pozdrawiam.

http://magazynkontakt.pl/ile-biedy-w-polsce.html

 

Autor: LM

Licencja: Domena publiczna