Odnaleziony grób Adama i Ewy

Gdy Abraham udał się aby wziąć ciele dla gości, okazało się, że ono uciekło do jaskini Machelah. Gdy wszedł do jaskini ujrzał Adama i Ewę leżących w ich łóżkach, jak gdyby spali

 

https://justpaste.it/img/db79cd28744f1b10b0d176432bd7618c.gif

Odnaleziony grób Adama i Ewy

Machpelah/Machpela nazwa użyta w odniesieniu do pola i jaskini w pobliżu Hebronu. Hebrajski termin z Rodzaju 23:7, wskazujący na położenie jaskini Machpela w stosunku do Mamre (Ramat al-Chalil), czyli w Hebronie (Rodz 23:19). Należała do Epbron/Efron Hetytty.

Adam i Ewa byli pierwszą parą tam pochowaną.

Adam stworzony został w Jerozolimie. I tak jak to się stało, że przywdział on szatę królewską, a na głowę jego włożono koronę. I uczyniony on został, królem, kapłanem i prorokiem. Wtedy też, Bóg posadził go na tronie chwały swojej i uczynił go On panem wszelkiego stworzenia. Adam przeżył 930 lat.

Powyższe podaję z "Księgi pszczoły", Amoryka, Sandomierz 2010.

***

Gdy Abraham udał się aby wziąć ciele dla gości, okazało się, że ono uciekło do jaskini Machelah. Abraham pobiegł po niego, a gdy wszedł do jaskini ujrzał Adama i Ewę leżących w ich łóżkach, jak gdyby spali, a wokół nich paliły się świece i dawały pachnący zapach.

(W książce "Geniusz techniki bogów" - David Hatcher Childress, podana jest lista klasycznych pisarzy, którzy w swoich dziełach zawarli stwierdzenia poświadczające istnienie w starożytności wiecznie płonących lamp.)

W Abrahamie wzbudziła się chęć posiadania tej jaskini i był zdecydowany kupić ją z wszelką cenę.

Jebusyci, jednak odmówili mu jej sprzedaży, dopóki nie zaprzysięże on, że gdy jego potomkowie podbiją Kanaan, będzie miasto Jebus/Jerozolima wolne.

Abraham odpowiednio złożył taką przysięgę, co było wypisane na rynku miasta, gdzie były ustawione dwie miedziane figury.

To było powodem, że dzieci Beniamina nie wypędzili mieszkańców Jebus, lecz pozwolili swym synom i córkom zawierać z nimi małżeństwa (Sędziów 1:21; 3:5,6).

I służyli oni za narzędzia do wypróbowania Izraela, aby było wiadomo, czy będą posłuszni przykazaniom, które Pan dał ich przodkom za pośrednictwem Mojżesza (Sędziów 3:4).

Zakup jaskini Machpelah przez Abrahama był zabezpieczony przez formalny akt podpisany przez czterech świadków:

Amigl, syna Abiszuy - Hetycki

Elichoref, syn Ashunah - Chiwwity

Iddon, syn Ahira - Gardite

Akdul, syn w Abudish Zidonite

("Sefer ha-Yashar" sekcja "Hayye Sarah" str 37, Livorno 1870).

Powyższe dane są z artykułu:

http://mb-sofHYPERLINK "http://mb-soft.com/believe/tpxm/machpela.htm"t.com/believe/tpxm/machpela.htm

Kawałek pola i jaskinia ta została zakupiona za 400 srebrnych sykli.

źniej w jaskini tej została pochowana Sara, żona Abrahama, oraz co najmniej pięć innych osób: Abraham, Izaak, Rebeka, Jakub i Lea   (Rdz 23: 14-19; 25:9; 49:30; 31; 50:13).

Grobowiec ten jest powszechnie utożsamiamy z Me*rat ha-Machpela, znajdujący się w dzisiejszym Hebronie, pod meczetem na terenie muzułmańskiego sanktuarium zwanego Haram al-Chalil.

***

Założenie miasta Jebus/Jerozolimy przez Kananejczyków, jak czytamy w Ezechiela 16.3:

... twoim ojcem był Amoryta, a twoja matka Hetytka .

http://gebus.com/sitegebus.htm

(2 Księga Samuela 5: 6) Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciwko Jebusytom, zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: „Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi”. Oznaczało to: „Dawid tu nie wejdzie”.

Na początku XI wieku przed naszą erą (w 1070 r.), król Dawid pobił Jebusytów, zdobył ich twierdzę Syjon i przeniósł stolicę z Hebronu do Jerozolimy. Dawid zakupił też w Jerozolimie grunt pod budowę Świątyni. Później potomkowie Jebusytów byli powoływani do niewolniczej pracy przy licznych przedsięwzięciach budowlanych Salomona (1KI 9:20, 21; 2Kn 8:7,8).

Tak więc Dawid złamał przymierze Abrahama z Jebusytami!

Izrael nie ma prawa do Jerozolimy i to, że teraz USA i inne państwa, idą za ich przykładem, biorą na siebie klątwę za niedotrzymanie przysięgi.

Ra`fat Al-Najjar - członek Palestyńskiej Rady Legislacyjnej, IMRA, 12.06.1997: ”Podobnie jak Żydzi nie mają wstępu do „Ka`aba w mieście Mekka, nie mogą mieć wstępu do Groty Patriarchów w Hebronie i na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie. Są to święte miejsca islamu”

Ikrama Sabri – mufti Jerozolimy z ramienia Autonomii Palestyńskiej, „Voice of Palestine”, 9.05.1997: „Pomimo wszelkich spisków, Jerozolima i Palestyna, od rzeki Jordan do Morza Śródziemnego pozostanie muzułmańska aż do dnia sądu (…)

***

Wygląd Jerozolimy, jaki zastał Jezus, był dziełem Heroda Wielkiego. Został on w 40 roku p.n.e. uznany przez senat rzymski za króla Judei.

Władzę sprawował do 4 roku n.e. Zasłynął jako wielki budowniczy Jerozolimy. Platformę, na której stała Świątynia, kazał powiększyć do rozmiarów, w jakich przetrwała do naszych czasów. Przebudował również w stylu hellenistycznym samą Świątynię. Na zachodnim skraju wzgórza, które od zachodu górowało nad Miastem Dawida, wybudował nowy pałac królewski. A w północno-zachodnim narożniku platformy świątynnej wzniósł twierdzę, którą na cześć Marka Antoniusza nazwał Antonina.

PS.

ANTONINA to jest imię mojej babci, która jest na Uświęconym Słońcu u Chrystusa Jezusa, któremu zaufała aż do śmierci.

Nagrodą bycia Jednym z Bogiem na wieczność, to coś, co nie jest automatycznie zapewnione, ale kiedy rodzisz się na nowo.

To dlatego Pan kończy powyższy przekaz stwierdzeniem: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. A Żydzi odpowiedzieli Mu: „…będąc człowiekiem, czynisz siebie bogiem”. Opowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: „Ja rzekłem: bogami jesteście? Jeśli nazwał bogami tych, do których doszło Słowo Boże (a Pismo nie może być naruszone).

 

pozdrawia przebóstwiona "MAT ka" personifikacja Uświęconej Ziemi

http://gebus.org