O krytyce ewolucji

Mimo że teoria ewolucji jest wykładana w szkołach, powszechnie przyjęta i potwierdzona, ciągle pojawiają się jakieś głosy przeciwko niej, ciągle ma ona wielu przeciwników...

 

Nad tym problemem zastanawiałem się już jakiś czas, dlatego spróbuję rozprawić się z nim szybko. Darwinowska teoria ewolucji jest przyjętą powszechnie teorią wyjaśniającą różnorodność życia na Ziemi. Dobór naturalny, zaproponowany właśnie przez Karola Darwina jest jej podstawowym mechanizmem. Teoria ta zakłada, że wśród osobników danego gatunku występuje zmienność, podlega ona działaniu doboru naturalnego, który "wybiera" jednostki (dziś mówi się o genach) lepiej przystosowane do danego środowiska, a te wybrane przez dobór cechy są przekazywane do następnych generacji. Oczywiście sama zmienność bierze się z mutacji, które są w przeważającej liczbie negatywne, wiele z nich jest obojętnych (nie są zauważane przez dobór naturalny) oraz oczywiście pewna ich liczba jest pozytywna dla osobnika - wpływają one korzystnie na jego przetrwanie i rozród.

Tak sprawa wygląda w skrócie. Dziś trudno jest wyobrazić sobie, że do stanu obecnego natura doszła innym sposobem, niż na drodze stopniowych zmian ewolucyjnych. Trudno też wyobrazić sobie, że coś innego niż dobór naturalny może napędzać ewolucję; w końcu to, że lepiej przystosowany osobnik, lepiej radzący sobie w danym środowisku ma szanse na większe potomstwo wydaje się jasne.

Teoria ewolucji wydaje się sensowna, jest naukowo potwierdzona i wyjaśnia bardzo wiele zjawisk obserwowanych w naturze. Dlaczego jest tak intensywnie atakowana?

Pierwszym powodem wydaje się to, że gdy przyjmujesz ewolucję, rola Boga wydaje się tracić na znaczeniu. W końcu od samej pierwszej komórki, która zaczęła się rozmnażać ponad 3 mld lat temu, wszystko można wyjaśniać za pomocą naturalnego procesu, ewolucji, Bóg jest zbędny. Dla wielu ludzi wierzących to poważny cios. Wiele sprzeciwu ze strony tzw. kreacjonistów (którzy twierdzą, że historia Adama i Ewy to jest prawdziwa nauka).

Po drugie, ewolucja i dobór naturalny to idee, które może zrozumieć przeciętny człowiek. W fizyce obecnie dominująca jest mechanika kwantowa, a dokładniej tzw. Model Standardowy. Teoria ta jest niezrozumiała dla samych specjalistów z tej dziedziny, co dopiero dla przeciętnego zjadacza chleba. To, co dzieje się w świecie kwantów jest dziwaczne, absurdalne; teoria kwantowa zawiera twierdzenia które zupełnie przeczą naszej intuicji. Model standardowy cieszy się sławą najdokładniejszej teorii jaką mieliśmy. Jednak jakoś nie słychać głosów, że mechanika kwantowa jest błędna, że jest wewnętrznie sprzeczna, że jest też inną formą religii, które to zarzuty padają pod adresem ewolucji. Dlaczego? Wydaje się, że ludzie jej zupełnie nie rozumieją, wydaje im się absurdalna i nie odczuwają jej wpływu na swoje postrzeganie świata. To sprowadza mnie do następnego powodu.

Po trzecie - ewolucja ściśle dotyczy nas, jako istot żywych. Zepchnęła nas ona z piedestału - jesteśmy tylko jednym z wielu gatunków zwierząt żyjących na tym globie, żeby jeść, przetrwać i się rozmnażać. Ludzie lubią widzieć w istnieniu świata i w swoim życiu jakiś cel. Nie dlatego, że mają takie widzimisię, ale dlatego że chyba już nasze mózgi są tak zaprogramowane, aby widzieć cel w otaczających nas rzeczach. Ciężko jest pogodzić się z tym, że powstałeś na skutek przypadku, a ten świat nie trzyma pieczy nad Twoim życiem.

Po czwarte, idea doboru naturalnego nie podoba się wielu z nas. Wydaje się on bardzo przykrym mechanizmem, który w bezlitosny sposób eliminuje słabszych, mniej zaradnych, na rzecz najlepiej przystosowanych. Ludzie wolą myśleć, że mimo wszystko świat nie jest wcale taki zły, taki zimny i okrutny.

Piąta sprawa - brak wyobraźni lub odpowiedniej wiedzy. Ewolucję krytykuje się dziś też dlatego, że trudno jest wyobrazić sobie w jaki sposób różnorodne skomplikowane narządy bądź zachowania mogły po prostu wyewoluować. Niektórzy z krytyków ewolucji są też osobami słabo rozumiejącymi tę teorię. Jak wiadomo w sprawach kluczowych lepiej zapytać specjalisty (którym nie jestem), niż laika. (Pojawić się tutaj może zastrzeżenie, że będąc biologiem specjalizującym się w ewolucji siłą rzeczy bronisz tej teorii, w pewnej mierze nie możesz być więc obiektywny).

Po szóste - rodzaj dowodzenia słuszności. W fizyce np. badacze wymyślają teorię, ustanawiają założenia i sprawdzają na bieżąco przewidywania teorii, dowiadując się w ten sposób czy teoria jest poprawna. Dowody potwierdzające ewolucję są najcześciej skamieniałościami, ciężko o eksperyment na tym, co już miało miejsce. Pojawia się tutaj również kwestia tego czy teoria jest w ogóle możliwa do obalenia (falsyfikowalna). Jeśli teorii nie da się obalić, to jest ona raczej metafizyką. Ewolucję można obalić, np. znajdując skamieniałości kręgowców w skałach z okresów czasu, w których na Ziemi żyły jedynie bakterie. Sam Darwin powiedział również, że gdyby znaleziono narząd ciała, co do którego nie udałoby się nam wymyślić sposobu w jaki mógłby on stopniowo wyewoluować, to ewolucja byłaby obalona.

Wyżej wymieniłem kilka według mnie głównych powodów, dla których ewolucja ma wielu przeciwników. Powodów tych na pewno jest więcej i oczywiście mogłem wiele kwestii pominąć. Starałem się nie odnosić do tego czy jest ona krytykowana słusznie czy niesłusznie (może z jednym wyjątkiem), choć sam jestem jej zwolennikiem.