Obawy i nadzieje współczesnej genetyki

Inżynieria genetyczna – jak sama nazwa wskazuje zajmuje się konstruowaniem nowych organizmów.

 

1cbac46a52c5b2ebe71adbb2c14a507e.jpg                  

   Obawy i nadzieje współczesnej genetyki

 Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna – jak sama nazwa wskazuje zajmuje się konstruowaniem nowych organizmów. Takie nowe organizmy o zmienionych cechach w zależności od potrzeb jak np.: rozmiar, masa, wygląd, kolor, itp., lub procesów wzrostu i starzenia się, odporności, itp. mogą mieć zastosowanie w nauce, rolnictwie, medycynie i przemyśle. Ciągle odkrywane są nowe możliwości zastosowanie inżynierii genetycznej.

 

Farmaceutyka

 

Wykorzystanie roślin i zwierząt do produkcji genetycznie zmodyfikowanych produktów farmaceutycznych możliwe jest w wyniku dokonanych zmian genetycznych w ich organizmach w celu produkcji np. zmodyfikowanego mleka zawierającego substancje potrzebne do leczenia chorób u ludzi. Wykorzystanie bakterii do produkcji np. insuliny dla diabetyków, czy globuliny powodującej krzepliwość krwi u osób cierpiących na hemofilię.

 

Rolnictwo

Poprzez modyfikację niektórych roślin uzyskuje się odmiany o większej odporności na choroby, lub uodpornić na bardziej surowe warunki pogodowe, co umożliwiałoby hodowanie ich w strefach klimatycznych, gdzie nie było dotąd sprzyjających warunków do ich uprawy.

 

Genetyka i przyszłość

 

Klonowanie człowieka

 

Istnieje teoretyczna możliwość stworzenia człowieka w taki sam sposób, w jaki powstała owca Dolly. Techniki inżynierii genetycznej osiągnęły obecnie taki stopień zaawansowania, że każda z setek milionów komórek ludzkiego ciała może być wykorzystana do stworzenia nowej istoty ludzkiej. Jednakże, jak dowodzi tego przykład bliźniąt jednojajowych, klon człowieka nie byłby jego dokładną repliką. Byłaby to osoba o identycznych genach, różniąca się jednak charakterem czy inteligencją od pierwowzoru.

Mapa genów

 

Jest to szczegółowa lista nukleotydów składających się na genom (kod genetyczny) każdego organizmu. Naukowcy rozszyfrowali już mapę trzech miliardów nukleotydów wchodzących w skład genomu ludzkiego. Pozwoli to zidentyfikować każdy gen ludzkich chromosomów i zrozumieć, za co jest on odpowiedzialny.

 

Diagnostyka genetyczna

 

Rozpoznanie chorób na drodze analizy genów. Obecnie naukowcy są w stanie zdiagnozować niektóre zaburzenia genetyczne, które ujawniają się jako nieregularności sekwencji nukleotydów. Np. pląsawica zwana chorobą Huntingtona (stopniowe pogarszanie się stanu fizycznego i psychicznego) może być wykryta już w okresie płodowym. Takie badania mogą również umożliwić identyfikację genów odpowiedzialnych za większą podatność organizmu na nowotwory. W takim przypadku można byłoby zastosować leczenie zapobiegające rozwojowi raka.

 

Modyfikacje organów

 

Wprowadzanie genów, których zadaniem jest pobudzanie narządów do samodzielnego leczenia się, np. pobudzałyby serce pacjenta wymagające chirurgicznego wszczepienia bajpasów do budowania nowych naczyń krwionośnych.

 

Badania prenatalne

 

Mutacja tylko jednego genu może wywołać ponad 4 tys. chorób, a jeden procent dzieci rodzi się z potencjalną chorobą wywołaną przez mutację jednego genu. Już teraz szeroko stosowanym badaniem genetycznym jest diagnoza prenatalna. Diagnoza prenatalna umożliwia zdobycie informacji, które umożliwiają podjęcie przez rodziców odpowiedzialnej decyzji, czy podejmują potencjalne ryzyko posiadania dziecka z wadami rozwojowymi, czy też rezygnują z rodzicielstwa.

 

Transplantologia

Wykorzystanie metody klonowania organów wewnętrznych do transplantologii daje olbrzymie możliwości wytwarzania tkanek i organów, które mają służyć do przeszczepu. W związku z tym, że materiał genetyczny pochodziłby z organizmu pacjenta, zupełnie znikłoby niebezpieczeństwo odrzucenia wyprodukowanego w ten sposób narządu. Do tego celu służyć mają komórki macierzyste z których pobiera się materiał genetyczny pacjenta i wszczepia do komórki jajowej z której z kolei usunięto jądro. Jest to jak wyżej zaznaczono metoda transferu lub transformacji jądra komórkowego. Dalszy rozwój zarodka następuje już pod kontrolą genomu pacjenta, co umożliwia wyhodowanie dowolnej tkanki lub organu posiadającego materiał genetyczny chorego.

 

ZAGROŻENIA  JAKIE  NIESIE  INŻYNIERIA GENETYCZNA 

            Podbudowa religijno-ideologiczna jest często źródłem obaw i niechęci do projektów i osiągnięć inżynierii genetycznej. To światopogląd w większości przypadków determinuje ocenę inżynierii genetycznej, co prowadzi do jej odrzucenia jako działalności nie tylko niemoralnej, ale wręcz sprzeciwiającej się Bogu i Jego woli.

            Istnieje niebezpieczeństwo, że wojsko wykorzysta inżynierię genetyczną do produkowania broni genetycznej. Mogliby wyprodukować mikroorganizmy o niespotykanej dotąd sile rażenia. Poza tym istnieje niebezpieczeństwo dostania się tych technologii w ręce terrorystów lub krajów, gdzie rządzą reżimy. Wojsko może wykorzystywać inżynierię genetyczną, w tym klonowanie do produkcji super-żołnierzy. W krajach rządzonych przez agresywne reżimy nie ma żadnych wewnętrznych ograniczeń dla armii.

            Niezbędna jest kontrola międzynarodowa nad tego typu badaniami. Broń genetyczna może okazać niemniej groźna od broni nuklearnej.

Realne zagrożenia wynikające z moralnej ułomności człowieka, który nawet najlepszą rzecz jest w stanie wykorzystać do czynienia zła, muszą być eliminowane poprzez ograniczenie badań genetycznych do sfery cywilnej i międzynarodową kontrolę nad ośrodkami badań w krajach rządzonych przez reżimy. Potencjalne prace wojskowych nad bronią genetyczną należy traktować jak prace na bronią masowej zagłady.

            Roli i możliwości inżynierii genetycznej nikt nie będzie w stanie zatrzymać, ponieważ z biegiem czasu i kolejnych odkryć będzie wzrastać. I nie powinno się jej zatrzymywać; należy raczej zadbać, aby została właściwie wykorzystana. 

                  Filozoficzne spojrzenie na inżynierię genetyczną

Wierzchołek genetycznego Drzewa Życia!

            „We wszystkich kulturach istniały Święte drzewa, nazywane w zależności od tego, którą właściwość wszechświata uosabiały. Istniały więc drzewa Życia, Wiedzy, Drzewa Kosmiczne.

            Drzewo Życia istniało już w najstarszych warstwach życia religijnego (Australia, Chiny, Indochiny, Indie, Fenicja, Mezopotamia). Utożsamiane było ze źródłem nieśmiertelności, oznaczało moc porządku życia. Posiadało zdolność ciągłego wzrostu i regeneracji, w nim krążyła też żywica (samo słowo nawiązuje już do elementu życia). Drzewo Życia powraca do nas w wielu baśniach, legendach i opowieściach - dość wspomnieć choćby biblijny Raj.”1

„1 Moj. 2:9

9. I wywiódł Pan Bóg z ziemi wszelkie drzewo wdzięczne na wejrzeniu, i smaczne ku jedzeniu:

drzewo żywota w pośrodku sadu; i drzewo wiadomości dobrego i złego.

1 Moj. 2:15

15. Wziął tedy Pan Bóg człowieka, i postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował, i aby go strzegł.

1 Moj. 2:17

17. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz.”

(BG)

            Spisana historia człowieka powszechnie obowiązująca nie koniecznie musi być historią prawdziwą.

                   Mineło tyle czasu, że zapomieliśmy co było na początku.

A co było na początku?

            Na początku był genetyczny kod - genetyczne drzewo życia. W swej budowie – swoisty doskonały genetyczny pierwowzór bez defektów. Człowiek miał go strzec, bo stanowił gwarancję szczęśliwego życia całego rodu ludzkiego. Czy nie takie jest przesłanie legendy o Edenie? Czy pod legendarnymi postaciami Adama i Ewy nie kryje się ich głębsza treść? Myślę że tak właśnie jest.

            Bo przecież nie wyobrażamy sobie, że z powodu zerwania zwykłego jabłka Bóg pastwiłby się i skazywałby na cierpienie i śmierć miliardy ludzi przez tysiąclecia. My ludzie stworzeni na podobieństwo Boga nie zrobilibyśmy tego naszym dzieciom!!! Więc Bóg nie zrobiłby nam!!!

         Więc co się stało takiego w historii człowieka, że dzisiaj mamy tyle defektów w naszym kodzie genetycznym?

         A może ludzkość była kiedyś na tak wysokim rozwoju technologicznym, że mogła zacząć modyfikować kod genetyczny?

            "Gdziekolwiek spojrzeć - hybrydy"

            Ciało lwa z głową barana, psy i kozły z głowami ludzkimi, barany o ptasich głowach, ludzie o głowach krokodyli itd. Hybrydy wchodzą do literatury poczynając od starożytności, aż po współczesne bajki dla dzieci. To i nie tylko to bierze się z bogactwa ludzkiej wyobraźni, bez której nie obejdzie się żadna baśń. Czy jednak istnieje wspólna geneza tych wyobrażeń? Wizerunki hybryd są spotykane w Egipcie Chinach Japonii Ameryki łacińskiej itp.

Przedstawiają skrzydlatych ludzi istoty "Ludzio-podobne" itp. Osobliwe jest to że ludzie często trzymają takie istoty na smyczy.

Paul Takon z Muzeum Australijskiego w Sydney i antropolog Christopher Chippendale z Uniwersystetu Cambridge sądzą, że hybrydy, wliczając w to centaurów, mogły naprawdę istnieć. W Australii i Południowej Afryce archeologowie odkryli bardzo wiele kamiennych malowideł, przedstawiających ludzi z torsami zwierząt i na odwrót, które mogą liczyć sobie ponad 32 tysiące lat.

Alexander Guryev przyznaje, że nauka jeszcze do niedawna nie dopuszczała możliwości łączenia się ludzkich komórek z komórkami zwierzęcymi. Ostatnie eksperymenty genetyczne dowiodły, że taka możliwość istnieje - a to zupełnie zmienia spojrzenie na minione czasy.

            GENETYKA JEST DZIAŁEM TAK OBSZERNYM. NATOMIAST ZNACZENIE JEJ DLA CZŁOWIEKA I SKUTKI, JAKIE MOŻE NIEŚĆ ZA SOBĄ "ZABAWA GENAMI" SĄ TAK NAPRAWDĘ DO KOŃCA NIEZNANE.

            Myślę, że istnieje jednak zbiorowa odpowiedzialność ludzkości za przyszłość następnych pokoleń i powinniśmy wszystko zrobić, żeby naprawić to co nasi przodkowie zepsuli.

         Nie wyrażanie zgody na naprawę kodu genetycznego jest jednoznaczne ze skazywaniem na cierpienie i przedwczesną śmierć z powodu błędów genetycznych milionów, niewinnych dzieci, kobiet i mężczyzn i całych przyszłych pokoleń.

         Ale też powinniśmy przygotować się na eliminowanie potencjalnych zagrożeń mogących wyniknąć z nadużywania inżynierii genetycznej do celów innych niż służące dobru ludzkości.
         Niektórzy naukowcy twierdzą, że nie ma biologicznej granicy długości ludzkiego życia. Od niedawna jednak wiadomo, że starzenie się jest procesem nijako zaprogramowanym genetycznie i że już od urodzenia jest zapisane w komórkach naszego ciała.

Długowieczność stała się ostatnio przedmiotem zainteresowania genetyków, zwłaszcza od czasu jak stwierdzono, że komórki mózgu - do niedawna uznawane za nieodnawialne - mogą się regenerować.

            Dwaj amerykańscy naukowcy - Ray KURZWEIL i Terry GROSSMAN, twierdzą, że:

     ZA   KILKADZIESIĄT  LAT, DZIĘKI   ZDOBYCZOM  NAUKI, STANIEMY   SIĘ   

                                                    NIEŚMIERTELNI !!!

 Obydwaj są zdania, że:

            STAROŚĆ   JEST  TYLKO  CHOROBĄ, A   ŚMIERĆ  JEST  BIOLOGICZNĄ   

                                                    KONIECZNOŚCIĄ !!

Codziennie w pojedynczej komórce ludzkiej dochodzi do 10 000 uszkodzeń kodu genetycznego. Starość to w dużej mierze nagromadzone przez lata błędy, których sam organizm nie potrafi naprawić. Wystarczy jednak

                  POGRZEBAĆ   W  KODZIE  GENETYCZNYM i ZAPROGRAMOWAĆ                             

                                        GO  NA ... WIECZNĄ  MŁODOŚĆ.

 ZAKOŃCZENIE

Owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego nie został jeszcze całkiem zjedzony, ale możemy żywić jedynie nadzieję, że tym razem ludzkość wybierze tą dobrą część wiedzy w celu przywrócenia stanu pierwotnego, a przywrócić musi, bo to ludzie(nasi praprzodkowie) są za obecny stan odpowiedzialni, a my ich potomkowie musimy wszystko naprawić!!!

BIBLIOGRAFIA

1. Karina Bielawska na podstawie:

 - M. Eliade "Traktat o historii religii"

 - M. Siewniak: "Dendrologia".http://www.eko.org.pl/kropla/30/drzewa_zycia.html

2. BG – Biblia Gdańska

3. Marek Kurkierewicz  

                       http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20060218175748584.htm

4.Ilustrowany słownik nauki Corinne Stockley,Chris Oxlade,Jane Wertheim