Opłacalnośc instalacji Kolektorów Słonecznych

Zastanawiałeś się kiedyś, czy instalacja kolektorów słonecznych kiedykolwiek się zwróci, a jeśli tak, kiedy to nastąpi? Ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

 

Wiele osób zastanawia się na temat, czy instalacja słoneczna się zwróci i jak długo to potrwa.

Wszystko zalezy przedewszystkim od przeznaczenia instalacji (CWUj lub CWU + CO) słonecznej oraz od paliwa, którym do tej pory była zasilana instalacja grzewcza w budynku.
Średnia ilość energii jaka pada w naszym kraju na 1m2 w ciąggu roku, to 1000 kWh.
Czas ekspozycji słońca w ciągu roku waha się w granicach od 1200-1700 godzin.
Wg. certyfikatu, gwarantowany uzysk kolektora słonecznego wynosi 525kWh/m2*rok.

Posiadając powyższe dane, jesteśmy w stanie obliczyć czas zwrotu instalacji słonecznej.

Instalacja do podgrzewania Ciepłej wody użytkowej

 

cddc8d8e0360835ee236534c3359d66c.jpg


Dobowe zużycie ciepłej wody o temperaturze 50*C, to okolo 40 litrów, na osobę.
Temperatura zimnej wody - 5*C, a ciepłej 50*C.
Ciepło właściwe wody wynosi:

76b84ebb24ed4d192370b221af75e059.gif


Dzienna wartość energii potrzebnej do podgrzania dla 5-cio osobowej rodziny wynosi:

 6b026d92c1801dfb9f0a1648b9353e08.gifRoczna wartość energii potrzebnej do podgrzania wody dla 5-cio osobowej rodziny wynosi:

57d5bc2ba033e5c0c47156b6f6d44053.gifTabela poniżej przedstawia koszt energii z różnych źródeł ciepła.

Paliwo

[PLN/kWh]

Koszt uzyskania energi potrzebnej do podgrzania CWU [PLN]

Dziennie

Rocznie

Prąd

0,42*

4,5

1655

Olej Opałowy

0,37*

3,9

1458

Gaz ziemny

0,21*

2,3

827

Gaz płynny

0,42*

4,5

1655

Węgiel

0,09*

0,97

354

* Koszt przy sprawności kotłów: prąd 100%, olej opałowy 90%, gaz ziemny i płynny 90%,
węgiel (kocioł z automatycznym podajnikiem) 80%.Od kilku lat obserwujemy wzrost cen energii. Przyjmujemy, że energia drożeje każdego roku o 10%, wówczas powyższa tabela po dziesięcu latach, będzie przedstawiała się w następujący sposób.

Paliwo

[PLN/kWh]

Średni, w ciągu 10-ciu lat, koszt podgrzewania CWU [PLN]

Suma po 10 latach [PLN]

Dziennie

Rocznie

Prąd

0,99*

7,2

2638

26386

Olej Opałowy

0,87*

6,4

2324

23425

Gaz ziemny

0,49*

3,6

1319

13193

Gaz płynny

0,99*

7,2

2638

26386

Węgiel

0,21*

1,5

565

5654

* Koszt kWh po 10 latach przy założeniu 10% wzrostu cen nośników energii.Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, składająca się z 5m2 absorbera, jest w stanie uzyskać:

 737b87d7700ff62d659a298966857980.gifWynika z tego, że instalacja przynosi rocznie oszczędności rzędu:

 073282f3a08e4b48ea0aa17535559428.gifCzas ekspozycji słońca w naszym kraju, to okolo 1500 godzin w roku. Pompa solarna w czasie godziny pracy pobiera 0,04kW prądu.
Średni roczny koszt pracy instalacji słonecznej w ciągu 10 lat, to:

 f34cb8126d5e6dbe0796c59d314b182b.gifTabela poniżej przedstawia oszczędności po zainstalowaniu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.

Paliwo

Średni roczny, w ciągu 10-ciu lat koszt podgrzewania CWU [PLN]]

Średnie roczne, w ciągu 10-ciu lat oszczędności CWU [PLN]

Prąd

2638

1701*

Olej Opałowy

2324

1494*

Gaz ziemny

1319

831*

Gaz płynny

2638

1701*

Węgiel

565

333*

* Uwzględniono koszt pracy pompy słonecznej.Teraz należałoby zająć się obliczeniem czasu zwrotu kosztów poniesionych na instalację kolektorów słonecznych.
Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody dla 5-cio osobowej rodziny, kosztuje okolo 13000PLN.

Czas zwrotu to:

 7786975de8aa1d8f2452d4e868d8e2be.gifPoniższa tabela przedstawia czas zwrotu instalacji słonecznej, w zależności od dotychczasowego paliwa.

Paliwo

Oszczędności po zamontowaniu kolektorów słonecznych [PLN]]

Czas zwrotu [lat]

Prąd

1701

7,6

Olej Opałowy

1494

8,7

Gaz ziemny

831

15,6

Gaz płynny

1701

7,6

Węgiel

333

39

Instalacja do podgrzewania Ciepłej Wody Uzytkowej dla zakładu pracy

Instalacja do podgrzewania Ciepłej Wody Uzytkowej dla zakładu pracyInstalacja do wspomagania Centralnego Ogrzewania oraz Ciepłej wody użytkowej

 

299781c5877f5218915b34af52e5d5ac.jpgZakładamy ze posiadamy dom o powierzchni 150m2.
Dom zużywa rocznie 100 kWh/m2rok, czyli na ogrzewanie całego domu potrzeba 15000 kWh/rok.
Suma energii, jaką potrzeba dostarczyć na podgrzewanie CWU oraz CO, to

 597c2cbd7de787bf2be5f909374bc950.gifTabela poniżej przedstawia koszty ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w zależności od źródeł ciepła.

Paliwo

[PLN/kWh]

Roczny koszt uzyskania energi potrzebnej do podgrzania CWU oraz CO [PLN]

Prąd

0,42*

7955

Olej Opałowy

0,37*

7008

Gaz ziemny

0,21*

3977

Gaz płynny

0,42*

7955

Węgiel

0,09*

1704

* Koszt przy sprawności kotłów: prąd 100%, olej opałowy 90%, gaz ziemny i płynny 90%,
węgiel (kocioł z automatycznym podajnikiem) 80%.Od kilku lat obserwujemy wzrost cen energii. Przyjmujemy, że energia drożeje każdego roku o 10%, wówczas powyższa tabela po dziesięcu latach, będzie przedstawiała się w następujący sposób.

Paliwo

[PLN/kWh]

Średni roczny, w ciągu 10-ciu lat, koszt podgrzewania CWU i CO [PLN]

Suma po 10 latach [PLN]

Prąd

0,99*

12679

126792

Olej Opałowy

0,87*

11169

111698

Gaz ziemny

0,49*

6339

63396

Gaz płynny

0,99*

12679

126792

Węgiel

0,21*

2716

27169

* Koszt kWh po 10 latach przy założeniu 10% wzrostu cen nośników energii.Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania centralnego ogrzewania oraz wstępnego podgrzewania wody, składająca się z 20m2 absorbera, jest w stanie uzyskać:

 83f550e95e85c1fdeca036edb3ce606b.gifWynika z tego, że instalacja przynosi rocznie oszczędności rzędu:

 152384eecb8320a49d075dad788768d9.gifCzas ekspozycji słońca w naszym kraju, to okolo 1500 godzin w roku. Pompa solarna w czasie godziny pracy pobiera 0,04kW prądu.
Średni roczny koszt pracy instalacji słonecznej w ciągu 10 lat, to:

 f34cb8126d5e6dbe0796c59d314b182b.gifTabela poniżej przedstawia oszczędności po zainstalowaniu kolektorów słonecznych do wspomagania centralnego ogrzewania i wstępnego podgrzewania wody.

Paliwo

Średni roczny, w ciągu 10-ciu lat koszt ogrzewania CO i podgrzewania CWU [PLN]]

Średnie roczne, w ciągu 10-ciu lat oszczędności na CO i CWU [PLN]

Prąd

12679

6933*

Olej Opałowy

11169

6103*

Gaz ziemny

6339

3447*

Gaz płynny

12679

6933*

Węgiel

2716

1454*

* Uwzględniono koszt pracy pompy słonecznej.Teraz należałoby zająć się obliczeniem czasu zwrotu kosztów poniesionych na instalację kolektorów słonecznych.
Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania CO i wstępnego podgrzewania wody dla 5-cio osobowej rodziny, kosztuje okolo 35000PLN.

Czas zwrotu to:

 7786975de8aa1d8f2452d4e868d8e2be.gifPoniższa tabela przedstawia czas zwrotu instalacji słonecznej, w zależności od dotychczasowego paliwa.

Paliwo

Oszczędności po zamontowaniu kolektorów słonecznych [PLN]]

Czas zwrotu [lat]

Prąd

6933

5,04

Olej Opałowy

6103

5,73

Gaz ziemny

3447

10,15

Gaz płynny

6933

5,04

Węgiel

1454

24

Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody uzytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania

Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody uzytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania

 

Planując zakup kolektorów słonecznych, warto zwrócic uwagę na to, czy posiadają one certyfikaty krajowe lub europejskie. Te ostatnie są bardziej rygorystyczne i eliminują produkty, które nie spełniają podstawowych norm.

Kolejnym waznym elementem zakupu instalacji słonecznej, jest sprawdzenie firmy, która będzie montowała urządzenia. Im dluzej firma się zajmuje tą technologią, tym bardziej mozna zaufac.

Pamiętajmy, ze nie wszystko co jest pozornie tanie, jest opłacalne.

http://www.sonergo.com.pl

 

Źródło: http://www.sonergo.com.pl/strony/oplacalnosc.php