JustPaste.it

Paweł Kukiz nas zdradził !

Protestujemy przeciw takim listom wyborczym !

Protestujemy przeciw takim listom wyborczym !

 

Drodzy Przyjaciele,
Wszyscy jesteśmy świadkami, w jak skandaliczny sposób stworzone zostały listy wyborcze Pawła Kukiza:
- niedemokratycznie, bez jakiegokolwiek udział tzw. „dołów” ruchu (a tak miało przecież być),
- przez tzw. wojewódzkie zespoły weryfikujące, które upokarzały przesłuchiwanych (także przez psychiatrę!) kandydatów,
- wyeliminowani zostali najlepsi kandydaci (zarówno pod względem merytorycznym, zaufania społecznego jak i zasług dla walki o JOW), a na listach znaleźli się w większości ludzie bez żadnego dorobku, nie cieszący się zaufaniem swego środowiska, co pokażą na pewno wyniki wyborów 25 października,
- na tworzenie list wyborczych decydujący wpływ mieli ludzie bardzo „dziwni” (by użyć eufemizmu), o których już wkrótce będzie głośno, gdy ujawnione zostaną szczegóły ich działalności,
- ani tzw. Rada Społeczna, ani Paweł nie reagowali na sygnały o niepokojących i szkodliwych dla naszego ruchu wydarzeniach „na dole”.

Mamy więc powody, by być rozgoryczeni. Są nawet tacy, którzy chcą w najbliższą niedzielę palić publicznie zebrane dla listy wyborczej Kukiza podpisy.
Jednak zamiast rezygnacji z dalszej walki o zmianę systemu proponujemy Wam współpracę i start z listy wyborczej komitetu, który stawia sobie podobne cele - JOW BEZPARTYJNI, skoro Paweł pozostał głuchy na wszystkie apele o zjednoczenie naszego środowiska na wspólnej liście (my prosiliśmy np. księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego o mediację).

Prosimy o kontakt: Tarnowski.Komitet.Referendalny@gmail.com
lub bezpośrednio do KWW JOW BEZPARTYJNI: kontakt@jowbezpartyjni.pl