Partia Libertariańska

Do niedawna libertarianie w naszym kraju nie mieli zbyt dużej możliwości, żeby z czystym sumieniem przyłączyć się do jakiejś grupy politycznej. Już niedługo się to zmieni.

 

Jak na razie Partia Libertariańska nie została jeszcze zarejestrowana w żadnym urzędzie. Cały czas jest tylko niesformalizowanym oddolnym ruchem. Do tej pory libertarianie mogli przyłączyć się co najwyżej do KNP lub UPR, ale nie każdemu odpowiada konserwatywne stanowisko tych partii. Ma się to zmienić na wiosnę tego roku. Chociaż PL nie jest jeszcze zarejestrowana, to tworzą już się jej struktury  lokalne. W mediach internetowych pojawia się coraz więcej informacji na jej temat. Chciałbym tutaj pokrótce przedstawić jakie poglądy reprezentują członkowie Partii Libertariańskiej.

18024b5878177da8bd4ba651e4621953.png

Ekonomia

Partia Libertariańska jest partią wolnorynkową. Część członków dopuszcza pozostawienie docelowo w rękach państwa tylko obrony narodowej, sądownictwa, służb mundurowych, polityki zagranicznej oraz minimalnej administracji. Część libertarian chce, żeby i tymi dziedzinami, w przyszłości, zajął się wolny rynek. Członkowie partii chcą jak najniższych podatków. Partia opowiada się również za tym, by docelowo można było pozostawać poza systemem podatkowym, bez ponoszenia z tego tytułu innych konsekwencji niż ewentualna odmowa prawa do korzystania z usług finansowanych z podatków lub uzależnienie możliwości skorzystania z tych usług od wnoszenia dodatkowych opłat.  Partia opowiada się za swobodą działalności gospodarczej i zamierza rozpocząć masową likwidację zbędnych regulacji oraz przepisów. Partia Libertariańska opowiada się za swobodnym przepływem ludzi, kapitałów oraz towarów ponad granicami suwerennych państw.

Polityka społeczna

PL pozostawia swoim członkom autonomię poglądów i działań w kwestiach aborcji, in vitro (sprzeciwia się jednak ich refundacji z budżetu państwa) oraz kary śmierci. Ugrupowanie postuluje oddzielenie edukacji od państwa, zniesienie regulacji dotyczących łączenia się osób dorosłych w związki i zastąpienie ich dobrowolnymi umowami. PL chce znieść prohibicję narkotykową oraz kary za tzw. „przestępstwa bez ofiary”.

PL opowiada się za pełną wolnością słowa, wyznania i zgromadzeń. Jest zdania, że instytucje Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań powinny być traktowane na równi. Specjalna umowa regulująca sprawy interesujące obie strony (Konkordat) nie powinna być wg niej zawierana (wystarczy prawo o związkach wyznaniowych gwarantujące wolność wyznania i zapewniające brak finansowania jakiegokolwiek związku wyznaniowego z przymusowych danin).

PL opowiada się za ograniczeniem restrykcji nałożonych na swobodę rozpowszechniania i korzystania z informacji narzuconych przez prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Sprzeciwia się planom cenzury Internetu i obowiązkowi przechowywania danych o użytkownikach Sieci.

PL opowiada się za natychmiastowym powrotem wszystkich polskich żołnierzy do kraju, wyklucza również możliwość uczestniczenia Wojska Polskiego w jakichkolwiek konfliktach zbrojnych i misjach zagranicznych, o ile nie jest to związane bezpośrednio z obroną Rzeczpospolitej.

PL sprzeciwia się obecnemu modelowi funkcjonowania Unii Europejskiej oraz wyraźnym dążeniom do stworzenia państwa europejskiego lub europejskiej federacji państw narodowych. PL sprzeciwia się antywolnościowym działaniom Unii i zamierza działać na rzecz jej wewnętrznej reformy. Jeśli model Unii się nie zmieni, Partia Libertariańska opowie się za wystąpieniem Rzeczpospolitej z jej struktur.

Partia Libertariańska dążyć będzie do realizacji całości swojego programu. W pełni zdaje sobie jednak sprawę z możliwych do wystąpienia podczas jego realizacji trudności jak i ze stanu zastanego. PL opowiada się za stopniowym, rozważnym wprowadzaniem zmian oraz tymczasowym utrzymaniem obecnych rozwiązań prawnych, jeśli ich zmiana groziłaby szkodami niewspółmiernymi z osiągniętymi korzyściami lub znacznie utrudniałaby realizację pozostałej części programu.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że znajdzie się na eiobie ktoś o poglądach wolnościowych. Jeśli tak się stanie to zapraszam do współtworzenia nowo powstającej partii. Jeśli jednak nie znajdzie się nikt o takich poglądach to zapraszam do dyskusji pod artykułem.

 

 

*tekst oznaczony kursywą, został skopiowany ze strony partii 

 

Źródło: http://partialibertarianska.org/o-nas/

Licencja: Creative Commons