Ona zmiażdży ci głowę...

Kiedyś, ktoś postanowił zmienić cytat Biblijny? Jakieś ludzkie próchno zadecydowało o tym, że Pan Bóg się pomylił?

 

28ee4520ce67be660bb9b7a98499a825.jpg

6c6f355b68959e1cc618913beaf21220.jpg
Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego nienawidzi Słowa Bożego!
Papieże nigdy nie pałali miłością do Ewangelii, a nieuzasadniona Biblijnie, wręcz bałwochwalcza miłość do Marii - zresztą, wspaniałej, wybranej Izraelitki - doprowadziła do tego, że dopuścili się sfałszowania Biblijnego tekstu.

Fragment, który mam na myśli, we wszystkich dostępnych przekładach brzmi podobnie, dlatego, przytoczę go na podstawie Biblii Polskiej, z katolickim przekładem Apokryfów.

Rzekł Pan Bóg do węża:
``I Ustanowię nieprzyjaźń między tobą, a kobietą, między twoim potomstwem, a jej potomstwem, ONO zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.``
Genesis 3: 15, str. 11

Powyższy werset mówi wyraźnie, że potomstwo Ewy, które przez Pana Boga, nazwane jest określeniem ``ONO``, zdepcze głowę węża.


Jednak w przekładzie z łaciny, dokonanym przez księdza Jakuba Wujka, zaproponowany przeze mnie cytat, jest zniekształcony, a co za tym idzie, jego treść, jest całkowicie niezgodna z Duchem Ewangelii.

``Położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą: i między nasieniem twym, a nasieniem jej, ONA zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę jej.``
Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, tom I, z łacińskiego na język Polski przełożone przez księdza d. Jakuba Wujka, Genesis 3:15

``Wujkowe`` przetłumaczenie, ma zasugerować czytelnikowi, że jedyną osobą, która zetrzeć może głowę węża, czyli szatana, jest nie kto inny, tylko Maria, która, na podstawie owego fałszywego wersetu, staje się wtedy współodkupicielką ludzkości.

Sprytna zmiana rodzaju, to kamuflaż iście ``godny`` przywódców zza spiżowej bramy!

Zatem, krótko podsumowując, łaciński przekład Biblii, (Vulgata), którym przez wieki posługiwał się Kościół Katolicki, w bardzo ważnym miejscu został zmieniony!
Powie ktoś: ``To niewielki problem, jeden błahy wyraz: ``Ona``! O co kruszyć kopie!?``

Otóż na pewno jest, o co kruszyć kopie !

Jeżeli ktoś uzna, że potomkiem Ewy, Który zdeptał głowę węża Był Pan Jezus, Który Nazwany Jest ``ONO`` potomstwo, a inny na podstawie Wulgaty dojdzie do wniosku, że potomkiem Ewy jest Maria ``ONA``, to wręcz zaistnieje tutaj sprzeczność pod względem wiary, a być może świadome fałszerstwo, z którego po wiekach, Kościół Katolicki musiał się wycofać!

W Biblii Tysiąclecia, w dopisku do Księgi Genesis 3:15, widnieje następujący przypis:

``...Wulgata utrwaliła to Maryjne tłumaczenie WPROWADZAJĄC ZMIANĘ RODZAJU ``ONA ZMIAŻDŻY`` (zetrze)…

http://www.kerygma.pl/biblia/tekst/rdz3.html

Wulgata wprowadziła zmianę rodzaju?

Kiedyś, ktoś postanowił zmienić cytat Biblijny?

Jakieś ludzkie próchno zadecydowało o tym, że Pan Bóg się pomylił?

Zadecydowało o tym, że to nie Pan Jezus, Bóg i Zbawiciel, lecz Maria, odniosła zwycięstwo nad siłami zła?

I pomyśleć, że przez ponad trzy wieki z ambon katolickich, a także niektórych tzw. protestanckich, upajano się cytatem, który nigdy nie istniał.

Ponad trzy wieki, od roku 1599…

Przytoczę teraz, łaciński fragment tegoż tekstu:
``inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius ipsa conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo eius...``

http://www.thelatinlibrary.com/bible/genesis.shtml

Znajdziesz go również tutaj:

http://vulsearch.sourceforge.net/html/Gn.html

 

Ipsa conteret: ``ONA zmiażdży``.

Oto potworne oszustwo papieży i biskupów. Oto śmiech szatana z ambon katolickich i… niektórych, protestanckich.

Odebrać Panu Jezusowi cześć i chwałę.

To, jedyny cel papieży i biskupów.