JustPaste.it

Nowomowa dla każdego

Chcesz coś powiedzieć i jednocześnie niczego nie przekazać. Musisz zabrać głos i chcesz sobie zakpić ze słuchaczy. Oto gotowy schemat.

Chcesz coś powiedzieć i jednocześnie niczego nie przekazać. Musisz zabrać głos i chcesz sobie zakpić ze słuchaczy. Oto gotowy schemat.

 

 

 f117a24ec1734596162942a5f4d86c80.jpg

 

Chcesz coś powiedzieć i jednocześnie niczego nie przekazać. Musisz zabrać głos i chcesz sobie zakpić ze słuchaczy. Oto gotowy schemat współczesnej nowomowy, w której celowali byli partyjni bossowie PRL-u. Tego typu długie przemówienia uwielbiał były I sekretarz PZPR główny chłopek - roztropek awangardy robotniczej tow. Władysław Gomułka. Postać szara, tragiczna, komiczna, groteskowa, śmieszna i siermiężna,  ale i groźna, bo mająca prawie nieograniczoną władzę - jak cała tamta ponura komunistyczna  rzeczywistość.  

Wystarczy w losowy sposób " klepać " zdania według szablonów w kolejności A - B - C - D i możemy pierd...... po kilka godzin, popijając wodę i na koniec zdobywając gromkie brawa wdzięcznych słuchaczy.  

Zbiór A                                                                       

Panie i Panowie  

Jednak z drugiej strony

Podobnie zresztą  

Nie możemy jednak zapominać, że 

W ten oto sposób  

Praktyka dnia codziennego dowodzi, że

Różnorakie i bogate doświadczenia

Troski nasze, a szczególnie

Wyższe założenia naszej idei, a także

 

Zbiór B

realizacja nakreślonych różnych zadań i programów

stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności

konsultacja z szerokimi rzeszami

rozpoczęcie powszechnej akcji budowania postaw

stałe zabezpieczenie informacyjne naszej działalności

zakres i miejsce szkolenia 

dalszy rozwój wielorakich form działalności

aktualna struktura organizacyjna

nowy model działalności

 

Zbiór C

pomaga przygotować i zrealizować

umożliwia w ogromnym stopniu tworzenie

pociąga za sobą procesy umożliwiające

przedstawia fascynującą wręcz próbę sprawdzenia

powoduje docenianie istoty i wagi

zmusza wszystkich do pełniejszej analizy 

spełnia bardzo ważne zadanie w wypracowywaniu

wymaga precyzyjnego określeniaZbiór D

wyższych form oddziaływania

naszego modelu rozwoju cywilizacyjnego 

takiego systemu szkolenia, który odpowiadałby nowym potrzebom

nowych, znacznie lepszych propozycji 

postaw uczestników wobec stawianych zadań i wyzwań

istniejących warunków administracyjnych i finansowych

dalszych, ale przewidywalnych kierunków rozwoju

całościowego systemu powszechnego uczestnictwa


Dla tych, którzy chcą osiągnąć mistrzostwo proponuję włączyć kanał Telewizji Polskiej w godzinach transmisji obrad Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, tam pokłosie peerelowskiej nowomowy pobrzmiewa echem do dzisiaj i nie tylko tam.

Panie i Panowie stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności przedstawia fascynującą wręcz próbę sprawdzenia  postaw uczestników wobec stawianych zadań i wyzwań.  W ten oto sposób realizacja nakreślonych różnych zadań i programów zmusza wszystkich do pełniejszej analizy  całościowego systemu powszechnego uczestnictwa .Praktyka dnia codziennego dowodzi, że konsultacja z szerokimi rzeszami powoduje docenianie istoty i wagi dalszych, ale przewidywalnych kierunków rozwoju.

 

Posłuchaj mistrza bełkotu

 

Najbardziej smutne jest to, że wielu słuchaczy taki bełkot  przełyka, kupuje,  klaszcze i popiera. Spróbujcie sami krasomówstwa rodem z PRL-u.  No to owocnego, długiego ble - ble - ble.

 

 

 

 

Źródło: http://www.foreks1.yoyo.pl

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych