JustPaste.it

Polska Kuwejtem Europy. Jesteśmy najbogatszym krajem świata?

Złoża 50 milionów ton tytanu , w okolicach Suwałk , to 355 000 000 000 $ (355 mld $). 1181,1 mln ton miedzi i 1,8 mln uncji srebra - podaje firma Micon International.

Złoża 50 milionów ton tytanu , w okolicach Suwałk , to 355 000 000 000 $ (355 mld $). 1181,1 mln ton miedzi i 1,8 mln uncji srebra - podaje firma Micon International.

 

Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy?

Dlaczego Gubernatorzy w Warszawie ,próbują ukrywać fakty o złożach w Polsce?

POPIS  boi   się  przez cały czas  administracji  USA i  wolnych mediów,

poza Polską , które informują i to bez cenzury, o złożach w Polsce?

O tych złożach, które kryje  Polska Ziemia,  pisał w 2009 roku w książce "Pola Laska"  Alef Stern. Już wtedy wskazywał, że cała wojna   o Polskę   toczy się o jej  złoża. Czy   to  są  fakty? Czy też propaganda i iluzja? Zidentyfikowane zasoby rudy uranowej wynoszą ok. 7 300 ton,? Fakty   czy fikcja?

Media  i   to oficjalne w Polsce, informowały:

"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada kulisy przekazania przez Ministerstwo Srodowiska  koncesji na wydobywanie miedzi na terenie Polski obcemu podmiotowi.Na obszarze o powierzchni 9 na 19 kilometrów znajdować się może nawet 8 milionów ton miedzi, które warte są od 700 milionów do 1 miliarda dolarów - poinformował serwis "Wprost". Fakty czy fikcja?

KGHM walczy z Kanadyjczykami o złoża miedzi w Polsce.Sprawą odpowiednich koncesji zajmuje się sąd administracyjny.Miedziowy gigant z Polski złożył wniosek o koncesję na złoże „Bytom Odrzański” ponad trzy lata temu. Maciej Koński, dyrektor naczelny Centrum Analiz Strategicznych i Rozwoju Bazy Zasobowej KGHM przypomina, że obszar ten sąsiaduje z obecnie eksploatowanymi złożami. Dla spółki ma on strategiczne znaczenie.Takie informacje przekazała PAP.

Fakty czy fikcja, pytam,pomimo że nie otrzymam odpowiedzi.
Polskie pseudo elity za forsę  i to w dalszym ciągu, sprzedają Polskę,na raty i mają w 4 literach politykę rodzinną.

Jak  wiemy Zespół geologów pod kierownictwem prof. Stanisława Speczika (dziś prezesa KGHM) odkrył złoże złota w rejonie kopalni Polkowice-Sieroszowice, należącej do miedziowego koncernu. Jego zasobność specjaliści oceniają na ponad 80 ton.Oczywiście prof. Stanisław Speczik nie jest propagandowym idiotą,  tylko specjalistą i to znanym w całej Europie.

A jak inni przedstawiają fakty i jak oceniają?

Skoro PolMiedź ma nadmiar kasy - może zainwestuje w Suwalskiem?

"W ciągu trwających 40 lat badań geologicznych odkryto na Suwalszczyźnie niemal całą tablicę Mendelejewa. W Krzemiance i Udrynie, na głębokości 850 do 2,3 tys. metrów pod ziemią, zalega 1,5 mld ton rud polimetalicznych! Jest tu ok. 50 mln ton tytanu niezbędnego do produkcji samolotów, okrętów podwodnych i statków kosmicznych. Jest też wanad; jeden z najtrwalszych metali, a także anotrozyt; magmowa skała głębinowa, cenny materiał budowlany, kamienie półszlachetne. Wszystko to jest warte (licząc po cenach rynkowych) z 355 mld USD! A niezależny ekspert Stanisław Palka uważa, że zasoby ok. 30 pierwiastków tam występujących liczone od spągu złoża warte są biliony dolarów. Najprostsza konkluzja brzmi: suwalskie złoża są warte więcej niż złoto całego świata."


"Za Gierka wzięto od rządu RFN 750 mln marek pożyczki. Zbudowano w Suwałkach fabrykę domów, duże osiedle mieszkaniowe, powołano do życia kopalnię. Rocznie miano wydobywać metodami z lat 60. 8 mln ton rud. Gród nad Czarną Hańczą, szalenie wówczas (obecnie też) opóźniony w rozwoju, stał się stolicą województwa. Planiści zakładali, iż z 30-tysięcznego miasteczka stanie się 130-tysięczną aglomeracją."

 


"Jest XXI wiek, tłumaczy Jerzy Ząbkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia i górnik oraz ekonomista w jednej osobie. Są technologie pozwalające pogodzić górnictwo z ochroną środowiska. Wystarczy pojechać w rejon Kiruny w Szwecji czy też zwiedzić fińskie kopalnie. Suwalskie złoża znajdują się w górotworze składającym się ze skał krystalicznych wytrzymałych na tyle, by podczas urabiania rudy, nie zachodziła potrzeba stosowania nawet obudowy dla zapewnienia bezpieczeństwa górników, zaś temperatura na poziomach eksploatacyjnych stwarza właściwy klimat pracy dla przyszłych górników. Nie ma tu nawet zagrożeń gazowych! Ruda zalega bowiem w bezwonnym i bezgazowym złożu. Wydobycie byłoby zatem i bezpieczne, i ekologiczne, gdyż proces wstępnej obróbki surowca miałby miejsce wewnątrz kopalni.

 

Po co dziesiątki tysięcy mieszkańców Śląska ma jeździć do pracy aż np. do Finlandii (m.in. do Turku), że o Niemczech nie wspomnę, skoro mogliby przenieść się wraz ze swoją wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem na Suwalszczyznę. No i po co nasze huty mają importować za grube miliony rudy z innych krajów?

 


Natomiast Stanisław Palka w swym obszernym uzasadnieniu potrzeby zajęcia się wydobywaniem suwalskich rud, jakie skierował już przed kilkoma laty do Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, pisał m.in. „... zakłada się zastosowanie technologii bezodpadowej, a więc nie będą powstawały hałdy... Istnieją wiarygodne dane pozwalające sądzić, że złoża norweskie są na wyczerpaniu, a wiadomo, że złoża fińskie zostały już wyczerpane...

 

Kopalnie w Finlandii były użytkowane w latach 1949-1985 i były to kopalnie typu głębinowego o wydajności l,4 mln ton rudy rocznie. Nie było żadnych problemów ekologicznych...".

 


"Przy okazji dyskusji o suwalskich rudach światło dzienne ujrzała informacja, że tutejsza ziemia kryje i inne skarby. W Tajnie w pobliżu Augustowa zalega kilkanaście rzadkich metali niezbędnych m.in. do produkcji nowoczesnych silników elektrycznych, supermagnesów, luminoforów, półprzewodników specjalnych, nadprzewodników odnawialnych i czystych źródeł energii. Głównym surowcem są związki niobu, zastępujące obecnie w nowoczesnej technologii wanad. Jak twierdzi J. Pałka, te złoża mogą stanowić co najmniej 80 proc. zasobów Unii Europejskiej!"Poniższe zestawienie opracował mgr inż. Andrzej Łodziński .Powstało ono w oparciu o powszechnie dostępne dane geologiczne. Można sprawdzić poprzez Internet podane tu liczby!

polskie-zloza
Mapa Polskich złóż


Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich)

Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);

Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).
W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.

Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen

Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);

Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).

Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce

Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);

Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $).

Złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem

Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);

Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

Złoża węgla brunatnego pod Legnicą

Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);

Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $).

Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska

Zasobność – 350 ton kruszcu;

Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego

Zasobność:

Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)

Złoto – 100 ton kruszcu

Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).

Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie

Zasobność – 1,7 bln m3

Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)

 

Jednak to wcale nie wszystko!!!

Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy. Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?

Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).

panonska-prowincja
Pod całą Polską znajduje się „gąbka” nasączona największą ilością Ropy i Gazu – to z ich części Norwegia, Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt czerpią swoje bogactwa!!! – o tych złożach pisał w książce Pola Laska Alef SternW powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.


Jedno musimy wszak dopowiedzieć!


Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!

Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!

Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy.  Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas)  zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).

Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski

Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków; w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów; ogólnie cała polityka tzw. III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków, czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej) również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:

  1. Antracyty na Lubelszczyźnie odkryto już przed II wojna światową. Po roku 1946 podjęto kontynuację badań geologicznych. Sowieci zakazali kontynuować badania nad antracytami na Lubelszczyźnie pod koniec lata 40-tych, gdy z kolejnych odwiertów potwierdzało się zanieczyszczenie antracytów złotem (dane z dwóch odwiertów potwierdzały też bardzo silną radioaktywność, co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/). Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie, że Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą – zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę. Sowieci nakazali zniszczyć dokumentację wykonanych odwiertów! Polscy technicy i inżynierowie zdołali jednak część najważniejszej dokumentacji zachować. Dokumentacja ta jest przechowywana do dziś.
  2. Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie, zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich wymusiłyby “Alliance cordiale” Polska – Chiny. Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy, a Chiny zrobiłyby co w ich mocy by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy).
  3. Ruszenie polimetali na Suwalszczyźnie (podobnie jak i innych bogactw) spowoduje też “zalanie” budżetu szybkimi dochodami. Dzięki temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią eksploatacja byłaby tania i bezpieczna. W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, w tym Wojska Polskiego. Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy. Niemcom i Rosji nie w smak taka opcja!
  4. Bogata dzięki swoim złożom Polska jako potęga umożliwiłaby szybki postęp gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz wykreowanie silnego bloku politycznego skupionego wokół Polski. To na dobre przekreśliłoby i plany ekspansji Rosji na Europę, a Niemiec na wschód jednocześnie stabilizując pokój na kontynencie.
  5. Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu oznaczałoby konieczność podzielenia się przez Rosję paliwowym tortem w Europie z Polakami. W dalszej kolejności do podziału zysków musieliby dopuścić nas inni eksporterzy, zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej.

16 maja 2015,a media w Polsce informują.


Resort środowiska chce przygotować “białą księgę” ochrony złóż kopalin strategicznych i perspektywicznych w Polsce. Sławomir Brodziński, główny geolog kraju poinformował, że wstępne założenia tego dokumentu mają być gotowe jesienią tego roku.

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wykonało w pierwszym kwartale tego roku 10 nowych odwiertów złóż konwencjonalnych na terenie Wielkopolski i Podkarpacia. Sześć z nich miało charakter poszukiwawczy, cztery eksploatacyjny.

 

Celem czterech odwiertów eksploatacyjnych było natomiast zwiększenie produkcji z już eksploatowanych złóż. Dwa z nich (Sowia Góra-11k i Lubiatów 13k) mają zwiększyć wydobycie ropy o około 100 tys. ton rocznie (730 tys. boe). Oba zlokalizowane są na złożu Lubiatów-Międzychód-Grotów (LMG) w województwie wielkopolskim, jednym z największych roponośnych złóż w Polsce, odkryte w styczniu 2003 r., a eksploatowane od grudnia 2012 r.PGNiG szacuje, że w tym roku grupa wydobędzie 1,27 mln ton ropy oraz 4,5 mld m3 gazu. W tych wolumenach 0,51 mln ton ropy i 0,4 mld m3 błękitnego paliwa będzie stanowił surowiec pozyskany w Norwegii.

 

A może  jeszcze inne informacje i dane?

Zzłoża węglowodorów niekonwencjonalnch?Na terytorium Polski leży kilka perspektywicznych basenów, zawierających węglowodory niekonwencjonalne..

Według raportu Państwowego Instytutu Geologicznego z 17 marca 2015 r. dotyczącego "zasobów gazu zamkniętego" w Polsce są trzy perspektywiczne strefy występowania tego gazu: strefa poznańsko-kaliska, wielkopolsko- śląska oraz zachodnia część basenu bałtyckiego.  

 

Główną skałą, w której w Polsce występuje gaz zamknięty jest piaskowiec wieku permskiego, inaczej zwany czerwonym spągowcem oraz piaski wieku karbońskiego i kambryjskiego. Całkowita objętość gazu w tych skałach (zasoby geologiczne) mieści się w przedziale 1 528 – 1995 mld m3. Według raportu PIG najbardziej realny współczynnik wykorzystania (sczerpania) złoża wynosi 10% wartości zasobów geologicznych, czyli około 153 -200 mld m3 gazu.

Zidentyfikowane zasoby rudy uranowej wynoszą ok. 7 300 ton, najwięcej w okolicach Rajska na Podlasiu - ponad 5300 ton. Szacuje się, że łączne zasoby rudy uranu wynoszą ok. 100 000 ton.

Złoża rudy uranowej w Polsce zawierają od 250 do 1100 ppm [1 ppm = 1 część na milion = 1 gram na tonę] uranu, podczas gdy bardzo dochodowe kopalnie wykorzystują rudę o zawartości 300 ppm (np. Rossing w Namibii), a nawet 126 ppm (Trekkopje w Namibii). Złoża uranu eksploatowane w Polsce w latach 50 zawierały około 2000 ppm.

Irlandzka spółka wiertnicza "San Leon", dowierciła się do złóż o nazwie tight oil, czyli inaczej "ropy zamkniętej". Tak w języku eksperckim nazywa się tego rodzaju rzadko spotykany surowiec. Odkrycia ropy w złożach skalnych spółka dokonała w Lelechowie, na granicy Lubuskiego i Wielkopolski. Drogocenna skała z ropą mieści się na głębokości około 1200 metrów.

Bursztynowa z kolei  gorączka rozkręca się też na Lubelszczyźnie.Polska ma złoża bursztynu warte 7 bln. zł. Czy kraj będzie dzięki temu bogatszy?

Co z tego,że są  OGROMNE ZŁOŻA GAZU W POLSKICH PIASKOWCACH?

Czy polskie rodziny z dziećmi pozostaną w Polsce?

Czy sytuacja się w Polsce 2015 zmieni  i exodus zostanie zatrzymany?

Czy Polacy będą mogli  żyć spokojnie..tak   jak  Polacy w EU zachodniej?

Co z tego,że eksport daje zatrudnienie w  Polsce (co ósme miejsce pracy ) czyli  prawie 2 mln miejsc pracy a bieda trwa.

Dodam,że 152,8 mld euro zapłacili w ubiegłym roku zagraniczni konsumenci za nasze produkty.

Czy bogactwa   w  Polsce i złoża  pozwolą   Gubernatorom  tymczasowego rządu i tymczasowej administracji w Polsce do zmian w Służbie    Zdrowia,   w    Oświacie    a     polityka    pro   rodzina   będzie   najlepsza    w całej Europie?

A może to  koniec Europy i  początek sukcesów dla Polski? Dla zarobków mieszkańców Polski, w roku 2015 to nie ma znaczenia.Nawet po wyborach sytuacja rodzin z dziećmi się nie zmieni, pomimo ,że płacą najwyższe  podatki.

Codziennie,nawet w przy zakupach żywności w  Biedronce,Lidlu,Netto...z cenami zachodnimi a pensjami nawet...proszę sobie dopisać.

MŚ przygotuje dokument dot. ochrony złóż strategicznych w Polsce

Czytaj wiÄcej na http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/ms-przygotuje-dokument-dot-ochrony-zloz-strategicznych-w,2123834,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
MŚ przygotuje dokument dot. ochrony złóż strategicznych w Polsce

Czytaj wiÄcej na http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/ms-przygotuje-dokument-dot-ochrony-zloz-strategicznych-w,2123834,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Źródła: eprudnik.pl / pressmix.eu

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,18043081,Koniec_Unii_Europejskiej___Nieformalne_uklady_biora.html#TRwknd

http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-Polsce-znajduja-sie-najbogatsze-zloza-zlota-w-Europie-582652.html

http://www.biztok.pl/gospodarka/polska-ma-duze-zloza-gazu-nie-w-lupkach-tylko-w-piaskowcach_a20646

http://metro.gazeta.pl/Lifestyle/1,135224,15357166,Polska_ma_zloza_bursztynu_warte_7_bln__zl__Czy_kraj.html

http://www.nafta-polska.pl/z%C5%82o%C5%BCa-ropy/

http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/ms-przygotuje-dokument-dot-ochrony-zloz-strategicznych-w,2123834,4199

http://surowce-kopalnie.pl/aktualnosc/83

http://euro-dane.com.pl/polska---kierunki-eksportu

http://www.poland-export.pl/

http://nf.pl/przedsiebiorca/wzrost-polskiego-eksportu-zaskoczyl-ekspertow,,48436,226

http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-05/griechenland-bundesbank-pleite-gefahr

 

Autor: pressmix.eu

Licencja: Domena publiczna