JustPaste.it

Pochodzenie Polaków - Lechitów

Przed przybyciem Hunów do Europy, na terenie obecnej Polski zamieszkiwały plemiona zwane Wenedami. Nazwa ta z czasem zmieniła się na Wandalowie.

Przed przybyciem Hunów do Europy, na terenie obecnej Polski zamieszkiwały plemiona zwane Wenedami. Nazwa ta z czasem zmieniła się na Wandalowie.

 

a2c545edd78956f8e6c41f680dd5c6e3.jpg  Wanda, co nie chciała Niemca. 

 

Kim była ta ludność?. Otóż jakieś 5 tys. lat temu, nasze ziemie zamieszkiwali ludzie bardzo mało zróżnicowani pod względem genetycznym i wyglądem fizycznym.Tutaj na tych ziemiach była kolebka jasnowłosych i jasnookich ludzi o jednorodnym  wyglądzie, charakteryzującym się haplogrupą R1a1a1 Y-DNA. Były to grupy łowiecko - myśliwskie, które zajmowały się głównie polowaniami a także hodowlą i zbieractwem.Skąd się wzięli na tych terenach, nic nie wiadomo. Wiadomo jednak, że duże grupy tych ludzi rozeszły się we wszystkich kierunkach. Jedna poszła na Skandynawię i w stronę Renu, druga na południe i wschód.Tereny zachodniej Europy były zamieszkane przez ludność o znaczniku haplogrupy ( R1b1b2)  Y-DNA. Zamieszkiwali oni wspólnie z mniej liczną a starszą ludnością o haplogrupie I2b. Południe Europy zamieszkiwały plemiona o znaczniku (I2a) Y-DNA. W II tys. z Europy wyruszyli Ariowie (R1a1a) i zaczęli podbijać Azję, udając się do Indii i Chin. Do dziś pozostały po nich ślady na Syberii, potomkowie plemion Xiongnu. W Kirgizji, Afganistanie, Pakistanie, Indiach, Iranie i na Bliskim Wschodzie haplogrupy R1a1a. Czyngis-chan, miał ponoć niebieskie oczy i cechy Ariów oraz wschodnią chytrość i przebiegłość.

 10c2c13b24964856f7ddb4c1de771cc6.jpg

 

64b8a46b23d25e1b182dbd6a3e56b78d.jpg Wandal 

 

 

.

    Grupa zachodnia (R1b1ba) wyruszyła na podbój Afryki i Bliskiego Wschodu. Na tym terenie rywalizowali o wpływy i królestwa z Ariami, którzy podbijali wcześniej Indie i Persję a później ruszyli dalej na teren zamieszkały przez Semitów.  W I tyś. p.n.e. na terenach dzisiejszej Polski i wschodnich Niemiec zaczęła się tworzyć wspólnota ludów R1a1a, Ariów polskich i Skandynawów ( I1a). W tym też okresie z Bliskiego Wschodu ku Europie podążali już ucywilizowani Celtowie (R1b1b2) zmieszani z bliskowschodnimi ludami o haplogrupach: E1b1b, G2a, J1 I J2. Ta ludność uzbrojona w nowoczesne na owe czasy nowinki techniczne: kowalstwo, rolnictwo, ceramikę, budownictwo obronne, zagrodowe i inne, szybko zdobywała tereny południowej Europy. Za pośrednictwem tej grupy, na tereny Polski przenikała cywilizacja śródziemnomorska. Budowano wtedy w Polsce duże grody i osady, gdzie wytapiano żelazo, produkowano uzbrojenie dla wojów i wszelkiego rodzaju przedmioty na potrzeby rolników, łowców i rzemieślników. W tym też czasie powstawały Potęgi Grecji i Rzymu i nastała era walki o ziemie i królestwa. Na ziemiach polskich po zmieszaniu się autochtonów aryjskich (R1a1a7 i I1a) z przybyłymi Celtami, powstał lud zwany Wenedami a później mówiono na nich Wandalowie. Inna grupa Celtów mieszając się ze Skandynawami dała początek tworzeniu się plemion germańskich ( R1b1b2,I2b,I1a i R1a1a, E1b1b,G2a,J1 i J2).  

08f8cf72bebaa62033439769e8e71cab.png  Celtowie

 

 

 b45f1839788d61f035f996d9d53f2126.png  Celtowie

 

    Jak można nazwać i określić ówczesną ludność zamieszkującą tereny dzisiejszej Polski?. Kim byli i za kogo się uważali, oraz za kogo uważali ich sąsiednie germańskie i sarmackie plemiona? Nie byli oni już czystymi  Ariami ani nawet Ario-Skandynawami a mieszaniną  Ario - Celto -Skandynawami o proporcjach powiedzmy takich: Ariowie (R1a1a7-40%),Skandynawowie ( I1a-10%,I2b-1%,R1a1a-5%) oraz Celtowie (R1b1b2-20%,  R1a1a-4%,  I2a-4%,  E1b1b-4%,  G2a-2%,  J1 i J2- 2%). Tak powstał przedsłowiański lud zwany Wenedami-Wandalami. Nie można go zaliczyć do grupy germańskiej, choć za taką mógł uchodzić. Prawdopodobnie język mieli ario-celtycki ale na pewno nie germański. Języki  germańskie mają w swoim zasobie bardzo dużą ilość  semityzmów. Przez kilkaset lat żyli sobie na obrzeżach Grecji i Rzymu i gdyby nie najazd Hunów w IV wieku n.e. dzisiaj Polacy byliby oryginalnym narodem europejskim, cywilizacyjnie nie różniącym się od Niemców, Francuzów czy Włochów. Nie byłoby Słowian i Słowiańszczyzny i tego podziału na wschodnią i zachodnia Europę. Niestety, Hunowie i Chrześcijanie  nadali nam cechy  azjatycko-bliskowschodnie i Polacy dzisiaj stoją okrakiem miedzy Zachodem i Wschodem. Hunowie stworzyli agresywnych Wikingów, Niemców, Anglików, Polaków, Rosjan i kocioł bałkański a także nieobliczalną Ukrainę i zaściankową Litwę oraz  Białoruś. 

 

 

0313fb934bd52173942b52890e5119c0.jpg Wanda i Wandalowie.

 

 

  Z armią Hunów  przybyły rzesze pasterzy, rolników, hodowców i zwykłych uciekinierów z Syberii i Azji zachodniej. Wieści o  podboju Rzymu, oraz opuszczonych ziemiach, zachęcało biednych potomków Ariów  i innych ludów do marszu za zwycięską armią koczowników. Językiem jakim posługiwali się Hunowie musiał być słowiański i dlatego podbite ludy przyjmowały mowę zdobywców połowy Europy. Tak Powstali Polacy i reszta Słowian, ze zmieszania się autochtonów i huńskich wojowników oraz przybyszów z terenów od Tybetu po Morze Czarne.

  Geny Wandali, polskie Y-DNA R1a1a7   

Za Piastów i Jagiellonów sprowadzano masy chłopów i mieszczan  z Europy zach. i uciekinierów z Imperium Tureckiego, głównie Bałkanów. Stąd taka różnorodność haplogrup R1a1a i duża ilość na ziemiach litewsko-ruskich  ( I2a)  z terenów dzisiejszej Bośni i Serbii. Chazarowie sprowadzili dużo ludu semickiego do swojego państwa, który to później zasilił państwo Polsko-Litewskie. Taka różnorodność twarzy, jak w Polsce, nie występuje nigdzie na swiecie, tak wypowiedział się Steven Spielberg, gdy kręcił w Polsce sceny do filmu  " Lista Schindlera".

56e4c4fe83902821e30aa0504f793421.jpg Imperium Hunów 

 

 

990f279ecb8626ca45b77ee9d3857e69.png

 

Słowianie, to nie naród a ludy, które posługują się mową  uniwersalną na terenach podbitych przez Hunów. Najpierw była greka po zdobyczach Aleksandra Wielkiego, potem łacina w Imperium Rzymskim a następnie słowiański w Imperium Hunów. Dzisiaj jest angielski na świecie po zdobyciu Świata przez Koronę Brytyjską i rosyjski po zdobyciu Syberii i środkowej Azji przez Rosjan. 

846dea1028f8283d29f8f9061e20cf99.jpg Geny Hunów Y-DNA 

 

  Gdyby jednak nie geny Hunów, to nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy Europy po inwazji Arabów z ich Islamem i  najazdu Czyngis -chana na Europę Wschodnią. Nie wiadomo, czy Europa  zatrzymałaby  Turków pod Warną i Wiedniem. To, że najwięcej huńskich genów zostawiono na Ukrainie, w Niemczech , Skandynawii i Bałkanach, świadczą agresywne zachowanie tychże społeczności w przeszłości i teraz. Nie od rzeczy jest nazywanie Niemców przez Anglików, Hunami i bastardami.

 

  Nie będzie przesadą powiedzenie, że współczesną cywilizację stworzyli ludzie o haplogrupie R1a1a  i  R1b1b2. Cywilizację Aryjsko - Celtycką:   Europa i  Ameryka. Solówki się nie powiodły: Indie i Ameryka Łacińska.

  Polska i Rosja jest tego powyższego wielką mieszaniną. 

 

 

 

  R1a - Ariowie.

 

  Tyle zostało po nas w Niemczech:

 87b17aff62d35f8a744eb953e9a270bd.jpg

   

ee3c75ac860b7244fa7ba1e47ca2492f.png

 Herb Dolnych Łużyc.

 

 

 

http://historiakurgany.republika.pl/apo_plik/Wandale.htm

http://www.polska.pl/spec/biskupin2004/celtowie/historia.htm

http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Ariowie

http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

http://www.eupedia.com/europe/maps_of_europe.shtml#density_population