Pisemne tłumaczenia angielskie - najczęstsze błędy

W artykule tym przedstawiłem kilka najczęstszych błędów tłumaczeniowych popełnianych przez tłumaczy języka angielskiego.

 

Ostatnimi czasy praca tłumaczy języka angielskiego została w wielkim stopniu zdeprecjonowana. Tłumaczeniami zajęły się osoby, które uwierzyły, że znajomość angielskiego na poziomie szkoły średniej wystarczy do wykonywania prawidłowych tłumaczeń.

W niniejszym tekście przedstawię kilka najczęstszych błędów popełnianych w tłumaczeniach angielskich. Mam nadzieję, że ta garść informacji pomoże młodym tłumaczom udoskonalić swój warsztat.

 

  • Tłumacząc na polski nie tłumaczymy zaimków osobowych

Język polski jest językiem fleksyjnym. Już samo użycie danej końcówki czasownika pozwala na zidentyfikowanie osoby. A zatem zdanie He is in school przełożymy na polski jako Jest w szkole z pominięciem zaimka On.

 

  • Miliard w języku angielskim

Angielskie słowo billion to nasz rodzimy miliard. A zatem 9 billion dollars to w tłumaczeniu na język polski 9 miliardów dolarów.

 

  • Jednostki miar

Z zasady tłumacząc na polski powinniśmy przeliczać imperialne jednostki miar. Dlatego wyrażenie He looked like he was 10 feet tall przetłumaczymy jako Miał chyba z 3 metry wzrostu. Ale uwaga! Przeliczając jednostki zwykle nie warto być zbyt dokładnym. Angielskie I was doing 60 mph to w tłumaczeniu na polski Jechałem sto na godzinę mimo, że 60 mil to jedynie 96 kilometrów.

 

  • Unikamy trybu rozkazującego w instrukcjach

Często w angielskich instrukcjach obsługi używany jest tryb rozkazujacy: Do not open the case. Tłumacząc tego typu zwroty na język polski użyjemy raczej formy bezosobowej: Nie należy otwierać obudowy.

 

  • Separator tysięcy i ułamków

Jest to bardzo częsty i niestety bardzo poważny błąd zmieniający całkowicie znaczenie tekstu. W języku angielskim separatorem oddzielającym tysiące jest przecinek (,), natomiast separatorem oddzielającym ułamki jest kropka (.). W języku polskim jest dokładnie na odwrót.

Liczba tysiąc i dziesięć setnych w języku angielskim zostanie zapisana jako 1,000.10. Tę samą liczbę zapiszemy w języku polskim jako 1.000,10.

 

  • Słówko "this"

Bardzo często używane jest w angielskich tekstach umów. Tłumacząc je na język polski powinniśmy używać słowa niniejszy. Dlatego this contract to niniejsza umowa, a nie ta umowa.

 

  • Słówko "any"

W angielskich tekstach umów bardzo często spotykamy się ze słówkiem any, np. Should any disputes occur... W przekładzie na polski nie powinniśmy tego słowa tłumaczyć. Powyższa fraza w tłumaczeniu na polski powinno brzmieć W przypadku wystąpienia sporów z pominięciem słowa jakichkolwiek.

 

  • Oznaczenia walut

Skrótowce takie jak USD i PLN używane są zarówno w języu polskim jak i angielskim. Różnica polega na tym, że w języku angielskim umieszczane są one przed liczbą, natomiast w języku polskim za liczbą: USD 10,000 (konwencja angielska), 10.000 USD (konwencja polska).

 

  • Wielkie i małe litery

W języku angielskim przymiotniki również piszemy wielką literą. Wyrażenie polski samochód przetłumaczymy na angielski jako Polish car.

 

Autor jest tłumaczem języka angielskiego. Specjalizuje się w tłumaczeniach o tematyce motoryzacyjnej, informatycznej i marketingowe. Kontakt z autorem dostępny jest  na stronie firmowej ORBUS Tłumaczenia Białystok.

 

Licencja: Creative Commons - użycie niekomercyjne