Okna pasywne

Stolarka okienna nowoczesnych domów pasywnych. Cechy, jakie powinny mieć okna pasywne aby spełniały restrykcyjne normy, stosowane w budownictwie pasywnym.

 

c57dd7fb55ef050561e875df61a6060f.gifZa sprawą jednego słowa w technologiach budowlanych nastała nowa moda. Pasywne - oto przyczynek do poszukiwań nowych technologii budownictwa nisko energetycznego, energochłonnego, energoprzepuszczalnego itp. Kluczowe znaczenie dla uzyskania możliwie niskiego zapotrzebowania na energię ma więc maksymalnie duże ograniczenie strat ciepła.

W budownictwie pasywnym chodzi o zachowanie jak najniższego współczynnika przenikania ciepła dowolnego elementu domu. Aby to osiągnąć musimy stosować zaawansowane technicznie rozwiązania i materiały budowlane. Budownictwo pasywne wymaga materiałów budowlanych wysokiej jakości, o bardzo dużej izolacyjności termicznej. Stolarka okienna domów pasywnych po stronie wewnętrznej jest tak ciepła, że nie powstaje prąd zimnego powietrza od okna. Dzieje się tak, gdyż temperatura powierzchni szyby wewnętrznej, nawet w najzimniejszych okresach nie spada poniżej 17°C.

Okna pasywne to nowoczesny element domu w budownictwie pasywnym. Ich konstrukcja oparta jest na sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych. Dodatkowe zastosowanie nowych rozwiązań zmniejsza współczynnik przenikania ciepła tego rodzaju okien do U≤ 0,8 W/m2K

Dzięki dodatkowym uszczelnieniom okna i zmniejszonemu mostkowi termicznemu, okna spełniają najbardziej restrykcyjne normy energetyczne. Zastosowanie "ciepłej ramki", polepsza izolację termiczną. Ciepła ramka dzięki podniesionej i zrównoważonej temperaturze wewnętrznej powierzchni szyby ogranicza ryzyko kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyby.

Stosowanie zwiększonej ilości szyb w zestawach zespolonych, gdzie hermetyczna przestrzeń między nimi wypełniona jest zazwyczaj gazami szlachetnymi, daje kolejne zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła. Wypełnienie przestrzeni między szybami Argonem poprawia izolacyjność cieplną, ale także zmniejsza przenikanie hałasu.

Szyby mają zwiększony współczynnik przepuszczania promieniowania słonecznego, tak aby energia słoneczna w jak największym stopniu przenikała do wnętrza pomieszczania. Szkło szyb musi charakteryzować się współczynnikiem całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego, większym niż 50%.

Producenci elementów domów pasywnych w celu potwierdzenia jakości swoich wyrobów starają się o uzyskanie certyfikatu Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt.

Okna www.pol-skone.pl

 

Źródło: http://www.artelis.pl/artykul-8459,6,13.html

Licencja: Creative Commons