Optymalny rozwój przedsiębiorstwa

Prowadzenie firmy nie jest dzisiaj łatwym zadaniem. Duża konkurencja właściwie w każdej branży sprawia, że konieczne jest wdrożenie odpowiednich zasad działania i celów-strategii.

 

23ca5945ff128120ad1095c5885b5c5d.jpg

Prowadzenie firmy nie jest dzisiaj łatwym zadaniem. Duża konkurencja właściwie w każdej branży sprawia, że konieczne jest wdrożenie odpowiednich zasad działania, celem przyspieszenia rozwoju własnej firmy. W przygotowaniu odpowiedniej strategii pomagają firmy oferujące doradztwo biznesowe i konsulting. Jednak jest wiele firm decyduje się na samodzielne przygotowanie strategii rozwoju. Włąsnie dla tej grupy przygotowaliśmy serię artykułów które prezentują proces przygotowania strategii rozwoju.

Podobnie jak lekarz przeprowadza diagnozę stanu zdrowia pacjenta podobnie osoba przystępująca do pracy nad strategią musi od niej rozpocząć. Dlatego też warto wykonać pierwszy krok w kierunku obiektywnej analizy i oceny sytuacji strategicznej w przedsiębiorstwie. Brzmi to dość banalnie i dziecinnie ponieważ jak zarządzający firmą mogą nie znać sytuacji w firmie. Otóż jeżeli jesteś dyrektorem to zadaj sobie pytanie: kiedy ostatni raz rozmawiałeś/-aś z pracownikami na temat organizacji pracy, komunikacji, procesów, relacji między pracownikami, efektywności pracy, celach rozwoju itd.. Kolejne pytanie to kiedy ostatni raz badałeś rynek konkurencji, klientów, dostawców i innych jednostek wpływających na twój zakres obowiązków? Nie chodzi mi w tym momencie o przeglądnięcie stron internetowych ale bardziej o analizę kierunkową, która ma wpływ na przyszłość firmy.

Po pierwsze - diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa. Jest to dość długotrwały i wymagający dużej precyzji etap pracy. Dlatego jest on często pomijany przez zespół tworzący strategię. Innowacyjna analiza strategiczna zmusza do kojarzenia informacji, kwestionowania aktualnej sytuacji w firmie i na rynku, obserwowania trendów i eksperymentowania. Taka praca prowadzi do świetnych wniosków, a także szerokiej inspiracji. Więcej na temat wykorzystania tych technik w procesie przygotowania strategii rozwoju znajduje się na pod linkiem: http://metisgroup.pl/tworzenie-nowych-pomyslow-w-strategii-rozwoju/

 

Aby zespół przygotowujący strategię rozwoju mógł dobrze poznać wszystkie obszary firmy powinien przejść przez następujący proces logiczny. Składa się ona z kilku punktów:

- Analiza zarządcza przedsiębiorstwa- analiza dokumentacji zarządczej, procedur i procesów biznesowych, kanałów przepływu informacji, systemu zarządzania jakością, opisu stanowisk pracy, odpowiedzialności itd.

- Analiza konkurencyjności biznesowej- naliza składników oraz kierunków rozwoju modelu biznesowego firmy. Takich elementów jak: wartość oferty, kluczowe zasoby i działania, partnerzy biznesowi, klienci, promocja, dystrybucja i inne.

- Analiza marketingowa- analiza profilu działalności firmy, zakresu oferty, strategii cenowej, parametrów technicznych produktów i usług, stosowanych metod promocji, metod budowania i utrzymywania relacji z klientami i inne.

- Analiza konkurencyjności marketingowej- analiza elementów decydujących o atrakcyjności oferty względem konkurencji (cechy produktu, cena, dystrybucja, promocja, pracownicy, procesy i potwierdzenie materialne).

- Wskazanie słabych i mocnych stron- obiektywa ocena wszystkich silnych i słabych stron przedsiębiorswa. Wyznaczenie kierunków ich rozwoju.

- Określenie źródeł przewagi konkurencyjne- czyli wskazanie w czym nasza firma jest lepsza od konkurencji. Wyznaczenie poziomu oraz źródeł przewagi konkurencyjnej firmy oraz kluczowych czynników sukcesu firmy na rynku.

 

Rozpoczęcie procesu pracy od etapu wyznaczenia celów rozwoju jest błędem ponieważ fundamenty prowadzenia działalności mogą być zbyt słabe aby udzwignąć ambitne plany rozwoju. Nawet jeżeli zarządzający znają sytuację w firmie to mogą w natłoku spraw zamać realne siły i słabości przedsiębiorstwa.

Efektem dobrze wykonanej pracy konsultignowej w tym zakresie jest:

 • Analiza efektywności aktualnie realizowanej strategii rozwoju (jeżeli funkcjonuje w firmie).

 • Analiza procesów, zakresu pracy, odpowiedzialności pracowników, obszarów styku zakresu pracy, kierunków przepływu informacji oraz uprawnień decyzyjnych.

  Wyznaczenie barier funkcjonalnych i proceduralnych w działalności operacyjnej firmy oraz wpływu tych ograniczeń dla skuteczności rozwoju firmy.

 • Zaproponowanie zmian w modelu funkcjonowania firmy oraz oczekiwanych efektów ich wprowadzenia.

 • Diagnoza poziomu konkurencyjności biznesowej firmy (praca indywidualna oraz konsultacje z pracownikami firmy).

 • Diagnoza poziomu konkurencyjności marketingowej firmy.

 • Ocena poziomu przewagi konkurencyjnej firmy w stosunku do konkurencji oraz szczegółowe określenie miejsca jej powstania w organizacji.

 • Wskazanie luk i ograniczeń w aktualnej strategii rynkowej, czyli metodzie informowania klientów o ofercie oraz zdobywania ich zainteresowania.

 • Zaprezentowanie najlepszych praktyk w zakresie zdobywania klientów. Analiza i ocena efektywności wykorzystania narzędzi promocji.

 • Obiektywna ocena silnych i słabych stron firmy oraz przedyskutowanie ich źródeł powstania z pracownikami.

 • Konsultacje z pracownikami na temat wyników analizy. Uzyskanie ich akceptacji i zrozumienia w kwestii potrzeby wprowadzenia zmian w organizacji.

 • Przygotowanie wymaganych dokumentów do zatwierdzenia zaproponowanych zmian.