Ósmego dnia Bóg stworzył Piekło.

...

 

Kiedy Bóg odpoczywał po sześciu dniach, zauważył, że przeoczył stworzenie Piekła. No tak. Pomyślał. Ludzie są w Raju, ale wiecznie w Raju nie będą. Piekła nie ma. Kiedyś wyjdzie z tego kaszana.

 

Rzym cesarzy przypominał dzisiejsze Stany Zjednoczone Ameryki. Zachowana była i pieczołowicie pielęgnowana republikańska, demokratyczna fasada. Pod jej przykrywką, rządy sprawowała grupa złożona z kilku rodzin.

Rzymianie byli dumni z tego, że obalili rządy królów i zaprowadzili Republikę. Uczyli barbarzyńców demokracji, wysyłając do nich doskonale uzbrojone Legiony.

Religie europejskie umieszczały świat zmarłych pod ziemią. Grecy dawali zmarłemu pieniążek, żeby mógł opłacić przeprawę przez Styks. Podziemną rzekę, za którą znajdował się Świat Umarłych.

Europejscy bogowie nie byli okrutni i mściwi. Ludzie po śmierci nie cierpieli w Hadesie.Piekło stworzyli ludzie. Konkretnie dostojnicy kościelni. Twórcy Kościoła Katolickiego. Nauka o Piekle ma słabiutkie podstawy Biblijne.

 

Piekło powstało na skutek zdominowania Europy przez azjatyckiego mściwego i okrutnego boga Jahwe. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Rzym spowodowało adaptację azjatyckiej religii do warunków europejskich.

Jezus z Nazaretu został skazany na śmierć w zgodzie z prawem rzymskim. Nie za to, że głosił herezję w ramach judaizmu, ale za to, że nazywał siebie Królem Żydowskim. To była zdrada stanu. Zbrodnia przeciwko demokracji. Tak stanowiło prawo rzymskie.

To samo było powodem prześladowania chrześcijan w pierwszych wiekach. Symbolika, której używali, była w konflikcie z zasadami republikańskimi.

 

Z czasem Cesarstwo Rzymskie stało się jawną dyktaturą. Nie było już sensu w ukrywaniu prawdy oczywistej dla każdego. Religie pochodzenia azjatyckiego były dostosowane do funkcjonowania w państwach rządzonych przez despotów. Gdy odrzucono obłudne podpieranie się demokratyczną ideologią, chrześcijaństwo dobrze nadawało się na religię państwową.

Jeden Bóg, Jeden Cesarz, Jedno Państwo.Trójca.

Potem nastała inna trójca: Jeden Bóg, Jeden Cesarz, Jeden Papież.

 

Po złożeniu przez cesarza hołdu papieżowi w Canossie, kolejność uległa zmianie na średniowieczną. Jeden Bóg, Jeden Papież, Jeden Cesarz.

System średniowieczny miał na celu hierarchizowanie wszystkiego i wszystkich. Katolicki oznacza jedyny. Jedyna katolicka religia była fundamentem średniowiecznego systemu.

Katoliccy hierarchowie stworzyli Piekło. Sposobem zniewalania ludzi była obietnica wiecznego życia, ale również wpojony od najwcześniejszego dzieciństwa lęk przed piekielnymi, nigdy niekończącymi się męczarniami.

Umieszczenie Piekła we wnętrzu Ziemi było syntezą mitów o Hadesie z ówczesną wiedzą. W rejonie śródziemnomorskim występują budzące grozę wulkany. Straszenie wiecznym potępieniem, wywodzące się z biblijnych opowieści o mściwym i okrutnym Jahwe, wzmocniono strachem przed ogniem wulkanicznym (piekielnym).

 

Około roku 1500 model średniowieczny zaczął podlegać stopniowej dezintegracji. Odrodzenie to zainteresowanie kulturą starożytnych. Odkrycie Ameryki i inne Wielkie Odkrycia Geograficzne, to kontakt z innymi kulturami, które w międzyczasie znacznie wyprzedziły Europę.

Przeskakując kilka etapów historycznych, warto wiedzieć, że w XX wieku powstała idea powrotu do Średniowiecza. Jej filozoficzną podstawą jest neotomizm. Neotomizm nawiązuje do prac św. Tomasza z Akwinu, który kilkaset lat temu usiłował racjonalnie uzasadnić istnienie Boga, Nieba, Piekła i systemu średniowiecznego.

Najwybitniejszym neotomistą był M.A.M.Krąpiec. Twórca idei powrotu do Średniowiecza. Autor niezliczonej ilości prac i artykułów. Twórca szkoły filozoficznej. Był mentorem dla wielu. Jego uczniowie opanowali wiele kluczowych stanowisk. Jednego z najzdolniejszych swoich doktorantów udało mu się umieścić na stanowisku papieża.

M.A.M.Krąpiec tworzył swoją ideologię w I połowie XX wieku. Świat odrzucił jego program i poszedł inną drogą. W Polsce sytuacja jest odmienna. Zwolennicy Krąpca nadal zajmują kluczowe pozycje w Kościele i polityce. Nadal marzy im się powrót do hierarchicznej zależności państwa i każdego człowieka od kleru katolickiego, w zgodzie ze średniowiecznym modelem.

Katecheci w Polskich przedszkolach straszą Piekłem.

 

Przeczytaj również: Spotkanie z diablem Maxwella

 

Adam Jezierski

 

...