Podzbiór właściwy, Liczbowego układu trójkowego zbiorów równolicznych

Każdy element podzbioru właściwego jest niepowtarzalny, zawieranie i zawartość właściwa. Jest podciągiem liczbowym jedności funkcji wzajemnie jednoznacznej, obiektu f : (~)

Każdy element podzbioru właściwego jest niepowtarzalny, zawieranie i zawartość właściwa. Jest podciągiem liczbowym jedności funkcji wzajemnie jednoznacznej, obiektu f : (~)

 

W pilku z 2013r uwzględniono przyporządkowanie elementów podzbioru właściwego do trzech obiektów funkcji różnowartościowej.  https://groups.google.com/d/topic/zclkazimierz/irC_cZQ87uo/discussion 

Elementy podzbioru właściwego to analogicznie uporządkowana kolejność cyfr ciągu liczbowego < 1,2,..,9 >, w trzech trójkach. Np : {<<1,2,3>), (<4,5,6>), (<7,8,9>>}

Podzbiór właściwy w działaniach iniekcji zapiszemy  {(<<1,2,3>, <4,5,6>, <7,8,9>>), (<<1,2,3>, <4,5,7>, <6,8,9>>),...., (<<1,8,9>,<2,6,7>,<3,4,5>>)} a w każdej z trzech trójek elementu uwzględnimy uporządkowane pary liczb. Ponieważ iniekcja to nanaoszenie uporządkowanych trzech par liczb trójek elementu na trzy odcinki Grafów.

Elementy podzbioru właściwego będą zawierały po trzy obiekty którymi są uporządkowane trójki w domkniętym przedziale liczbowym, czyli będą zbiorem trzech elementów. { (<<1,2,3>, <4,5,6>, <7,8,9>>) }. Każda z trzech uporządkowanych trójek będzie należała do domkniętego przedziału liczbowego Przedział liczbowy domknięty od wewnątrz, otworzymy na zewnątrz dopiero w działaniach iniekcji przy zwiększaniu mocy.  Uporządkowana trójka – obiekt elementu podzbioru właściwego <1,2,3>. Ponieważ w uporządkowanej trójce należy podać kolejność jej elementów, to możemy ją rozpisać 3! = <1,2,3>,<2,3,1>, <3,1,2>,<1,3,2>,<3,2,1>, <2,1,3> Z działania wynika, że rozpisane trójki wykazują właściwość cykliczną. {<1,2,3>,<2,3,1>, <3,1,2>}, {<1,3,2>,<3,2,1>, <2,1,3>}. Każda uporządkowana trójka zawiera uporządkowane trzy pary liczb. Ponieważ do każdej z rozpisanych trójek należą uporządkowane pary liczb {<(a, b), (a, c), (b, c)>}, czyli obiekty trójek to po ich wprowadzeniu obliczymy. {<1(2,3)>,<2(3,1)>, <3(1,2)>}, {<1(3,2)>,<3(2,1)>, <2(1,3)>}. Pierwszy układ trzech trójek po uwzględnieniu uporządkowanych par liczb przyporządkujemy do układu liniowego UL = {<1(2,3)>,<2(3,1)>, <3(1,2)>} a drugi do przeciwstawnego liniowemu. UP = {<1(3,2)>,<3(2,1)>, <2(1,3)>}. Sprawdzamy czy uporządkowane pary liczb decydują o właściwościach układów liniowego i przeciwstawnego do liniowego w układzie cyklicznym.

    UL                   UP

<1(2,3)>          <1(3,2)> układ pierwszy, par liczb (2,3),(3,2) wykazuje taką zależność.

<2(3,1)>          <3(2,1)> układ drugi, par liczb wykazuje taką zależność pomiędzy <2(3,1)>, <2(1,3)>

<3(1,2)>          <2(1,3)> układ trzeci, par liczb wykazuje taką zależność pomiędzy<3(1,2)>, <3(2,1)>

Odp: uporządkowane pary liczb decydują o występowaniu zależności pomiędzy układami po uwzględnieniu pierwszych par liczb dwóch pierwszych trójek dla trzech trójek należących do każdego z nich. Zaznaczone są kolorem niebieskim. Z działania wynika, że obliczyli my zapis graficzny { |, ><, } dla uporządkowanych par liczb trzech trójek i wprowadzili dobry porządek do elementu podzbioru właściwego. Ale nie jest to jeszcze końcowe działanie dla iniekcji. Zanurzania zbioru w ten sam zbiór. Dlatego należy obliczone zależności zastosować w tabelach obliczeniowych permutacji i kombinacji -  to dalszy ciąg wprowadzania dobrego porządku do podzbioru { A } ~ { B }. W tabelach obliczeniowych każdą z par liczb, każdej uporządkowanej trójki zapiszemy w domkniętych przedziałach liczbowych {<1<2,3>>,<2<3,1>>, <3<1,2>>} , {<1<3,2>>,<3<2,1>>, <2<1,3>>}. i określimy jej niezmienną pozycje w układach trójkowych tabel poprzez układy graficzne. Naniesiony układ graficzny w tabelach na układy trójkowe uporządkowanych trójek i ich par liczb są końcowym działaniem wprowadzania dobrego porządku. Iniekcjia nanoszenie uporządkowanych par liczb trójek na układy graficzne, zwiększanie mocy obliczeniowej w domkniętych przedziałach liczbowych w nieskończoność. Moc zbiorów równolicznych po zanurzeniu zbioru w ten sam zbiór zwiększy się dziewięć razy. Iniekcja  Iniekcja będzie zapisem grafów w przestrzeni trójwymiarowej. 1) Uporządkowane ciągi liczbowe jedności (<((1,2)3), (4(5,6)), (7,8,9)>), (<((1,2)3), (4(5,7)), (6,8,9)>),....,  (<((1,2)3), (4(8,9)), (5,6,7)>) pierwszych kolumn funkcji różnowartościowych i równolicznych to etykiety funkcji i grup podzbioru. <1,2,..,10>  2) Uporządkowane ciągi liczbowe jedności (<1,2,4), (3,5,6), (7,8,9)>), (<1,2,4), (3,5,7), (6,8,9)>),..., (<1,2,9) , (3,7,8), (4,5,6)>) należą do układów liczb zależnych pierwszych kolumn funkcji różnowartościowych i równolicznych. Uporządkowane pary liczb trójek rdzenia filara zaznaczone są pogrubioną trzcionką  <11,12,..,70> 3) Uporządkowane ciągi liczbowe jedności (<((1,3,4), (2,5,6), (7,8,9)>), (<(1,3,4), (2,5,7)), (6,8,9)>),....,  (<1,8,9),(2,6,7),(3,4,5)>) należą do 2,3, i 4 kolumny f : (~) od pozycji <71,72,..,280>. Przypisane wartości liczbowe, wartością literowym {<a, b, c, d>},  podciągom liczbowym jedności należącym do f :(w, j). Wprowadzanie dobrego porządku do elementów { A } ~ { B } Przypisane wartości liczbowe, wartością literowym ciągom liczbowym jedności f: (w, j). {<<a1,2,..,70>,< dane uzupełnić po wykonaniu działania na zbiorach równych     b, c, d>},  Liczba porządkowa liczby kardynalnej podciągów liczbowych jedności {<1,2,..,280>}. Skrót Lp. działanie w pliku

Dane :1.)    Elementami podzbioru właściwego { A } ~ { B } są podciągi liczbowe jedności funkcji równolicznej ciągu liczbowego {<1,2,..,9>}. Każdy z elementów jest obiektem funkcji wzajemnie jednoznacznej a f : (w, j) jest obiektem f : (~). 2.)    Każda funkcja wzajemnie jednoznacznej jest podciągiem liczbowym par liczb wpisanych w {<(1,2,3), (1,2,4),...,(7,8,9)>} f : (~). 3.)    Podzbiór właściwy to 280 ciągów liczbowych jedności. 4.)    Podzbiór {bdA1} zbiorów { A } ~ { B } to 240 f : (~). 5.)    f : (w, j) to 4 clj. Do {X} i {Y} podzbioru należy  (240 *7) : 2 = 840 funkcji wzajemnie jednoznacznych

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/podzbior-wlasciwy-bda1.doc